Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

2017 рік

ТУРКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІІІ  сесія                                                                                    VІІ-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я  № 750

від 23.12.2016 р.                                                                                               м. Турка

 

Про бюджет Турківської міської ради
на 2017 рік

                        Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, керуючись ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Турківської міської ради

                                                            В И Р І Ш И Л А :

           1. Установити загальний обсяг доходів  бюджету Турківської міської ради  на 2017 рік в сумі   9 263 600 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі     8 834 600грн,спеціального фонду бюджету – 429 000 грн у т.ч. бюджету розвитку  20 000 грн. (додаток №  1).

           2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік в сумі  9 263 600 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі  8 834 600 грн., та видатків спеціального фонду  бюджету – 429 000 грн, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету ( додаток № 2,3 ). 

          3. Установити  розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі  30 000 тис.грн.

          4. Затвердити обсяг соціального фонду міського бюджету на 2017 рік в сумі

175 000 грн.

          5. Затвердити перелік захищених статтей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою :

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

        6. Установити, що у 2017 році :

        6.1.Плата за оренду цілісних майнових комплексів,що є у комунальній власності Турківської міської ради  має  поступати до міського бюджету в повному обсязі.

 За оренду іншого майна міської ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Турківської міської ради.

       7. Делегувати у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування міського бюджету, а також збільшення видатків розвитку  за рахунок зменшення інших видатків (окремо  по загальному та спеціальному фондах бюджету) міському голові за погодженням  бюджетної комісії з послідуючим затвердженням на сесії.

      8. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

 • на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки пов”язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

      9. Затвердити обгрунтовані граничні обсяги споживання  енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету,та кожної бюджетної установи виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань( додаток № 4).

      10. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів,якості надання послуг провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ,домогтися збільшення власних надходжень установ.

      11. За наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету  спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком,визначеним Кабінетом міністрів України.

      12. Головному розпоряднику коштів міського бюджету :

      12.1. Установити, що у 2017 році керівники бюджетних установ і організацій  утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату,враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,матеріальну допомогу,лише в межах фонду заробітної плати,затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.

      12.2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,водопостачання,водовідведення,природний газ та послуги зв”язку,які споживаються бюджетними установами.

     12.3. Залишки станом  на 01  січня  2017 року  по  загальному  та  спеціальному  фонду спрямовувати  на  видатки  при  потребі   виключно згідно  прийнятих  рішень  сесії  міської  ради.

      12.4. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

      12.5. Передбачити у кошторисах на 2017 рік для включення у розпис видатків по спеціальному фонду (інші  спецкошти)  кошти   на  проплату  робіт з

- інвентаризації  земель в межах  та  за межами  населених  пунктів;

- встановлення  меж  населених  пунктів;

- встановлення  водоохоронних  зон,прибережних захисних смуг вздовж  річок, навколо  озер, водосховищ та  інших водойм;

- охорони  земель   в сумі  9 694,59 грн за рахунок залишку станом на 01.01.2017 р.

      12.6 Спрямувати кошти  iз  залишку станом  на 01.01.2016 р. по загальному фонду  на  оплату  співфінансування  реконструкцii каналізації  та водовідведення в сумі 500000 грн. Придбання техніки по благоустрою в сумы  100000 грн. на придбання  оргтехніки  в  сумі 30000грн.на придбання  електротоварів  для ДНЗ в сумі 8000 грн. шляхом перекидки коштів  із  загального фонду у спеціальний фонд (бюджет розвитку).

      13. Турківській міській раді :

      13.1. Забезпечити затвердження реальних показників у міському бюджеті на 2017 рік з надходження  податків,зборів і платежів до бюджету,недопущення їх необгрунтованого завищення.

      13.2. Спільно з територіальними податковими органами вжити заходів з недопущення суб”єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів,забезпечити  повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками,зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до міського бюджету.                                

      14. Затвердити  штатний  розпис працівників апарату міської ради  відповідно  до  Постанови КМУ від 26 листопада 2014 р. № 664.

      15.Затвердити штатний розпис працівників   по благоустрою  міста  Турка на 2017 рік ,які фінансуються з міського бюджету ( додаток № 5).

      16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

      17. Рішення набирає чинності з 01.01.2017року, якщо інше не передбачено цим рішенням.

      18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  економіки та бюджету ( М.Шило).

 

  Міський голова                                  Г.Когут

 

Додаток № 1 до рішення    ХХІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 750
від  23.12.2016р.

 

              Загальний  фонд :

Акцизний  податок                                                                                  3 850 000 грн.

в т.ч.

-     акцизний податок   -            3 850 000                                         

 • екологічний податок (з палива) -                                               
 • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу

      на  електричну та  теплову енергію -

   Податок на нерухоме  майно                                                                      1 066 000 грн.

      в т.ч.

-   податок на нерухоме майно – 162 000,00

-   плата за  землю – 904 000,00

  Єдиний  податок                                                                                            1 192 000 грн.

єдиний  податок-   1 192 000,00

-   фіксований сільськогосподарський податок-

  Державне  мито                                                                                                8 000 грн.

  Податок на прибуток підприємств і організацій, що     

  належать до комунальної власності                                                               7 600 грн.

  Адміністративні  штрафи та інші санкції                                                     1 000 грн.

  Частина  чистого  прибутку комунальних

  унітарних підприємств                                                                                        -

  Надходження від  орендної плати за користування

  Цілісним майновим комплексом                                                                 150 000 грн.

  Плата  за надання  інших адміністративних послуг                                  60 000 грн.

  Інші  надходження                                                                                              -

  Субвенція з районного бюджету  на  утримання

  дошкільних  навчальних  закладів                                                          2 500 000 грн.

 

          РАЗОМ   ДОХОДІВ :                                                8 834 600 грн.   

 

             СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД :

    Екологічний податок                                                                                     29 000 грн.

      в т.ч.

-   збір за першу реєстрацію транспортного засобу -

-    екологічний податок (крім палива) -29 000,00

-    збір за спеціальне використання лісових ресурсів -

 

  Надходження від продажу землі                                                                   20  000 грн

  Надходження  від  продажу  майна                                                          

 Плата за послуги,що надаються бюджетними установам

   згідно з їх основною діяльністю                                                                 200 000 грн

 Надходження  бюджетних установ    від

   реалізації в установленому порядку майна                                             180 000 грн                                                          (крім нерухомого майна) оренда майна

                               РАЗОМ ДОХОДІВ                                                         429 000  грн

 

                 В тому числі бюджет розвитку                                                    20 000 грн

 

   РАЗОМ   ДОХОДІВ загальний і спеціальний фонд            9 263 600 грн.

 

          Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                             Г.М.Мельник

Додаток № 2 до рішення    ХХІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 750
від  23.12.2016р.

                           РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 

             

органи місцевого самоврядування          010116                              2 364 550 грн

в тому числі :

оплата праці                                                                                                  1 670 402 грн

нарахування на зарплату                                                                                369 500 грн

 • придбання інвентаря, матеріалів                                                                   143 428 грн
 • оплата послуг ( зв”язку, касове обслуговування,                                           

та інші)                                                                                                             81 110 грн

 • сплата податків ( земельний,ПДВ)                                                                35 000 грн
 • видатки на відрядження                                                                                    6 110 грн
 • оплата електроенергії                                                                                      20 000 грн 
 • оплата природного газу                                                                                   35 000 грн
 • окремі заходи по реалізації програм                                                                4 000 грн
 •  

               ОСВІТА             070101                                                                 3 039 490 грн          

 в тому числі :

оплата праці                                                                                                 1 872 000 грн

нарахування на зарплату                                                                                406 090грн

 • придбання інвентаря, матеріалів                                                                     -
 • медикаменти та перев”язувальні матеріали                                                     2 800 грн
 • продукти харчування                                                                                     391 000 грн
 • оплата послуг ( зв”язку, касове обслуговування,                                           5 600 грн

      видатки на відрядження                                                                                    -

 • оплата електроенергії                                                                                    350 000 грн
 • оплата інших енергоносіїв                                                                               12 000грн

 

           ФОНД СОЦЗАХИСТУ     090412                                                           175 000 грн    

 

                                                                                           

 Благоустрій  міста            100203                                                    2 07560 грн

в тому числі:

оплата праці                                                                                                  1 153 200 грн

нарахування на зарплату                                                                                254 000 грн

 • придбання інвентаря, матеріалів                                                                   311 500 грн
 • оплата послуг(вивіз ТПВ) (поточні ремонти по

благоустрою)                                                                                                   181 000 грн

 • оплата електроенергії (вуличне освітлення)                                                150 000 грн
 • видатки на відрядження                                                                                        860 грн
 • громадський бюджет                                                                                         25 000грн
 •  

Поточний ремонт доріг,мостів   170703                             1 000 000 грн

 В тому числі:

-      придбання  матеріалів                                                                                                500 000 грн

-      послуги по поточному ремонту доріг.мостів                                                          500 000 грн

 

Поточний ремонт житлового фонду   100102                        150 000 грн

 В тому числі:

-      придбання  матеріалів                                                                                              100 000 грн

-      послуги по поточному ремонту дахів ж/будинків                                                   50 000 грн

           ІНШІ   ВИДАТКИ            250404                                                             30 000 грн

 

      ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ                          8 834 600 грн              

 

Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник                                                         

Додаток № 3 до рішення    ХХІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 750
від  23.12.2016р.

 

                                      ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ :

 

                                  БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ                                                 20 000 грн

            в тому числі :

 

-100203 Благоустрій міста (техніка для благоустрою)                             20 000 грн.

                                    

                                   ПЛАТНІ  ПОСЛУГИ :

010116 Органи місцевого самоврядування                                                    180 000 грн

                  В тому числі :

-     придбання інвентаря, матеріалів, канцтоварів                                          60 000 грн

 • оплата послуг   (поточний ремонт)                                                             70 000 грн
 • сплата податків (судовий  збір)                                                                   50 000  грн

 

070101 Дошкільні заклади освіти                                                                    200 000 грн

                  В тому числі

 -   (продукти харчування і їх доставка д/с  )                                                   190 000 грн  

 -    подарунки  до Святого  Миколая                                                                 10 000 грн

 

240602  Утилізація  відходів                                                                               29 000 грн

 

 

                   ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ                                  429 000 грн.    

 

 

 ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО і СПЕЦІАЛЬНОГО  ФОНДУ     9 263 600грн                           

 

 Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник

                                                                  

Додаток № 4 до рішення    ХХІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 750
від  23.12.2016р.

                                         ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У

                                    НАТУРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКАХ ПО УСТАНОВАХ

                                              ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

             Орган управління         -     8 500 квт

             Дитячий садок № 1       -  170 000 квт

             Дитячий садок  № 2      -   22 000 квт

             Дитячий садок № 3       -    8 000 квт

            Вуличне освітлення       - 180 000 квт  

                 

Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник

Додатокк № 5 до рішення    ХХІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 750
від  23.12.2016р.

                                              Ш Т А Т Н И Й         Р О З П И С
                   працівників   по  благоустрою  міста  Турка  які  фінансуються
                                                   із  міського  бюджету 

№ за /п

          ПОСАДА

 К-сть штатних одиниць

Примітка

 1

Спеціаліст по реконструкції водопостачання  та водовідведення

1

 

 2

Працівник по сміттєзвалищу

0,5

 

 3

Вантажники сміття та твердих побутових відходів

2

 

 4

Працівники по прибиранню вулиць

7,4

 

 5

Працівник по озелененню та прибиранню скверів

1

 

 6

Працівник по кладовищу

0,85

 

 7

Електрик

1

 

  8

Працівник по прибиранню берегів

0,85

 

  9

Майстер по благоустрою

1

 

10

Сторож для охорони виробничої бази КП ТЖКУ

2

 

11

Слюсар-сантехнік

2

 

 

                Всього

19,6

 

 

 

 

 

 

   Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник

 

Турківська міська рада
Львівської області
Р І Ш Е Н Н Я

35 сесія 7 скликання

Від 17.07.2017 № 983

м.Турка

 

Про виконання бюджету міської ради
за перше півріччя 2017 року

Заслухавши інформацію завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету міської ради за перше півріччя 2017 року по доходах і видатках з уточненнями, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету по доходах і видатках за перше півріччя 2017 року (додаток додається) - доходи при плані 5341800,00 грн. –виконання 108,9% в сумі 5818364,68 грн , видатки при плані 7627516,27 грн виконано 65,63% в сумі 5006083,13 грн прийняти до відома:
 • загальний фонд за перше півріччя 2017 року: доходи при плані 5117300,00 грн - виконання на 105,1% в сумі 5380342,00 грн; не враховуючи дотації на утримання дошкільних навчальних закладів при плані 3567300,00 грн виконання 4130342,00грн – перевиконання дохідної частини 563042,00 грн, видатки при плані 5685300,00 грн – виконання на 81,3% в сумі 4551716,94 грн.
 • доходи по спецфонду за перше півріччя 2017 року при плані 224500,00грн – виконані на 195,1% в сумі 438022,68 грн, видатки при плані 1942216,27грн - виконані на 23,4 % в сумі 454366,19 грн.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова       Г.Когут

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень