Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Рішення Про розроблення загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади

Турківська міська рада

Самбірського району Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я

 45 сесія 8 скликання

від 24.05.2023 №2199

м.Турка

 

Про розроблення загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року

                

Керуючись статтею 11-1 Закону України  «Про засади державної регіональної політики», пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій», відповідно до пункту 2.1. Методичних рекомендацій  щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року № 265, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою підготовки проекту стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – Стратегія), враховуючи рекомендації комісій з питань бюджету, комунальної  власності та регуляторної політики (Протокол №6 від 22.05.2023) та з гуманітарних питань та соціального захисту населення (Протокол №5 від 23.05.2023), сесія міської ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Розробити загальну Стратегію розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року.
 2. Затвердити Положення про Робочу групу з розроблення загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року. (Додаток 1)
 3. Утворити робочий орган з розробки Стратегії – Робочу групу з питань розробки Стратегії.
 4. Затвердити початковий склад Робочої групи та надати право міському голові право вносити зміни в склад Робочої групи та її кількість. (Додаток 2)
 5. Доручити Робочій групі спільно із відділом економічного розвитку, торгівлі, сільського господарства, інфраструктури та захисту довкілля міської ради  підготувати проект Стратегії розвитку та винести його на розгляд Сесії міської ради.
 6. Виконавчому комітету ради спільно із Робочою групою забезпечити  на офіційному веб-сайті міської ради створення окремого розділу, з метою поширення інформації щодо підготовки Стратегії та залучення громадськості до всебічного її обговорення, громадських слухань та  своєчасне наповнення розділу актуальною інформацією.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришканича О.В.

 

 

Міський голова                                                                                  Ярослав ПАРАЩИЧ

 

 

Додаток 1 до рішення

45 сесії міської ради 8 скликання

від 24.05.2023 №2199

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з розроблення загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року

І. Загальні положення

Робоча група з розробки загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі - Робоча група) – це консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Турківської міської ради Самбірського району Львівської області, створений для організації, підготовки пропозицій, напрацювання основних перспективних шляхів розвитку та розробки загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року. У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією, кодексами та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесії та виконавчого комітету Турківської міської ради Самбірського району Львівської області та цим Положенням.

Робоча група створюється з метою визначення наявного об’єктивно існуючого стану розвитку нашої громади, напрацювання основних пріоритетів розвитку нашої громади на середньо і довгострокову перспективу, розробки і втілення загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року.

Основним завданням Робочої групи є:

- визначення фактичного стану справ у різних сферах життя нашої громади: економічна, соціальна, культурна, науково-освітня, туристично-рекреаційна, енергетична, промислова, інноваційна, транспортна, екологічно-водна, інші;

- напрацювання основних пріоритетів, стратегічних цілей та найбільш бажаних напрямів розвитку нашої громади, в тому числі переорієнтація місцевої економіки у сторону найбільш затребуваних сфер на сучасному та перспективному етапах розвитку;

- розроблення поетапного плану дій та механізмів реалізації Стратегії з частковим урахуванням основних положень наявних Стратегій розвитку вищих рівнів – державної, регіональної, обласної, інших;

- надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів спрямованих на впровадження Стратегії;

- забезпечення розробки базового проекту Стратегії та затвердження його на спеціально скликаній позачерговій Сесії міської ради як «Робочий проект»;

- доопрацювання «Робочого проекту» із врахування зауважень і пропозицій та розробленням детального плану заходів на перші п’ять років реалізації Стратегії з подальшим затвердженням Стратегії на черговій сесії міської ради.

Склад та формування Робочої групи:

Робоча група формується з представників виконавчого комітету, депутатів, бізнесових кіл, місцевих громадських та молодіжних організацій, політичних партій, місцевих засобів масової інформації, фахівців з питань планування розвитку. Початковий склад Робочої групи затверджується окремим додатком до цього Положення, а всі подальші зміни персонального складу Робочої групи, в тому числі й загальної її чисельності – затверджується розпорядженням голови міської ради. Загальна кількість членів робочої групи повинна бути непарною та складатися не менше ніж із п’ятнадцяти членів. До складу робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні групи, які є її внутрішньою структурою та формуються самостійно Робочою групою у відповідності до потреби. До роботи Робочої групи також можуть бути залучені експерти та інші особи, компетентні у певних сферах та/або особи з досвідом розробки працюючих Стратегій інших міст/громад/районів/регіонів та/або які володіють спеціальними знаннями, досвідом чи іншими навиками. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

II. Функції та повноваження робочої групи

Робоча група в процесі діяльності:

 1. визначає фактичний стан справ у перелічених та інших сферах;
 2. проводить опитування чи інші дослідження, збирає статистичну та іншу інформацію, досліджує громаду та за необхідності проводить виїзди;
 3. розробляє проект бачення загальної Стратегії розвитку громади;
 4. визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 5. визначає основні, другорядні та інші цілі середньо і довгострокового розвитку Турківської міської територіальної громади;
 6. розробляє план дій для втілення загальної Стратегії розвитку громади;
 7. визначає види інших (цільових/секторальних чи інших) стратегій розвитку Турківщини, які слід розробити у відповідності до загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року.
 8. формує склад робочих підгруп, фокусних груп за стратегічними напрямками розвитку територіальної громади;
 9. затверджує ведучих фокусних груп;
 10. затверджує теми соціально-економічних досліджень в громаді;
 11. залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 12. аналізує ресурси, проблеми та можливості соціального, економічного та іншого розвитку громади;
 13. проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади;
 14. визначає пріоритетні напрямки економічного, соціального й інших напрямків розвитку громади на період до 2027 року;
 15. розробляє анкети та проводить опитування серед жителів громади з метою вивчення суспільної думки та аналізу пропозицій мешканців громади; для цього може залучати старост;
 16. узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в Стратегію розвитку громади;
 17. організовує та проводить, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції;
 18. організовує роботи з підготовки інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання загальної Стратегії розвитку громади;
 19. організовує роботу з засобами масової інформації;
 20. залучає, у разі потреби, до участі в роботі фахівців з питань планування розвитку, незалежних експертів (на підставі договорів);
 21. залучає за згодою в установленому порядку до роботи депутатів Турківської міської ради, представників органів виконавчої влади;
 22. розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довгострокових, середньострокових і короткострокових цілей;
 23. при розробці загальної Стратегії та її складових обов’язково використовує «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату до 2027 року м. Турка»;
 24. розробляє та подає проект Стратегії розвитку громади на розгляд сесії Турківської міської ради Самбірського району Львівської області для затвердження його як «Робочий проект»;
 25. доопрацьовує «Робочий проект» Стратегії та подає його завершений варіант разом пропозиціями щодо розробки інших стратегій розвитку на розгляд чергової сесії міської ради;
 26. здійснює інші функції в залежності від фактичної потреби чи завдань конкретно взятого етапу розробки загальної Стратегії.

III. Організація роботи

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи, його заступників та секретаря. Голова робочої групи скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу (або переуступає представлення групи іншим членам) у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати свої повноваження, його функції здійснює заступник голови, або координатор робочої групи.

Засідання робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації щодо основних напрямів розвитку громади приймаються робочою групою за взаємною згодою усіх присутніх на засіданні членів групи /консенсусом/, які беруть участь у конкретному засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або координатором робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується усіма присутніми членами та головою і секретарем групи. Усі інші рішення робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує голова робочої групи та секретар, а члени робочої групи – за бажанням. У разі рівного розподілу голосів голос голови робочої групи є вирішальним, а разі його відсутності – вирішальним є голос секретаря. Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер.

Робоча група має право:

 1. отримувати інформацію, необхідну для розробки загальної Стратегії розвитку громади в організаціях, установах громади незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 2. проводити опитування громадян, громадські слухання чи проводити іншу діяльність по вивченню громадської думки щодо Стратегії розвитку громади;
 3. проводити роз’яснювальну роботу у громаді з питань розробки і втілення Стратегії розвитку громади, її значення та необхідності для громади;
 4. вносити виконавчому комітету, сесії міської ради чи голові міської ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення загальної Стратегії розвитку громади;
 5. приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року.
 6. залучати до розробки загальної Стратегії голову та/або депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, працівників міської ради та/або її структурних підрозділів;
 7. рекомендувати голові міської ради залучати до розробки загальної Стратегії інших учасників – експертів, консультантів чи інших необхідних осіб;
 8. здійснювати інші функції, що є необхідними для належної, повної та вчасної розробки загальної Стратегії.

ІV. Обов’язки та відповідальність робочої групи

Робоча група несе повну відповідальність за повноту, об’єктивність та вчасність розроблення загальної Стратегії.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань загальної Стратегії розвитку громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку громади.

 

 

Секретар міської ради                                                                  Олександр ГВОЗДІНСЬКИЙ

 

 

Додаток 2 до рішення

45 сесії міської ради 8 скликання

від 24.05.2023 №2199

 

Склад Робочої групи з розробки загальної Стратегії розвитку Турківської міської територіальної громади на період до 2027 року

 

 1. Гвоздінський Олександр Ярославович- секретар міської ради,  голова робочої групи;
 2. Костишак Василь Миколайович- начальник відділу економічного розвитку, торгівлі, сільського господарства, інфраструктури та захисту довкілля, заступник голови робочої групи;
 3. Савчак Роман Іванович – головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі, сільського господарства, інфраструктури та захисту довкілля, секретар робочої групи.

                                  Члени робочої групи:

 1. Назар Петро Володимирович – керуючий справами (секретар виконкому) міської ради.
 2. Стефаник Іван Васильович- головний спеціаліст юридичного відділу міської ради.
 3. Дупіряк Віра Дмитрівна - староста с.Вовче;
 4. Павлик Олег Йосифович - староста с.Завадівка, с.Лосинець, с.Мельничне;
 5. Кропивницький Віктор Іванович – староста с.Ільник, с.Закіпці, с.Радич, с.Ліктів;
 6. Драч Марія Євстахіївна - староста с.Ісаї;
 7. Петренко Петро Степанович – староста с.Лімна, с.Бережок, с.Жукотин, с.Дністрик-Дубовий;
 8. Ляхович Онуфрій Семенович – староста с.Присліп;
 9. Кметик Микола Йосипович – староста с.Хащів, с.Лопушанка;
 10. Шпуганич Галина Петрівна - староста с.Шум’яч;
 11. Яворський Василь Володимирович - староста с.Явора, с.Мала Волосянка, с.Стоділка;
 12. Хомин Любов Олексіївна – староста с.Ясениця, с.Ясенка-Стецьова, с.Кіндратів;
 13. Славич Анатолій Васильович – депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, комунальної власності та регуляторної політики, головний бухгалтер Турківської ДЮСШ «Юність».
 14. Федаш Микола Михайлович -  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, прав людини, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, туризму, міжнародної співпраці, середнього і малого бізнесу, приватний нотаріус Самбірського районного  нотаріального округу Львівської області.
 15. Павлик Мирослава Миронівна -  депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та соціального захисту населення, начальник Турківського відділу Самбірської філії Львівського обласного центру зайнятості.
 16. Юдицький Петро Леонідович - депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань агропромислового розвитку, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, архітектури, містобудування та діяльності житлово-комунального господарства, начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики – головний архітектор міста;
 17. Гут Микола Феодосійович  - начальник відділу соціального захисту населення міської ради;
 18. Стефанська Галина Михайлівна - т.в.о. начальника відділу земельних ресурсів міської ради;
 19. Блажівський Михайло Миколайович –  начальник відділу освіти, культури і туризму міської ради;
 20. Юсипович Володимир Степанович - начальник фінансового відділу міської ради.
 21. Когут Галина Василівна – начальник юридичного відділу міської ради.
 22. Косачевич Петро Іванович – голова міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків» і «Координаційного Центру проведення Фестин і Конгресу», заслужений працівник культури України, провідний методист КЗ «Центр культури та дозвілля» міської ради
 23. Дубравський Андрій Васильович – голова ГО «Центр Європи ХХІ».
 24. Гошівська Наталія Михайлівна – депутат міської ради, методист відділу освіти, культури і туризму міської ради;
 25. Солопатич Ігор Ярославович – т.в.о. керівника КП «Турківське житлово-комунальне управління»;
 26. Васильків Василь Васильович - директор ПП  «Редакція газети Бойківщина».
 27. Васильків Оксана Іванівна – директор студії радіомовлення «Карпатський гомін».
 28. Мотиль Наталія Степанівна –  фізична особа підприємець
 29. Петренко Богдан Степанович – директор Турківського ДЛГП «Галсільліс»;
 30. Яцкуляк Микола Петрович – головний лікар КНП «Турківський районний центр первинної медико – санітарної допомоги»;
 31. Семенків Віталій Вікторович – в.о. директора КНП «Турківська центральна міська лікарня»;
 32. Стерляніков Євгеній Євгенович – учасник бойових дій, представник ГО «Учасники АТО Турківщини».
 33. Кузьо Зеновій Миколайович – учасник бойових дій, викладач Турківської ТСО України, голова районної організації Української Спілки Ветеранів Афганістану (УСВА).
 34. Москаль Богдан Ілліч - пенсіонер, тренер-викладач Турківської ДЮСШ «Юність».

 

Секретар міської ради                                                                  Олександр ГВОЗДІНСЬКИЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень