A A A K K K
для людей із порушенням зору
Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна територіальної громади міста Турка шляхом електронних

Турківська міська рада
Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я
66 сесія 7 скликання

Від 30.05.2019 №2076
м.Турка

Про затвердження Положення про
порядок проведення конкурсу на право
укладення договору оренди комунального
майна територіальної громади м. Турка
шляхом електронних торгів у ЕТС Prozorro.Продажі

 

З метою ефективного використання та збільшення надходжень від оренди майна територіальної громади м. Турка, керуючись ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постановою КМУ № 717 «Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі», сесія міської ради:

ВИРІШИЛА:

 1. Скасувати рішення №219 від 11.02.2016 року «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіального майна територіальної громади м.Турка».
 2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна територіальної громади м. Турка шляхом електронних торгів у ЕТС Prozorro.Продажі, згідно з додатком № 1, яке вступає в дію з моменту затвердження сесією Турківської міської ради.
 3. Розпорядження міського голови від 01.04.2014 року №49а «Про утворення конкурсної комісії по передачі комунального майна в оренду» з усіма послідуючими змінами визнати такими, що втратили чинність.
 4. Виконання даного рішення покласти на новостворену комісію по передачі комунального майна в оренду (додаток додається).
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань економіки, бюджету та регуляторної політики.

 

Міський голова       Когут Г.Й.

 

Додаток до рішення
66 сесії міської ради 7 скликання
від 30.05.2019 №2076

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна територіальної громади міста Турка шляхом електронних торгів у ЕТС Prozorro.Продажі

 

 1. Загальні положення

1.1.  Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Турка.

1.2.  Дане Положення поширюється на майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Турка, а саме на:

- цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

- індивідуально визначене майно (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування, тощо), за виключенням об’єктів, визначених частиною другою статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

1.3. Конкурс на право оренди комунального майна відбувається за такими принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

відкритість та прозорість під час проведення електронних аукціонів;

недискримінація учасників;

об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників.

1.4. Конкурс на право оренди комунального майна відбувається шляхом проведення електронного аукціону в ЕТС.

1.5.  У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • адміністратор – юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи Prozorro.Продажі та забезпечує функціонування електронної торгової системи Prozorro.Продажі;
 • договір оренди – договір між орендодавцем (замовником) та переможцем електронного аукціону або єдиним претендентом, який визначає умови оренди майна;
 • електронна торгова система Prozorro.Продажі (далі - ЕТС) – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
 • електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозиції протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;
 • електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує орендодавцю (замовнику) та заявникам (учасникам) можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;
 • електронні  торги – процедура передачі права на оренду комунального майна, що здійснюється в ЕТС в порядку та на умовах, встановлених цим Порядком та регламентом роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі, затвердженим адміністратором;
 • конкурс на право оренди комунального майна - процедура визначення переможця, якому в результаті електронного аукціону  надається право на оренду комунального майна, що виставлено на конкурс;
 • крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;
 • оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до ЕТС та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором;
 • орендодавець (замовник) – виконавчий комітет Турківської міської ради;
 • учасник конкурсу (електронного аукціону) - заявник, що подав через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах, сплатив гарантійний внесок та плату за подання заяви про участь в електронних торгах на рахунок оператора електронного майданчика, відповідає вимогам, встановленим орендодавцем та пройшов процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні;
 • цінова пропозиція - сума орендної плати в місяць (рік), намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником конкурсу в особистому кабінеті та подається через оператора електронного майданчика в ЕТС.2.
  2. Процедура проведення конкурсу

2.1.  Після прийняття сесією Турківської міської ради рішення щодо наміру передати в оренду майно (за власною ініціативою або за ініціативою фізичних чи юридичних осіб, які можуть бути орендарями), комісія по передачі комунального майна в оренду самостійно та безоплатно розміщує оголошення в ЕТС через електронні майданчики, що підключені до ЕТС.

2.2. В оголошенні про намір передати майно в оренду розміщуються фотографічні зображення об'єкту у кількості не менш ніж 2 шт. (для рухомого та нерухомого майна, цілісного майнового комплексу) та зазначається, що заяви про оренду відповідного майна (заяв про участь в електронних торгах) приймаються протягом 10 робочих днів та подальше проведення конкурсу на право оренди здійснюються через електронну торгову систему Prozorro.Продажі (ЕТС). Також в оголошенні комісія по передачі комунального майна в оренду визначаються умови передачі відповідного майна в оренду, що повинні містити:

1)  інформацію про орендодавця (власника майна та/або балансоутримувача такого майна, який надає майно в оренду), його найменування, адреса місцезнаходження і контактні дані (ПІБ контактної особи, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об'єкту,  номер телефону, адреса ел. пошти);

2)  порядок подання заяви про оренду майна (заяви про участь в електронних торгах), цінової пропозиції та прийняття участі в конкурсі на право оренди (електронному аукціоні), перелік документів, які надаються заявниками, та вимоги до їх оформлення;

3)  кінцевий термін прийняття заяв про оренду майна (заяв про участь в електронних торгах) та цінових пропозицій;

4) час і місце проведення огляду об’єкта (для рухомого та нерухомого майна, цілісного майнового комплексу), а також дата та час проведення конкурсу на право оренди (електронного аукціону);

5) інформацію про об'єкт оренди (назва), площа, його склад, опис технічного стану та основних технічних характеристик об'єкту оренди;

6) місцезнаходження майна (об'єкту оренди) та його фактична адреса із зазначенням поверху;

7) початковий (стартовий) розмір орендної плати за місяць (грн./міс.) (з ПДВ), умови її індексації (у разі необхідності);

8) строк (термін), на який укладається договір оренди;

9) цільове використання об'єкта оренди, істотні умови договору оренди або проект відповідного договору оренди;

10) термін, на який орендар може бути звільнений від внесення орендної плати (у разі необхідності); 

11) крок електронного аукціону;

12) розмір гарантійного внеску;

13) вимоги орендодавця до потенційного орендаря (у разі їх наявності) та перелік документів, які повинні надаватись потенційними орендарями, а саме:

 •  заява про участь у конкурсі;
 • засвідчена суб’єктом звернення копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір (1,2,11 сторінки);
 • довідка з банку про відкриті поточні рахунки суб’єкта звернення, з якого будуть перераховуватись кошти;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчена суб’єктом звернення;
 • проект договору оренди об’єкта з пропозиціями щодо варіантів використання та поліпшення орендованого майна. Розмір орендної плати не повинен бути менший від розміру орендної плати, визначеного  відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка діє на момент проведення конкурсу;
 • відомості про учасника конкурсу;
 • для професійних творчих працівників – засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки;

Повноваження представників претендентів (учасників) конкурсу повинні бути підтверджені довіреностями чи іншими документами, відповідно до чинного законодавства.

Відомості про учасника конкурсу, який є юридичною особою:

 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ( копія);
 • засвідчені нотаріально копії установчих документів;
 • документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору оренди (наказ, рішення зборів, довіреність) – для юридичних осіб;
 • витяг з протоколу загальних зборів трудового колективу підприємства про рішення взяти в оренду нерухоме майно;
 • копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності);
 • завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

Відомості про учасника конкурсу, який є фізичною особою:

 • копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
 • свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності;
 • завірену належним чином копію  декларації про  доходи  або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

В оголошенні про намір передати майно в оренду може зазначатися додаткова інформація, визначена комісії по передачі комунального майна в оренду.

2.3. Орендна плата комунального майна визначається згідно з Методикою розрахунку і порядку використання орендної плати за користування комунальним майном територіальної громади міста Турка. Орендна плата, встановлена за відповідною Методикою, застосовується як початкова (стартова) під час визначення орендаря на конкурсних засадах (електронному аукціоні).

Крок електронного аукціону визначається в діапазоні від 1 до 10% від початкового (стартового) розміру орендної плати.

Гарантійний внесок встановлюється у розмірі від 2 до 10 % від загальної річної суми початкового (стартового) розміру орендної плати.

2.4.  Доступ до інформації, оприлюдненої в ЕТС, є безоплатним та вільним.

2.5. Після оприлюднення оголошення про намір передати майно в оренду потенційні орендарі, які мають наміри взяти участь в конкурсі на право оренди, сплачують гарантійний внесок на рахунок оператора електронного майданчика та подають заяву про оренду майна у формі заяви про участь в електронних торгах через ЕТС. Заява про участь в електронних торгах подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронної форми та  завантаження  необхідних документів, що визначені Орендодавцем в оголошенні про намір передати майно в оренду.

2.6. За подання заяви про участь в електронних торгах оператором електронного майданчика з заявника справляється плата у розмірі, встановленому в пункті 10 Порядку реалізації пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017р.№717.

2.7.  Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах не подано жодної заяви в ЕТС, конкурс на право оренди майна (електронний аукціон) не проводиться, електронні торги вважаються такими, що не відбулись.

2.8.  Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах подано лише одну заяву, конкурс на право оренди (електронний аукціон) не проводиться. При цьому, електронні торги завершуються шляхом укладення договору оренди із таким заявником як з єдиним претендентом. 

2.9. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах подано 2 (дві) або більше заяви, оголошується конкурс на право оренди, а ЕТС автоматично активує модуль електронного аукціону.

2.10.Порядок функціонування ЕТС для підготовки та проведення електронного аукціону визначається регламентом роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі, що затверджений адміністратором та розміщений на веб-сайті www.prozorro.sale.

2.11. До участі в електронному аукціоні допускаються учасники конкурсу, що подали через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах, здійснили плату за подання заяви про участь в електронних торгах та сплатили гарантійний внесок у розмірі, зазначеному в оголошенні про намір передати майно в оренду.

2.12. Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення електронних аукціонів, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом електронних аукціонів в інтерактивному режимі реального часу.

2.13.  Електронні аукціони проходять в ЕТС та полягають в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Для проведення електронних аукціонів ціни всіх пропозицій (цінові пропозиції) учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без зазначення найменувань учасників. Якщо учасники подали цінові пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції. Стартовою ціною аукціону визначається найнижча запропонована серед учасників цінова пропозиція (серед зазначених в заявах про участь в електронних торгах) у відповідному раунді. Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова стартова ціна раунду за результатами попереднього раунду аукціону.

У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі збігу цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону.

Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початковий (стартовий) розмір орендної плати не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни.

2.14. Протягом кожного раунду електронного аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цін в ЕТС від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без зазначення їх найменувань.

2.15. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, електронні торги вважаються такими, що не відбулися, крім випадку, визначеного абзацом третім пункту 9 цього Порядку.

3.Результати конкурсу

3.1. Протокол про результати електронних торгів формується та оприлюднюється в ЕТС автоматично в день завершення електронних торгів.

3.2. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за виставлене на оренду майно, а у разі відмови ним від підписання протоколу про результати електронних торгів або договору оренди за результатами проведення електронних торгів - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі коли учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, - учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукціону або подано цінову пропозицію, яка перевищує початковий (стартовий) розмір орендної плати не менш як на один крок аукціону.

3.3. Після завершення електронних торгів копія протоколу про результати електронних торгів, підписаного переможцем та оператором електронного майданчика на якому був зареєстрований відповідний переможець, надсилається орендодавцю (замовнику) для підписання та публікації підписаного протоколу про результати електронних торгів в ЕТС протягом 6 (шести) робочих днів з дати його формування.

3.4. Договір оренди за результатами проведення конкурсу на право оренди комунального майна укладається між орендодавцем (замовником) та переможцем електронного аукціону, та опубліковується орендодавцем (замовником) в ЕТС протягом 20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронних торгів.

3.5. Переможець електронного аукціону сплачує оператору електронного майданчика винагороду у розмірі, що становить __ (____) відсотки від загальної річної суми фактичного розміру орендної плати, яку запропонував переможець електронного аукціону. Розмір винагороди оператора електронного майданчика, встановлений у цьому пункті, визначений з урахуванням податку на додану вартість.

3.6. У випадку наявності єдиного претендента згідно пункту 2.8. Положення дії щодо підписання та опублікування протоколу електронних торгів в ЕТС, підписання та  опублікування договору оренди в ЕТС, порядок та строки оплати за ним, в тому числі порядок та строки перерахування винагороди оператору електронного майданчика, що підлягає внесенню учасником із яким укладається договір оренди (єдиним претендентом), порядок та строки перерахування гарантійного внеску такого учасника оператором електронного майданчику, вчиняються відповідно до вимог цього Порядку та регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі, затвердженого адміністратором.

3.7. Орендодавець (замовник) має право відмінити електронні торги на будь-якому етапі до дати укладення договору оренди, в разі виникнення обставин, передбачених частиною четвертою статті 9 Закону України “ Про оренду державного та комунального майна ”.

3.8. Якщо право оренди комунального майна не було передано або електронні торги (аукціони) визнані такими, що не відбулися, відбуваються повторні електронні торги за рішенням орендодавця (замовника).

 

Секретар міської ради               О.Гвоздінський

 

Додаток до рішення
66 сесії міської ради 7 скликання
від 30.05.2019 №2076

 

СКЛАД

комісії по передачі комунального майна в оренду

 

Набоков Ростислав Володимирович – заступник міського, голова комісії.

Шубін Іванна Олександрівна – спеціаліст ІІ категорії-юрисконсульт Турківської міської ради, секретар комісії.

Стефаник Іван Васильович – спеціаліст ІІ категорії Турківської міської ради, член комісії.

Славич Анатолій Васильович – депутат міської ради, член комісії;

Федаш Микола Михайлович - депутат міської ради, член комісії;

Крайняковець Мар’яна Михайлівна - депутат міської ради, член комісії;

Миньо Анатолій Ярославович - депутат міської ради, член комісії.

 

Секретар міської ради               О.Гвоздінський

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень