Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

2018 рік

(Із змінами внесеними згідно
рішення №1271 від 25.01.2018; №1321 від 22.02.2018;

№1422 від 29.03.2018; №1528 від 01.06.2018;
№1650 від 30.08.2018)

Турківська міська рада
Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я
43 сесія 7 скликання

Від 21.12.2017 №1242
м.Турка

Про бюджет Турківської міської ради на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Турківської міської ради Мельник Г.М. та враховуючи рекомендації комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики Протокол №13 від 15.12.2017, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету Турківської міської ради на 2018 рік в сумі 12 695 500 грн.
1.1. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 12 225 500 грн, спеціального фонду бюджету – 470 000 грн в т.ч. бюджету розвитку 0 грн. (додаток № 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2018 рік в сумі 12 695 500 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 12 225 500 грн., та видатків спеціального фонду бюджету – 470 000 грн, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міського бюджету ( додаток № 2,3 ).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 30 000 тис.грн.
4. Затвердити обсяг соціального фонду міського бюджету на 2018 рік в сумі 175 000грн. (в т.ч. компенсація на придбання твердого палива).
5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

6. Установити, що у 2018 році :
6.1. Плата за оренду цілісних майнових комплексів, що є у комунальній власності Турківської міської ради має поступати до міського бюджету в повному обсязі.
6.2. За оренду іншого майна міської ради сплата орендної плати здійснюється згідно з вимогами Положення про оренду майна міської комунальної власності, затвердженого рішенням Турківської міської ради.
7.Делегувати у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування міського бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету) міському голові за погодженням бюджетної комісії з послідуючим затвердженням на сесії.
8. Забороняється без внесення змін до рішення про міський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету на:
8.1. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
8.2. видатки пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.
9. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету, та кожної бюджетної установи виходячи із обсягів відповідних бюджетних асигнувань( додаток № 4).
10. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, домогтися збільшення власних надходжень установ.
11. За наявності тимчасово вільних коштів міського бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом міністрів України.
12. Головному розпоряднику коштів міського бюджету:
12.1. Установити, що у 2018 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, враховуючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
12.2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, які споживаються бюджетними установами.
13. Залишки станом на 01 січня 2018 року по загальному та спеціальному фонду спрямовувати на видатки при потребі виключно згідно прийнятих рішень сесії міської ради.
14. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.
15. Передбачити у кошторисах на 2018 рік для включення у розпис видатків по спеціальному фонду (інші спецкошти) кошти на проплату робіт з :

- інвентаризації земель в межах та за межами населених пунктів;
- встановлення меж населених пунктів;
- встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм;
- охорони земель в сумі 19 710,47 грн за рахунок залишку станом на 01.01.2018 р.

16. Спрямувати кошти iз залишку станом на 01.01.2018 р. по загальному та спеціальному фонду (бюджет розвитку) на:

- оплату співфінансування реконструкцiї каналізації та водовідведення;
- оплату співфінансування проекту транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна «Реконструкція комунальних доріг м.Турка»;
- оплата співфінансування інвестиційного проекту «Реконструкція адміністративного корпусу та складів виробничої бази Турківського КП ЖКУ по вул.Д.Галицького, 20 в м.Турка Львівської області»;
- на придбання оргтехніки в сумі 30000 грн. шляхом перекидки коштів із загального фонду у спеціальний фонд (бюджет розвитку).

17. Турківській міській раді :
17.1. Забезпечити затвердження реальних показників у міському бюджеті на 2018 рік з надходження податків, зборів і платежів до бюджету, недопущення їх необґрунтованого завищення.
17.2. Спільно з територіальними податковими органами вжити заходів з недопущення суб’єктами господарювання випадків ухилення від оподаткування при виплаті заробітної плати працівникам. Провести інвентаризацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до міського бюджету.
18. Затвердити штатний розпис працівників апарату міської ради відповідно до Постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 та Наказу Мінпраці від 02.10.1996р № 77 (додаток № 5)
19. Затвердити штатний розпис працівників по благоустрою міста Турка на 2018 рік, які фінансуються з міського бюджету ( додаток № 6).
20. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Рішення набирає чинності з 01.01.2018року, якщо інше не передбачено цим рішенням.
22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та регуляторної політики (М.Шило).

Секретар міської ради       О.Гвоздінський

Додаток № 1
до рішення сесії Турківської міської
ради №1242 від 21.12.2017 року

ДОХОДИ НА 2018 рік

 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

План на 2018 рік

 

 

 

 •  

Податок на прибуток підприємств та установ комунальної власності 11020200

9600,00

 •  

Рентна плата за використання лісових ресурсів 13010200

0,00

 •  

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)14020000

Пальне 14021900

510000,00

 •  

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)14030000

Пальне 14031900

1920000,00

 •  

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 14040000

1650000,00

 •  

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010100

1000,00

 •  

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010200

52000,00

 •  

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 18010300

125000,00

 •  

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 18010400

170000,00

 •  

Земельний податок з юридичних осіб 18010500

922000,00

 •  

Орендна плата з юридичних осіб 18010600

456000,00

 •  

Земельний податок з фізичних осіб 18010700

42000,00

 •  

Орендна плата з фізичних осіб 18010900

157000,00

 •  

Єдиний податок з юридичних осіб 18050300

380000,00

 •  

Єдиний податок з фізичних осіб 18050400

1655000,00

 •  

Частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств, що вил. до відповідного бюджету 21010300

0,00

 •  

Адміністративні штрафи та інші санкції 21081100

500,00

 •  

Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500

530000,00

 •  

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном 22080400

135000,00

 •  

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів в т.ч. за оформлення документів на спадщину 22090100

6000,00

 •  

Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 22090400

4400,00

 •  

Інші дотації 41020900

3500000,00

 

 

 

 

РАЗОМ:

12 225 500,00

 

 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

План на 2018 рік

 

 

 

 •  

19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерел забруднення

55000,00

 •  

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок н/с призначення, що перебувають у державній або комунальній власності

0,00

 •  

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

0,00

 •  

24170000 Надходження коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту

0,00

 •  

25010100 Плата за послуги що надаються бюджетними організаціями ( батьківська плата)

200000,00

 •  

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ

215000,00

 •  

25020100 Надходження спонсорських коштів

0,00

 •  

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, для виконання цільових заходів (біржа)

0,00

 

 

 

 

РАЗОМ :

470 000 ,00

 

 

 

 

ВСЬОГО:

12 695 500,00

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер                                          Г.Мельник

Додаток № 2
до рішення сесії Турківської міської
ради №1242 від 21.12.2017 року

(Із змінами внесеними згідно
рішення №1271 від 25.01.2018 року)

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ

 

 

План на 2018 рік

 

Органи місцевого самоврядування 100150

2785417,00

 

в тому числі :

 

 •  

оплата праці

1936417,00

 •  

нарахування на зарплату

432000,00

 •  

придбання інвентаря, матеріалів

220000,00

 •  

оплата послуг ( зв’язку, касове обслуговування та інші)

82200,00

 •  

сплата податків ( земельний, ПДВ)

37800,00

 •  

видатки на відрядження

8000,00

 •  

оплата електроенергії

23000,00

 •  

оплата природного газу

40000,00

 •  

окремі заходи по реалізації програм

6000,00

 

 

 

 

Дошкільна освіта 101010

4180588,00

 

в тому числі :

 

 •  

оплата праці

2493330,00

 •  

нарахування на зарплату

576968,00

 •  

придбання інвентаря, матеріалів

0,00

 •  

медикаменти та перев’язувальні матеріали

4300,00

 •  

продукти харчування

670000,00

 •  

оплата послуг ( зв’язку, касове обслуговування та інші)

23590,00

 •  

видатки на відрядження

0,00

 •  

оплата електроенергії

400000,00

 •  

оплата інших енергоносіїв

12000,00

 •  

окремі заходи по реалізації програм

400,00

 

 

 

 

Інші заходи у сфері соціального захисту

і соціального забезпечення 103242

175000,00

 

 

 

 

Організація благоустрою населених

пунктів 106030

3889495,00

 

в тому числі:

 

 •  

оплата праці

1423095,00

 •  

нарахування на зарплату

325000,00

 •  

придбання інвентаря, матеріалів

1020000,00

 •  

оплата послуг(вивіз ТПВ) (поточні ремонти по благоустрою) в т.ч. боротьба з борщівником - 20000,00 грн.

700000,00

 •  

видатки на відрядження

1000,00

 •  

оплата електроенергії (вуличне освітлення)

220000,00

 •  

окремі заходи по реалізації програм не віднесених до заходів розвитку

400,00

 •  

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

200000,0

 

 

 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету 107461

1035000,00

 

 

 

 •  

придбання інвентаря, матеріалів

635000,00

 •  

оплата послуг

400000,00

 

 

 

 

Інші заходи пов’язані з економічною

діяльністю  107693

130000,00

 •  

окремі заходи по реалізації програм не віднесених до заходів розвитку

100000,00

 •  

оплата  послуг

30000,00

 

 

 

 

Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 108110

30000,00

 •  

придбання інвентаря, матеріалів

30000,00

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

12225500,00

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер                                          Г.Мельник

Додаток № 3
до рішення сесії Турківської міської
ради №1242 від 21.12.2017 року

(Із змінами внесеними згідно
рішення №1271 від 25.01.2018 року)

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

 

 

в тому числі :

 

 

Органи місцевого самоврядування 100150

0,00

 •  

(придбання оргтехніки)

0,00

 

 

 

 

Організація благоустрою населених пунктів  106030

0,00

 •  

основні засоби

0,00

 •  

капітальний ремонт

0,00

 

 

 

 

Капітальні вкладення 106310

0,00

 •  

капітальне будівництво

0,00

 •  

реконструкція інших об’єктів

0,00

 

 

 

 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 106430

0,00

 •  

окремі заходи по реалізації програм, не віднесених до заходів розвитку

0,00

 

 

 

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету 107461

 

 

0,00

 •  

реконструкція інших об’єктів

0,00

 •  

 

 

 •  

Утилізація відходів 108312

55000,00

 •  

придбання сміттєвих ящиків

20000,00

 •  

ремонт сміттєвих ящиків, площадок

35000,00

 

 

 

 

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

 

 

Органи місцевого самоврядування 100150

215000,00

 

В тому числі :

 

 •  

придбання інвентаря, матеріалів, канцтоварів

115000,00

 •  

оплата послуг (виготовлення експертних звітів)

50000,00

 •  

сплата податків (судовий збір)

50000,00

 

 

 

 

Дошкільні заклади освіти 101010

200000,00

 

В тому числі:

 

 •  

(продукти харчування і їх доставка д/с)

180 000,00

 •  

подарунки до Святого Миколая

20 000,00

 

 

 

 

СПОНСОРСЬКІ

 

 

Благоустрій міста 100203

0,00

 •  

оплата праці

0,00

 •  

нарахування на зарплату

0,00

 •  

придбання інвентаря, матеріалів, канцтоварів

0,00

 

 

 

 

Капітальні вкладення 106310

0,00

 •  

реконструкція інших об’єктів

0,00

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

470000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

12695500,00

 

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер Г.Мельник

Додаток № 4
до рішення сесії Турківської міської
ради №1242 від 21.12.2017 року

 

ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У НАТУРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКАХ ПО УСТАНОВАХ
ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Орган управління     -   9 000 квт

Дитячий садок № 1    - 187 500 квт

Дитячий садок № 2   -  22 000 квт

Дитячий садок № 3    -  9 000 квт

Вуличне освітлення    - 227 000 квт  

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер                                          Г.Мельник

Додаток № 5
до рішення сесії Турківської міської
ради №1242 від 21.12.2017 року

(Із змінами внесеними згідно
рішення №1321 від 22.02.2018 року
рішення №1422 від 29.03.2018 року
рішення №1528 від 01.06.2018 року)

ШТАТНИЙ РОЗПИС
працівників апарату Турківської міської ради

№ з/п

Назва структур підрозділу

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад +25% гірських

1.

Міський голова

1

9375,00

2.

Заступник міського голови

1

8750,00

3.

Секретар

1

8250,00

4.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

1

8250,00

5.

Завідувач відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

1

7250,00

6.

Спеціаліст ІІ категорії

3

12750,00

7.

Спеціаліст з формування та ведення реєстру територіальної громади

1

3625,00

8.

Спеціаліст по будівництву та квартирному обліку І кат.

1

5000,00

9.

Спеціаліст з правових питань

1

3625,00

10.

Спеціаліст-землевпорядник

1

3625,00

11.

Спеціаліст

1

3625,00

12.

Водій І категорії

1

2000,00

13.

Прибиральниця

1

2000,00

14.

Завгосп

1

2000,00

 

РАЗОМ

16

80125,00

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер                         Г.Мельник

Додаток № 6
до рішення сесії Турківської міської
ради №1242 від 21.12.2017 року
(Із змінами внесеними згідно
рішення 
№1650 від 30.08.2018)

ШТАТНИЙ РОЗПИС
працівників  по благоустрою міста Турка які фінансуються
із міського бюджету

№ з/п

ПОСАДА

К-сть штатних одиниць

Оклад

1.

Спеціаліст по реконструкції водопостачання та водовідведення

1

3723,00

2.

Працівник по сміттєзвалищу

0,5

1861,50

3.

Працівники по прибиранню вулиць

11

40953,00

4.

Працівник по озелененню та прибиранню скверів

1

3723,00

5.

Працівник по кладовищу

1

3723,00

6.

Електрик

2

7446,00

7.

Працівник по прибиранню берегів

1

3723,00

8.

Майстер по благоустрою

1

3723,00

9.

Сторож для охорони виробничої бази КП ТЖКУ

2

7446,00

10.

Слюсар-сантехнік

2

7446,00

11.

Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі

1

3723,00

 

ВСЬОГО:

23,5

87490,50

 

Завідувач відділу
бухгалтерського обліку- головний бухгалтер                         Г.Мельник

Турківська міська рада
Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я
51 сесія 7 скликання

Від 27.07.2018 №1572
м.Турка

Про  виконання бюджету міської ради
за  І-ше півріччя 2018 року

Заслухавши інформацію завідувача відділом бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету міської ради  за І-ше півріччя  2018 року  по доходах і видатках з уточненнями, сесія міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію зав. відділом Мельник Г.М. про виконання бюджету по доходах і видатках за І-ше півріччя 2018 року: доходи при плані  6 677 650,00 грн. –виконання  93,7 % в сумі  6 253 932,85 грн , видатки при плані  9 852 834,00 грн. виконано  60,00 % в сумі 5 920 928,78 грн. прийняти до відома:

 • загального фонду за  І-ше півріччя  2018 р: доходи  при  плані  6 442 750,00 грн  - виконання на 81,9 % в сумі  5 914 811,88 грн.; недовиконання  527 938,12 грн., не враховуючи дотації на утримання дошкільних навчальних закладів при плані 4 362 750,00 грн. виконання 4 284 811,88 грн. – недовиконання дохідної частини  77 938,12 грн., видатки при плані 6 992 750,00 грн. – виконання на  80,4 %  в сумі  5 625 887,18 грн.
 • доходи по спецфонду за І ше півріччя  2018 р  при плані  235 000,00 грн. – виконані на  144,3 % в сумі  339 120,97 грн., видатки при плані  2 860 084,00 грн  - виконані на  10 %   в сумі  295 041,60 грн. (додаток додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                                  Г.Когут

Турківська міська рада
Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я
56 сесія 7 скликання

Від 25.10.2018 №1742
м.Турка

 

Про виконання бюджету міської ради
за 9-ть  місяців 2018 року

Заслухавши інформацію завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету міської ради за 9-ть  місяців 2018 року по доходах і видатках з уточненнями та враховуючи рекомендації комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики Протокол №11 від 23.10.2018, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію завідувача відділу бухгалтерського обліку-головного бухгалтера Мельник Г.М. про виконання бюджету по доходах і видатках за 9-ть  місяців 2018 року (додаток додається) - доходи при плані 9851625 грн. –виконання 103,98% в сумі 10243926,71 грн , видатки при плані 13356868,88 грн виконано 69,95% в сумі 9343784,11 грн прийняти до відома:
 • загальний фонд за 9-ть  місяців 2018 року: доходи при плані 9499125,00 грн - виконання на 102,3% в сумі 9718469,53 грн; не враховуючи дотації на утримання дошкільних навчальних закладів  та інші субвенції при плані 6544125,00 грн виконання 6609577,19грн – перевиконання дохідної частини 65452,19 грн, видатки при плані 10167408,34 грн – виконання на 85,17% в сумі 8650910,30 грн.
 • доходи по спецфонду за 9-ть  місяців 2018  року при плані 352500,00грн – виконані на 149,1% в сумі 525457,18 грн, видатки  спеціального   фонду при плані 3209136,00грн - виконані на 21,64 % в сумі 692873,81 грн.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Міський голова       Г.Когут

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень