A A A K K K
для людей із порушенням зору
Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

01. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018 рік

Турківська міська рада

Львівської області

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

___ сесія 7 скликання

Від __________.2017 №____

м.Турка

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати земельного податку

на 2018 рік

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», сесія міської ради

 

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Турківської міської ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутанську комісію з питнь економіки, бюджету та регуляторної політики (Шило М.Й.) та по земельних питаннях (Миньо А.Я.).

4. Рішення 10-ї сесії Турківської міської ради 7-го скликання №441 від 16.06.2016 року «Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік» з усіма послідуючими змінами визнати такими, що втратили чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

 

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018 рік»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018 рік».

Назва регуляторного органу:  Турківська міська рада.

Назва документа: проект рішення сесії Турківської міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018 рік».

Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Турківської міської ради.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

Податковим кодексом України ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації

Згідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення ставок плати за землю в місті у відповідність до вимог чинного законодавства України. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю.

Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко спрямованої мети – приведення ставок плати за землю до вимог Податкового кодексу України та залучення додаткових коштів до бюджету міста Турка.

 

 2. Визначення цілей регулювання

Метою запропонованого регуляторного акту є:

- створення єдиного механізму справляння плати за землю;

- вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за землю та диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- наповнення міського бюджету, шляхом отримання додаткового обсягу надходжень.

- збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунок перегляду ставок податку за землю та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується два способи:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- встановлення ставок земельного податку рішення міської ради.

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку міста. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом України за мінімальними ставками

Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

2

 

Не вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України

 

Рейтинг

 

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

 

Не вибрана за причини недостатнього наповнення місцевого бюджету і, відповідно, реалізації  не всіх бюджетних програм

  •  

 

Альтернатива 2

Ця альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами:

- забезпечує наповнення місцевого бюджету;

- дозволяє реалізувати бюджетні програми та соціальні проекти

Недоліки цієї альтернативи – перехід суб’єктів господарювання в «тінь» - легко виправляються та контролюються за причини невеликої кількості суб’єктів господарювання та високою обізнаністю громадян зі справами громади.

Найбільшими зовнішніми ризиками є:

- зміна діючого законодавства

- підвищення рівня інфляції

 

 

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2 - встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок земельного податку, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податок, а бюджет наповнювався.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

  • затвердження розміру ставок земельного податку за земельні ділянки у межах м. Турка.
  • забезпечення направлення коштів, отриманих від плати за землю, для розвитку міського господарства, соціальної сфери, впровадження міських програм.
  • прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення плати за землю.
  • забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.
  • невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.
  • забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру ставок земельного податку за використання земельних ділянок.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- забезпечення наповнення міського бюджету та фінансування соціальних програм міста

Витрати, пов’язані з розробкою та впровадженням регуляторного акта

Суб'єкти господарювання

- встановлення чіткої процедури визначення ставок податку за землю;

- передбачуваність дій влади;

- прогнозування умов господарювання і витрат зумовлених використанням земельних ресурсів.

Витрати пов'язані із сплатою податку за землю до бюджету

Громада

- додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток міста.

Витрати пов'язані із сплатою податку за землю до бюджету

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України строк дії даного рішення 1 рік.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акта є :

1. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

2. Кількість об’єктів – платників місцевих податків та зборів, на яких поширюється дія запропонованого акта.

4. Рівень поінформованості платників місцевих податків та зборі.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до міського бюджету плати за землю;

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                          Беседін В.І.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень