Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

2016 рік

ТУРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІІ- сесія УІІ-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я №156

від 30.12.2015р. м.Турка

 

Про бюджет Турківської міської ради

на 2016 рік

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, керуючись ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету Турківської міської ради на 2016 рік в сумі 6 870 000 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 6 326 000грн,спеціального фонду бюджету – 544 000 грн у т.ч. бюджету розвитку 150 000 грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік в сумі 6 870 000  грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 6 246 172 грн., та видатків спеціального фонду бюджету – 623 828 грн, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету ( додаток № 2,3 ).

3.Установити профіцит міського бюджету в сумі 79 828грн., в тому числі:загального фонду міського бюджету 79 828грн.(додаток №1) напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4.Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 79 828грн.(додаток№1), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) в сумі 79 828грн.(додаток - 1).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 30 тис.грн.

6. Затвердити обсяг соціального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 180 тис.грн.

7. Затвердити перелік захищених статтей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою :

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

8. Установити, що у 2016 році :

8.1. Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є у комунальній власності Турківської міської ради має поступати до міського бюджету в повному обсязі, крім приміщення по вул.Міцкевича,2 (бувшого готелю) згідно рішення ХУ-сесії УІ-го скликання № 693 від 01.03.2012 р.. За оренду іншого майна міської ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Турківської міської ради.

9. Делегувати у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування міського бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету) міському голові за погодженням бюджетної комісії з послідуючим затвердженням на сесії.

10. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

 • на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки пов”язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

11. Затвердити обгрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету,та кожної бюджетної установи виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань( додаток № 4).

12. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, домогтися збільшення власних надходжень установ.

13. За наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом міністрів України.

14. Головному розпоряднику коштів міського бюджету :

14.1. Установити, що у 2016 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.

14.2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14.3. Залишки станом на 01 січня 2016 року по загальному та спеціальному фонду спрямовувати на видатки при потребі виключно згідно прийнятих рішень сесії міської ради.

14.4. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

14.5. Передбачити у кошторисах на 2016 рік для включення у розпис видатків по спеціальному фонду (інші спецкошти) кошти на проплату робіт з

- інвентаризації земель в межах та за межами населених пунктів;

- встановлення меж населених пунктів;

- встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм;

- охорони земель в сумі 24 730,20 грн за рахунок залишку станом на 01.01.2016 р.

15. Турківській міській раді :

15.1. Забезпечити затвердження реальних показників у міському бюджеті на 2016 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.

15.2. Спільно з територіальними податковими органами вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до міського бюджету.

16. Затвердити штатний розпис працівників апарату міської ради відповідно до Постанови КМУ від 26 листопада 2014 р. № 664.

17.Затвердити штатний розпис працівників по благоустрою міста Турка на 2014 рік ,які фінансуються з міського бюджету ( додаток № 5).

18. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід»ємною частиною.

19. Рішення набирає чинності з 01.01.2016року, якщо інше не передбачено цим рішенням.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки та бюджету ( М.Шило).

 

Міський голова                                                                  Г.Когут

 

  Додаток № 1 до рішення    ІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 156
від  30.12 .2015р.

 

              Загальний  фонд :

Акцизний  податок                                                                                  2 612 700 грн.

в т.ч.

-     акцизний податок   -            2612700,00                                         

 • екологічний податок (з палива) -                                               
 • збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу

      на  електричну та  теплову енергію -

    Екологічний податок                                                                                     37 800 грн.

      в т.ч.

-   збір за першу реєстрацію транспортного засобу -

-    збір за спеціальне використання лісових ресурсів - 13 800,00

   Податок на нерухоме  майно                                                                      435 000 грн.

      в т.ч.

-   податок на нерухоме майно – 44 000,00

-   плата за  землю – 391 000,00

  Єдиний  податок                                                                                            973 000 грн.

єдиний  податок-   973 000,00

-   фіксований сільськогосподарський податок-

  Державне  мито                                                                                                70 000 грн.

  Податок на прибуток підприємств і організацій, що     

  належать до комунальної власності                                                               5 000 грн.

  Адміністративні  штрафи та інші санкції                                                     1 000 грн.

  Частина  чистого  прибутку комунальних

  унітарних підприємств                                                                                        500 грн.

  Надходження від  орендної плати за користування

  Цілісним майновим комплексом                                                                 150 000 грн.

  Плата  за надання  інших адміністративних послуг                                  60 000 грн.

  Інші  надходження                                                                                              5 000 грн.

  Субвенція з районного бюджету  на  утримання

  дошкільних  навчальних  закладів                                                           2 000 000 грн.

 

          РАЗОМ   ДОХОДІВ :                                                6 326 000 грн.   

 

             СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД :

  Надходження від продажу землі                                                                   50  000 грн

  Надходження  від  продажу  майна                                                             100 000 грн.                                  

                 

 Плата за послуги,що надаються бюджетними установам

   згідно з їх основною діяльністю                                                                 220 000 грн

 Надходження  бюджетних установ    від

   реалізації в установленому порядку майна                                             150 000 грн                                                          (крім нерухомого майна) оренда майна

Екологічний податок                                                                                       24 000 грн

 

                               РАЗОМ ДОХОДІВ                                                         544 000  грн

 

                 В тому числі бюджет розвитку                                                    150 000 грн

 

   РАЗОМ   ДОХОДІВ загальний і спеціальний фонд            6 870 000 грн.

 

 

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                             Г.М.Мельник

 

 

Додаток № 2 до рішення    ІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 156
від  30.12 .2015р.

                           РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 

          

  органи місцевого самоврядування          010116                              1 450 492 грн

в тому числі :

оплата праці                                                                                                   872 021 грн

нарахування на зарплату                                                                              304 275 грн

 • придбання інвентаря, матеріалів                                                                   79 016 грн
 • оплата послуг ( зв”язку, касове обслуговування,                                           

та інші)                                                                                                             88 070 грн

 • сплата податків ( земельний,ПДВ)                                                                64 000 грн
 • видатки на відрядження                                                                                    6 110 грн
 • оплата електроенергії                                                                                      12 000 грн 
 • оплата природного газу                                                                                   25 000 грн
 •  

               ОСВІТА             070101                                                               2 500 000 грн          

 в тому числі :

оплата праці                                                                                                 1 291 200 грн

нарахування на зарплату                                                                                468 700грн

 • придбання інвентаря, матеріалів                                                                    67 900 грн
 • медикаменти та перев”язувальні матеріали                                                    4 000 грн
 • продукти харчування                                                                                     379 000 грн
 • оплата послуг ( зв”язку, касове обслуговування,                                         55 500 грн

      видатки на відрядження                                                                                    3 700 грн

 • оплата електроенергії                                                                                    230 000 грн
 • оплата інших енергоносіїв                                                                                 -       грн

 

           ФОНД СОЦЗАХИСТУ     090412                                                           180 000 грн    

                                                                                                 

 Благоустрій  міста            100203                                                   1 315 680 грн

в тому числі:

оплата праці                                                                                                   588 925 грн

нарахування на зарплату                                                                              213 786 грн

 • придбання інвентаря, матеріалів                                                                 251 109 грн
 • оплата послуг(вивіз ТПВ) (поточні ремонти по

благоустрою)                                                                                                 181 000 грн

 • оплата електроенергії (вуличне освітлення)                                                80 000 грн
 • видатки на відрядження                                                                                      860 грн

 

Поточний ремонт доріг,мостів   170703                               800 000 грн

 В тому числі:

-      придбання  матеріалів                                                                                             400 000 грн

-      послуги по поточному ремонту доріг.мостів                                                        400 000 грн

 

      ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ                           6 246 172 грн                           

 

 

Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник

 

Додаток № 3 до рішення    ІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 156
від  30.12 .2015р.

 

                                      ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ :

 

                                  БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ                                                229 828грн

            в тому числі :

- 010116 Органи місцевого самоврядування (придбання

              оргтехніки,)                                                                                            30 000 грн

-100203 Благоустрій міста (техніка для обрізання кущів)                                 6 000 грн.

 -  100102 Ремонт житлових будинків міста (дахи)                                          114 000грн   

  -   150101 Будівництво вуличного освітлення                                                 79 828 грн                    

        

        - 170703  Видатки на проведення робіт,пов»язаних з

                ремонтом, реконструкцією та утриманням

                автомобільних доріг ,мостів      

 

  - 240602 Утилізація відходів                                                                             24 000 грн                                                        

 

                                   

                                   ПЛАТНІ  ПОСЛУГИ :

010116 Органи місцевого самоврядування                                                    150 000 грн

                  В тому числі :

-     придбання інвентаря, матеріалів, канцтоварів                                          50 000 грн

 • оплата послуг   (поточний ремонт)                                                             50 000 грн
 • сплата податків (судовий  збір)                                                                   50 000  грн

 

070101 Дошкільні заклади освіти                                                                    220 000 грн

                  В тому числі

 -   (продукти харчування і їх доставка д/с  )                                                 212 000 грн  

 -    подарунки  до Святого  Миколая                                                                 8 000 грн

 

                   ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ                                 623 828 грн.    

 

Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник

 

Додаток № 4 до рішення    ІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 156
від  30.12 .2015р.

 

                                         ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У

                                    НАТУРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКАХ ПО УСТАНОВАХ

                                              ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

             Орган управління         -  4 500 квт

             Дитячий садок № 1       -  180 000 квт

             Дитячий садок  № 2      - 26 000 квт

             Дитячий садок № 3       -  5 000 квт

            Вуличне освітлення       - 160 000 квт  

                 

Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник

 

Додаток №5 до рішення    ІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 156
від  30.12 .2015р.

ТИПОВИЙ  ШТАТНИЙ  РОЗПИС
Турківська міська рада
вводиться в дію  з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.

 

№пп

Назва структ підрозділу

К-стшт од

Посад оклад 25% гірськ

                          ДОПЛАТА

ранг

За ранг

Вислуга%

За висл

1

Міський голова

1

3151,25

7

110

 

 

2

Заст.міського голови

1

3031,25

11

70

 

 

3

Секретар

1

2908,75

9

90

 

 

4

Керуючий справими(секретар)виконавчого комітету

1

2908,75

9

90

25

749,68

5

Спеціаліст ІІ кат

1

1722,50

15

45

 

 

6

Спеціаліст

 

1

1722,50

15

45

 

 

 

7

Завідувач відділу

1

1722,50

12

60

20

356,50

8

Спеціаліст ІІ кат

1

1722,50

13

55

15

266,63

9

Спеціаліст  по буд І к

1

1722,50

15

45

 

 

10

 

Спеціаліст з прав пит

1

1722,50

15

45

 

 

 

11

Спеціаліст

 

1

1722,50

13

55

30

533,25

12

Спеціаліст землевпор.

1

1722,50

11

70

30

537,75

 

13

Водій

 І кат

1

1722,50

 

 

 

 

14

Прибиральниця

   1

1722,50

 

 

 

 

15

Завгосп

 0,5

861,25

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

14,5

30086,25

 

 

780,00

 

2443,81

 

 

Завідувач відділу бухгалтерського обліку                                             Г.Мельник           

 

Додаток № 6 до рішення    ІІІ-ї сесії
Турківської міської ради № 156
від  30.12 .2015р.

Ш Т А Т Н И Й         Р О З П И С
працівників   по  благоустрою  міста  Турка  які  фінансуються
із  міського  бюджету

№ за /п

          ПОСАДА

 К-сть штатних одиниць

Примітка

 1

Спеціаліст по реконструкції водопостачання  та водовідведення

1

 

 2

Працівник по сміттєзвалищу

0,5

 

 3

Вантажники сміття та твердих побутових відходів

2

 

 4

Працівники по прибиранню вулиць

6,55

 

 5

Працівник по озелененню та прибиранню скверів

0,85

 

 6

Працівник по кладовищу

0,85

 

 7

Електрик

1

 

  8

Працівник по прибиранню берегів

0,85

 

  9

Майстер по благоустрою

1

 

10

Сторож для охорони виробничої бази КП ТЖКУ

2

 

11

Слюсар-сантехнік

2

 

 

                Всього

18,6

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділу обліку                                             Г.М.Мельник

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень