Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

2019 рік

Із змінами внесеними згідно
рішення №1851 від 11.01.2019
рішення №2039 від 25.04.2019
рішення №2114 від 27.06.2019 - 
(Нова редакція)

Турківська міська рада
Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я
58 сесія 7 скликання

Від 20.12.2018 №1823
м.Турка

Про бюджет Турківської міської ради на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Турківської міської ради Мельник Г.М., рішення виконавчого комітету міської ради №136 від 13.12.2018 року, враховуючи рекомендації комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики Протокол №13 від 07.12.2018 та Протокол №14 від 19.12.2018, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходів бюджету Турківської міської ради на 2019 рік в сумі 13280200,00 грн.
  1.1. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 12710200,00 грн, спеціального фонду бюджету – 570000,00 грн у т.ч. бюджету розвитку 90 000,00 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік в сумі 13280200,00  грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 12710200,00 грн., та видатків спеціального фонду бюджету – 570 000,00 грн, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету (додаток 2).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 30 000,00 тис.грн.
4. Затвердити обсяг соціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 150000,00грн.
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою:оплата праці працівників бюджетних установ;

 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

6.Установити, що у 2019 році:
6.1. Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є у комунальній власності Турківської міської ради має поступати до міського бюджету в повному обсязі.
6.2. За оренду іншого майна міської ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Турківської міської ради.
7. Делегувати у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування міського бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету) міському голові за погодженням бюджетної комісії з послідуючим затвердженням на сесії.
8. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
 • видатки пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

9. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету та кожної бюджетної установи виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 3).
10. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг, провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, домогтися збільшення власних надходжень установ.
11. За наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком визначеним Кабінетом міністрів України.
12. Головному розпоряднику коштів міського бюджету:
12.1. Установити, що у 2019 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
12.2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, які споживаються бюджетними установами.
13. Залишки станом на 01 січня 2019 року по загальному та спеціальному фонду спрямовувати на видатки при потребі виключно згідно прийнятих рішень сесії міської ради.
14. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.
15. Передбачити у кошторисах на 2019 рік для включення у розпис видатків по спеціальному фонду (інші спецкошти) кошти на оплату робіт з :

 • інвентаризації земель в межах та за межами населеного пункту;
 • встановлення меж населеного пункту;
 • встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм;
 • охорони земель.

16. Спрямувати кошти із залишку станом на 01.01.2019 р. по загальному та спеціальному фонду ( бюджет розвитку) на :

 • оплату реконструкцію комунальної дороги по вул.Міцкевича;
 • оплату реконструкції нежитлового приміщення по вул.Молодіжна,46/23 (міграційна служба)
 • на оплату за виготовлення Генерального плану міста.

17. Турківській міській раді:
17.1. Забезпечити затвердження реальних показників у міському бюджеті на 2019 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.
17.2. Спільно з територіальними податковими органами вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до міського бюджету.
18. Затвердити штатний розпис працівників апарату міської ради відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 та Наказу Мінпраці від 02.10.1996р № 77 (додаток 4)
19. Затвердити штатний розпис працівників по благоустрою міста Турка на 2019 рік, які фінансуються з міського бюджету (додаток 5).
20. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року, якщо інше не передбачено цим рішенням.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки,  бюджету та регуляторної політики.

Міський голова       Г.Когут

Додаток 1 до рішення
58 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2018 №1823
Із змінами внесеними згідно
рішення №1851 від 11.01.2019 - 
(Нова редакція)

ДОХОДИ НА 2019 рік

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

План на

2019 рік

     

 

Податок на прибуток підприємств та установ комунальної власності 11020200

12000,00

 

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 14020000, Пальне 14021900

469000,00

 

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)14030000, Пальне 14031900

1915000,00

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000

1138200,00

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами., які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010100

3000,00

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами., які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010200

70000,00

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами., які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 18010300

200000,00

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами., які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010400

370000,00

 

Земельний податок з юридичних осіб 18010500

360000,00

 

Орендна плата з юридичних осіб 18010600

520000,00

 

Земельний податок з фізичних осіб 18010700

72000,00

 

Орендна плата з фізичних осіб 18010900

20000,00

 

Єдиний податок з юридичних осіб 18050300

555000,00

 

Єдиний податок з фізичних осіб 18050400

2070000,00

 

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100

500,00

 

Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500

745000,00

 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном 22080400

180000,00

 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів в т.ч. за оформлення документів на спадщину 22090100

8000,00

 

Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 22090400

2500,00

 

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900

4000000,00

 

 

 

 

РАЗОМ:

12710200,00

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

План на

 2019 рік

     

 

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерел забруднення

80000,00

 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок н/с призначення, що перебувають у державній або комунальній власності

90000,00

 

25010100

Плата за послуги що надаються бюджетним організаціями (батьківська плата)

200000,00

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

200000,00

 

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

0,00

 

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в т.ч. заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів (від РЦЗ)

0,00

 

41054100

Інша субвенція

0,00

       

 

РАЗОМ:

 

570000,00

 

 

ВСЬОГО   доходів:

 

 

13280200,00

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер      Г.Мельник

Додаток 2 до рішення
58 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2018 №1823
Із змінами внесеними згідно
рішення №1851 від 11.01.2019 - 
(Нова редакція)

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ на 2019 рік

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

План на

2019 рік

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради (0110150)

3340082,00

 

в тому числі :

 

 

оплата праці

2505116,00

 

нарахування на зарплату

549966,00

 

придбання інвентаря, матеріалів

45000,00

 

оплата послуг (зв’язку, касове обслуговування та інші)

50000,00

 

сплата податків ( земельний, ПДВ)

80000,00

 

видатки на відрядження

10000,00

 

оплата електроенергії

35000,00

 

оплата природного газу

60000,00

 

окремі заходи по реалізації програм

5000,00

 

 

 

 

Надання дошкільної освіти (0111010)

4000000,00

 

в тому числі :

 

 

оплата праці

2445000,00

 

нарахування на зарплату

538500,00

 

придбання інвентаря, матеріалів

15000,00

 

медикаменти та перев’язувальні матеріали

1500,00

 

продукти харчування

370000,00

 

оплата послуг ( зв’язку, касове обслуговування та інші)

30000,00

 

видатки на відрядження

0,00

 

оплата електроенергії

600000,00

 

оплата інших енергоносіїв

0,00

 

окремі заходи по реалізації програм

0,00

     

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення (0113242)

150000,00

-

Інші виплати населенню

150000,00

 

в т.ч. компенсація на придбання твердого палива (дрова)

60 000,00

     

 

Організація благоустрою населених пунктів (0116030)

2914701,00

 

в тому числі:

 

 

оплата праці

1475718,00

 

нарахування на зарплату

324658,00

 

придбання інвентаря, матеріалів

в т.ч. озелення – 15000,00

191200,00

 

оплата послуг(вивіз ТПВ) (поточні ремонти по благоустрою)

500000,00

 

видатки на відрядження

1000,00

 

оплата електроенергії (вуличне освітлення)

420625,00

 

окремі заходи по реалізації програм не віднесених до заходів розвитку

1500,00

 

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,00

     

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожні інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (0117461)

1195417,00

     

 

придбання інвентаря, матеріалів

697649,00

 

оплата послуг

497768,00

     

 

Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю (0117693)

110000,00

 

окремі заходи по реалізації програм не віднесених до заходів розвитку

80000,00

-

оплата  послуг (схема санітарної чистки міста)

30000,00

 

 

 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету (0119770)

1000000,00

-

Субвенція на утримання дошкільних навчальних закладів районному бюджету

1000000,00

     

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

12710200,00

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

План на

 2019 рік

 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

90000,00

 

Здійснення  заходів із землеустрою (0117130)

90000,00

 

Оплата послуг (встановлення водоохоронної зони)

90000,00

     

 

Спеціальний  фонд   в  т.ч.

480000,00

 

Утилізація відходів (0118312)

80000,00

-

придбання сміттєвих ящиків

80000,00

 

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ:

400000,00

 

Органи місцевого самоврядування (0110150)

200000,00

 

в тому числі :

 

 

придбання інвентаря, матеріалів, канцтоварів

70000,00

 

оплата послуг (виготовлення експертних звітів)

80000,00

 

сплата податків (судовий збір)

50000,00

 

Дошкільні заклади освіти (0111010)

200000,00

 

в тому числі :

 

 

(продукти харчування і їх доставка д/с )

180000,00

 

подарунки до Святого Миколая

20000,00

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

570000,00

 

 

Всього видатків

13280200,00

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер      Г.Мельник

Додаток 3 до рішення
58 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2018 №1823
Із змінами внесеними згідно
рішення №1851 від 11.01.2019 - 
(Нова редакція)

ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У НАТУРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКАХ ПО УСТАНОВАХ
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Орган управління

-

12195

кВт

Дитячий садок № 1

-

167360

кВт

Дитячий садок № 2

-

27430

кВт

Дитячий садок № 3

-

14000

кВт

Вуличне освітлення

-

146560

кВт

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер      Г.Мельник

 

Додаток 4 до рішення
 58 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2018 №1823
Із змінами внесеними згідно
рішення №1851 від 11.01.2019
рішення №2039 від 25.04.2019
рішення №2114 від 27.06.2019 - 
(Нова редакція)

ШТАТНИЙ РОЗПИС
працівників апарату Турківської міської ради

№ з/п

Назва структур підрозділу

КОД КП

КОД ЗКППТР

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад +25% гірських

 

ПОСАДОВІ ОСОБИ

 

 

 

 

 

Міський голова

1143.5

 

1

11875,00

 

Заступник міського голови

1143.5

 

1

11250,00

 

Секретар

1143.5

 

1

10625,00

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

1143.5

 

1

10625,00

 

Завідувач відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

1229.3

 

1

7875,00

 

Спеціаліст І категорії по будівництву та квартирному обліку

2419.3

 

1

5375,00

 

Спеціаліст ІІ категорії

2419.3

 

3

14250,00

 

Спеціаліст ІІ категорії з формування та ведення реєстру територіальної громади

2419.3

 

1

4750,00

 

Спеціаліст ІІ категорії - юрисконсульт

2419.3

 

1

4750,00

 

Спеціаліст ІІ категорії -землевпорядник

2419.3

 

1

4750,00

 

Спеціаліст

2419.3

 

1

4125,00

 

СЛУЖБОВЦІ

 

 

 

 

 

Завідувач господарства

1239

 

1

4250,00

 

ТЕХНІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

 

 

 

 

 

Водій автотранспортних засобів

8322

 

1

3068,00

 

Прибиральник службового приміщення

9132

19260

1

2939,00

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

16

84354,00

 

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер      Г.Мельник

 

Додаток 5 до рішення
58 сесії міської ради 7 скликання від 20.12.2018 №1823
Із змінами внесеними згідно
рішення №1851 від 11.01.2019 - 
(Нова редакція)

ШТАТНИЙ РОЗПИС
працівників  по благоустрою міста Турка які фінансуються
із міського бюджету

з/п

ПОСАДА

КОД КП

КОД ЗКППТР

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад
+ 25% гірських

Доплата до мінімальної зарплати

Фонд заробітної плати на місяць (грн.)

 

Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства

3115

25034

1

2995,00

1178,00

4173,00

 

Озеленювач 1-го розряду

6113

15422

1

2401,00

1772,00

4173,00

 

Доглядач кладовища

5143

24755

1

2401,00

1772,00

4173,00

 

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

7137

19806

2

5596,00

2750,00

8346,00

 

Майстер по благоустрою

1222,2

23428

1

2798,00

1375,00

4173,00

 

Сторож для охорони виробничої бази

9152

18883

2

4406,00

3940,00

8346,00

 

Слюсар-сантехнік

7136

18560

2

5596,00

2750,00

8346,00

 

Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі

7136

15400

1

2401,00

1772,00

4173,00

 

Прибиральник території

9162

19262

12

28812,00

21264,00

50076,00

 

РАЗОМ:

 

 

23

57406,00

38573,00

95979,00

 

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер      Г.Мельник

 

Турківська міська рада

Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я

67 сесія 7 скликання

Від 11.06.2019 №2086

м.Турка

 

Про виконання бюджету міської ради

за 5-ть  місяців 2019 року

 

Заслухавши інформацію завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету міської ради за 5-ть  місяців 2019 року по доходах і видатках з уточненнями та враховуючи рекомендації комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики Протокол №7 від 06.06.2019, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1.  Інформацію завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету по доходах і видатках за 5-ть  місяців 2019 року (додаток додається) - доходи при плані 6216837,06 грн. –виконання 108,4% в сумі 6737896,46 грн , видатки при плані 9005075,11 грн виконано 60,6% в сумі 5460677,28 грн прийняти до відома:
 • загальний фонд за 5ть місяців 2019 року: доходи при плані 5926837,06 грн - виконання на 107,8% в сумі 6387845,81 грн;
 • загальний фонд за 5ть місяців 2019 року не враховуючи дотації на утримання дошкільних навчальних закладів та інші субвенції при плані 3799249,00 грн виконання 4450517,76 грн – перевиконання дохідної частини 651268,76 грн;
 • загальний фонд за 5ть місяців 2019 року: видатки при плані 5919287,53 грн – виконання на 81,6% в сумі 4828890,51 грн.
 • доходи по спецфонду за 5ть  місяців 2019 року при плані 290000,00грн – виконані на 120,7% в сумі 350050,65 грн, видатки  спеціального фонду при плані 3085787,58грн виконані на 20,4 % в сумі 631786,77 грн.
 1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова       Г.Когут

 

 

Турківська міська рада

Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я

82 сесія 7 скликання

Від 30.01.2020 №2408

м.Турка

 

Про  виконання бюджету міської ради

за  2019 рік

 

Заслухавши інформацію завідувача відділом бухгалтерського обліку - головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету міської ради  за   2019 рік  по доходах і видатках з уточненнями, враховуючи рішення виконавчого комітету від 23.01.2020 року №1 та рекомендації комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики Протокол №1 від 23.01.2020 року , сесія міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Інформацію завідувача відділом бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету по доходах і видатках за 2019 рік (додаток додається) прийняти до відома: доходи при плані  20519899,43 грн. –виконання  105% в сумі 21397070,47 грн , видатки при плані  23859249,46 грн. виконано  83 % в сумі 19606237,05 грн., в т.ч.
 • загального фонду за 2019 рік: доходи  при  плані 19949899,43 грн  - виконання на 103 % в сумі  20531109,25 грн.; не враховуючи дотації на утримання дошкільних навчальних закладів при плані  9552200,00 грн. виконання  10133409,82 грн., виконання 106 %.
 • видатки при плані 15584962,06 грн. – виконання на  94,1 %  в сумі  14672955,34 грн. прийняти до відома
 • доходи по спецфонду за 2019 р  при плані  570 000,00 грн. – виконані на  152 % в сумі  865961,22 грн., видатки при плані  8274287,40 грн  - виконані на  60 %   в сумі  4933281,71 грн. 
 1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова       Г.Когут

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень