Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

02.Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка

Додаток
до рішення сесії міської ради
від 22.09.2016 року № 605
(ВНЕСЕНО зміни та викладено в новій редакції
рішення від 29.08.2019 №2202)

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка

 

1. Визначення понять

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка – це частина міського бюджету міста Турка, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Турка, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Територіальна громада міста Турка – це сукупність громадян України, котрі зареєстровані та проживають на території міста Турка, мають колективні інтереси, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.3. Поточні видатки - частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста Турка, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку.

1.4. Капітальні видатки - частина видатків бюджету, які спрямовуються на: соціально-економічний розвиток міста; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; придбання основного капіталу (обладнання та предметів довгострокового користування); розвиток дорожнього господарства; комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; природоохоронні заходи; інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

1.5. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Турка та умов проживання у ньому громадян, які належать до територіальної громади міста Турка.

2. Загальні положення

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка проводиться за рахунок коштів міського бюджету міста Турка та інших джерел.

2.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка на наступний бюджетний рік складає від 2 відсотків затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Турка на поточний бюджетний період.

2.4. За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка можуть бути профінансовані проекти громадян України, які зареєстровані та проживають на території міста Турка і мають право голосу на місцевих виборах, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного року.

2.5. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності.

2.6. Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках поточних видатків, яка реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 15 відсотків від загальної суми коштів.

2.7. Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках капітальних видатків, яка реалізуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 50 відсотків від загальної суми коштів.

2.8. Пропозиції стосовно проведення поточних та капітальних видатків, у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені її автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила поза рамки суми коштів, виділених за відповідним напрямком.

2.9. Зміни до пропозицій відповідно пункту 2.8 цього Положення повинні бути внесені протягом 10 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

3. Порядок подання пропозицій та проектів

3.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка, може подати будь-який громадянин України, який зареєстрований та проживає на території міста Турка і має право голосу на місцевих виборах, з урахуванням пунктів 2.6, 2.7, 3.2 та 3.3.

3.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)  у місті Турка, може стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка, дитячий садочок тощо).

3.3. Для подання пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджет участі) у місті Турка, необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше з 10 громадян України, що належать до територіальної громади міста Турка і мають право голосу (окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтримують цю пропозицію (проект), за формою згідно з додатком до додатку 1 до цього Положення.

3.4. Пропозиції та проекти подаються в паперовому або електронному вигляді за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26, або в електронному вигляді на е-mail: turkamrada@ukr.net з послідуючим підтвердженням у паперовому вигляді.

3.5. Кожний громадянин України, який зареєстрований та проживає на території міста Турка і має право голосу на місцевих виборах, може подати не більше ніж одну пропозицію або проект, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка (протягом поточного року).

3.6. Пропозиції та проекти приймаються у 2016 році - з 01.10.2016 року до 30.11.2016 року, у подальшому – щороку, починаючиз 1 вересня протягом 60 календарних днів.

3.7. Із заповненими бланками пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Турківської міської ради.

3.8. Автор пропозиції (проекту) може у будь-який момент зняти свою пропозицію (проект) з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.9. Об’єднання пропозицій (проектів) можливе лише за взаємною згодою авторів пропозицій (проектів).

3.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту) можливе лише за згодою авторів пропозиції (проекту) або в результаті додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у розділі 4.

3.11. Автор пропозиції (проекту) або уповноважена ним особа повинен представити пропозицію (проект) в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених пропозицій (проектів). Внесення можливих поправок до пропозицій (проектів) можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4. Проекти на умовах співфінансування

4.1. Проекти громадського бюджету незалежно від категорії можуть передбачати співфінансування. Автор проекту (малого, соціального чи великого) може залучати партнерів до фінансової підтримки та реалізації проекту.

4.2. Партнерами залученими до співфінансування та реалізації проектів можуть бути фізичні особи та юридичні особи, а також громадські організації.

4.3. Про те, що реалізація проекту передбачає залучення партнерів автор зазначає в анкеті проекту та додає до неї гарантійний лист підтримки від кожного з партнерів з повним переліком інформації (форма, обсяг, можливі часові рамки підтримки, тощо). При цьому, автор несе повну відповідальність за належне інформування партнерів свого проекту про те, що всі матеріальні та нематеріальні результати реалізації проекту належатимуть територіальній громаді міста Турка.

4.4. У разі подання проекту, який передбачає різні джерела фінансування та ресурсного забезпечення, його автор має визначити окремо заходи проекту, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів громадського бюджету та окремо за рахунок інших джерел.

4.5. Перед початком реалізації проекту виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проекту на умовах співфінансування, за участі партнера(-ів) складає уточнюючий розмір внеску партнера(-ів).

4.6. Після завершення реалізації проекту відповідальний виконавчий орган вживає заходи щодо прийняття на баланс матеріальних та нематеріальних результатів реалізації проекту, що були надані партнерами на умовах спів фінансування у відповідності до чинного законодавства та згідно власних рішень міської ради, що регулюють питання управління майном, що належить до власності територіальної громади міста.

 

5. Аналіз пропозицій та проектів

5.1. Спеціаліст Турківської міської ради, який згідно своїх посадових обов’язків здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації міської ради (далі – уповноважена особа) веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка.

5.2. Після перевірки повноти і правильності заповнення бланку пропозиції (проекту) уповноважена особа:

5.2.1. передає копію заповнених бланків пропозицій (проектів) до відповідних структурних підрозділів Турківської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням бланку аналізу пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка, згідно з додатком 2 до цього Положення);

5.2.2. у разі, якщо пропозиція (проект) є неповною або заповненою з помилками, уповноважена особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 10 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

5.3. Відповідні структурні підрозділи Турківської міської ради:

5.3.1. протягом 20 календарних днів (у 2016 році – 10 календарних днів) з дня отримання пропозицій (проектів), здійснюють їх аналіз, з урахуванням положень пункту 5.3.4;

5.3.2. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) одразу передають до уповноваженої особи;

5.3.3. виступають ініціаторами зустрічей з авторами пропозицій (проектів) у разі, коли більше ніж одна пропозиція (проект) стосується одного об’єкта. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам пропозицій (проектів) останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільної пропозиції (проекту) або знімуть одну з пропозицій, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;  

5.3.4. в певних ситуаціях можуть продовжити термін аналізу пропозицій (проектів), реалізація який відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка, до 30 календарних днів (у 2016 році – 15 календарних днів).

5.4. Будь-які втручання в пропозиції (проекти), зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими пропозиціями (проектами), можливі лише за згодою авторів цих пропозицій (проектів).

5.5. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо пропозицій (проектів) згідно з пунктом 5.3.2 уповноважена особа розміщує у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Турківської міської ради, а також передає до робочої групи з питань розробки основних положень та принципів громадського бюджету (бюджету участі) в місті Турка, створена розпорядженням міського голови від 31.05.2016 року № 124 (далі – Робоча група), з метою відбору пропозицій (проектів), які будуть і не будуть (з поданням причини відмови) виставлені на голосування.

5.6. За результатами розгляду Робочою групою, уповноважена особа укладає переліки позитивно і негативно оцінених пропозицій (проектів) завдань як поточного, так і капітального характеру.

5.7. Переліки з пропозиціями (проектами), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в місті Турка і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з поданням причини відмови), розміщуються у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Турківської міської ради не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування (у 2016 році – 7 календарних днів).

5.8. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення.

Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і розміщенню не підлягають.

 

6. Порядок голосування та встановлення підсумків

6.1. Відбір пропозицій (проектів), які отримали позитивну оцінку і були виставлені на рейтингове голосування, вибираються на засіданні виконавчого комітету за участі голів постійних депутатських комісій та представників громадськості.

6.2. Переможним являється проект, який набрав найбільшу кількість голосів членів виконавчого комітету.

6.3. Якщо два чи більше проектів набрали однакову кількість голосів, то наступне голосування проводиться за участі Робочої групи.

6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в місті Турка, виділених на реалізацію пропозицій (проектів).

6.5. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проектів.

 

7. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження громадського (учасницького) бюджетування

7.1. У процесі впровадження громадського (учасницького) бюджетування проводяться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

1) ознайомлення громадян України, які зареєстровані та проживають на території міста Турка і мають право голосу на місцевих виборах, з основними положеннями та принципами громадського бюджету (бюджету участі), з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання пропозицій (проектів); 

2) представлення отриманих пропозицій (проектів) та заохочування до взяття участі в голосуванні; 

3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського (учасницького) бюджетування.

7.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у пункті 8.1, необхідно використовувати різні канали комунікації, залежно від групи громадян України, які належать до територіальної громади міста Турка і мають право голосу.

7.3. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету (бюджету участі) та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу громадян України, які належать до територіальної громади міста Турка і мають право голосу, на відбір пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі).

7.4. У період, передбачений для подання пропозицій (проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі), усі зацікавлені громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Турка і мають право голосу на місцевих виборах, можуть отримати в уповноваженої особи Турківської міської ради інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку запровадження цього типу бюджетування.

 

8. Реалізація пропозицій (проектів) та оцінювання процесу впровадження громадського (учасницького) бюджетування

8.1.Пропозиції (проекти), які шляхом голосування відповідно до розділу 6 були рекомендованими, виносяться на розгляд чергового пленарного засідання Турківської міської ради, після обговорення та погодження постійною комісією з питань економіки та бюджету.

8.2. На засідання постійної комісії міської ради з питань економікита бюджету, а також чергове пленарне засідання Турківської міської ради обов’язково запрошуються автори пропозицій, що були рекомендованими відповідно до розділу 6 цього Положення, а також представники громадськості.

8.3. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням Турківської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка на наступний бюджетний рік.

 

9. Прикінцеві положення

9.1. Консультації стосовно громадського (учасницького) бюджетування у місті Турка мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний наступний рік.

9.2. Процес реалізації громадського (учасницького) бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації громадського (учасницького) бюджетування.

9.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі громадського (учасницького) бюджетування на кожний наступний рік розробляє Робоча група. Персональний та кількісний склад Робочої групи може бути змінений розпорядженням міського голови за поданням Робочої групи.

 

Секретар міської ради                                                                             Гвоздінський О.Я.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень