Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Турка

Зі змінами відповідно до рішення сесії міської ради
від 25.04.2019 року №1996

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Турківської  міської ради
від 05.08.2016 р. №584

Положення
про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Турка

Розділ I. Загальні положення

1. Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Турка (далі за текстом - Положення) розроблено відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 року за №1844/8, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. за №127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 р. №55, інших законодавчих актів.

2. Положення - єдиний функціональний механізм надання поштових адрес, що закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, діє на території міста Турка і є обов'язковим для виконання всіма розташованими на території міста органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами.

3. Відповідно до мети цього Положення наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

3.1. Адреса - ідентифікатор об'єкта нерухомого майна.

3.2. Нерухоме майно - земельні ділянки, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення.

3.3. Будівля - об'єкт нерухомого майна.

3.4. Власники об'єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці.

3.5. Домоволодіння - два і більше жилих будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса.

3.6. Жилий (житловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб.

3.7. Квартира - ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб.

3.8. Нежилий (нежитловий) будинок - одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей.

3.9. Об'єкт нерухомого майна - нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса.

3.10. Окремі частини будівель - приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об'єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали.

3.11. Самостійний об'єкт права власності - об'єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їхня площа, розташування згідно з планом, тощо).

3.12. Приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, вентиляційні камери та інші приміщення, які є частиною будівель, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об'єктами права власності.

3.13. Об’єкт незавершеного будівництва – об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до закону.

Розділ II. Види адрес та особливості їх присвоєння

1. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

— вулиця;

— провулок;

— проспект;

— бульвар;

— площа;

— інші (шлях, майдан, узвіз, шосе тощо).

Адреси пишуться наступним чином: спочатку вказується тип адреси, а потім її назва.  Адреси, в яких використовуються імена та прізвища, зазначаються спочатку ім’я, а потім прізвище.

2. Адреси не присвоюються :

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та стаціонарним тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності ;

-  приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у житлових та нежитлових будинках, інженерним мережам;

- об’єктам нерухомого майна, що знаходяться ( виділяються) в межах червоних ліній вулиць, крім вже розміщених ;

- малим архітектурним формам;

- об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Положення чи рішень відповідного суду.

3.  Адреси об’єктам нерухомого майна будуть визначатися з урахуванням сформованої на території міста адресації прилеглих об'єктів нерухомості відповідно до даного Порядку.

4. На території міста в зоні сформованої забудови нумерація об'єктів нерухомості та земельних ділянок, відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку з лівої сторони вулиці непарні номери, починаючи від № 1, а з правої сторони вулиці парні, починаючи від № 2.

5. Нумерація приміщень усередині багатоквартирних житлових будинків, адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера  ( квартирі, приміщенню ) у зростаючому порядку, починаючи від № 1 на першому поверсі.

6. Нумерація вбудованих ( прибудованих ) нежитлових приміщень здійснюється після закінчення нумерації всіх жилих квартир.

7. Відповідно до цього Положення, залежно від виду та особливостей об'єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

7.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир ( адреси на які відсутні в наявності ) .

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад: вул. Сонячна, будинок 25.

Коли власником на одній земельній ділянці побудовано другий житловий будинок. Власник звернувся з питання поділу будинковолодіння на два окремих житлових будинки (для зручності управління майном) або один з будинків відчужено. У цьому випадку надана адреса буде містити назву вулиці і номер будинку з присвоєнням йому відповідної літери в лапках :

вул. Сонячна, будинок 25 "а".

Коли за необхідності відбувається реальний розподіл жилого будинку, домоволодіння, квартири із визначенням нових власників об’єктів нерухомого майна, то адреса буде встановлена наступним чином :

Наприклад: вул. Сонячна, будинок 25, квартира 1.

Під час об’єднання земельних ділянок за сформованою новою земельною ділянкою зберігається адреса земельної ділянки з меншим номером.

7.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (домоволодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти незавершеного капітального будівництва ( у разі необхідності їх відчуження ), і їм виходячи з вже наявної нумерації об'єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об'єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об'єкта нерухомого майна по відповідній стороні вулиці з відповідною літерою алфавіту в лапках.

Наприклад: на вул. В. Стуса між жилими будинками 27 та 29 збудовано трансформаторну підстанцію. У цьому випадку їй присвоюється адреса: вул. В. Стуса, 27 "а".

7.3. У разі, коли у власника об'єкта нерухомого майна на законних підставах виникло право власності на об'єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об'єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (поділ домоволодіння, комплексу нежилих будинків, цілісного майнового комплексу), то такий об'єкт нерухомого майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з відповідною літерою алфавіту в лапках.

Якщо зі складу новоствореного об’єкта нерухомого майна, якому буде присвоєна адреса із зазначенням відповідної літери алфавіту, знову буде виділятися об'єкт, такому об'єкту присвоюється адреса шляхом додавання до існуючої вже адреси із літерою через дефіс відповідної цифри від № 1.

Поділ нерухомого майна на самостійні об’єкти права власності і присвоєння кожному об’єкту адреси можливі при відповідності поділу державним будівельним нормам, стандартам і правилам та при можливості закріплення окремих земельних ділянок за новими виділеними об’єктами із врахуванням обмежень ( обтяжень ) на використання земельної ділянки відповідно до затвердженої проектної документації та вимог земельного законодавства. 

7.4. При наданні адреси окремій частині будинку або нежитловому приміщенню будинку, реконструйованому із квартири даного будинку,  зазначається арабськими цифрами номер назви нежитлового приміщення після зазначення номера відповідного будинку.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу або провів реконструкцію квартири № 6 в житловому будинку № 29, у цьому випадку такому нежитловому приміщенню надається адреса: вулиця Енська, будинок 29, нежитлове приміщення № 6.

Самостійні адреси можуть бути надані таким об’єктам нерухомого майна, що мають окремі входи та відповідають проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, передбаченим для окремих об’єктів відповідного функціонального призначення.

8. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані поза контуром його капітальних зовнішніх стін і не мають проходу з прибудови в будинок при наявності окремого входу, а також мають інше функціональне призначення, будуть адресуватися як самостійні будинки і їх адреси будуть визначатися з урахуванням сформованої на території міста адресації прилеглих об'єктів нерухомості, відповідно до даного Положення.

9. Якщо присвоєння адреси окремому будинку, що знаходився у складі домоволодіння, комплексів нежилих будинків і є самостійним об'єктом права власності, за номером, який був наданий домоволодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими цим Порядком.

10. При присвоєнні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного домоволодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об'єктами права власності, літери для позначення номерів відповідних будинків визначаються від ( а, б ... і далі за алфавітом), виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

Термін "корпус" може застосовуватися для позначення окремого будинку, що знаходився у складі домоволодінь, комплексів нежилих будинків і є самостійним об'єктом права власності.

11. Гаражним кооперативам, групам гаражів, садівничим (дачним) товариствам ( кооперативам ) присвоюється адреса земельній ділянці, відведеній для обслуговування кооперативу, товариства, а цифрова нумерація гаражів та садових ( дачних ) ділянок встановлюється згідно з планом забудови кооперативу, товариства та схеми розташування групи гаражів .

12. При присвоєнні адрес новоствореним об'єктам будівництва ( нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт ) брати до уваги виконання вимог ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" в частині укладення договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Турка та сплати замовником коштів пайової участі у повному обсязі.  

13. Адресація земельних ділянок здійснюється наступним чином :

13.1. Якщо на земельній ділянці знаходиться один об'єкт нерухомості, адресою ділянки визначається адреса цього об'єкта.

13.2. Адресою земельної ділянки, яка забудована декількома будинками, спорудами, визначається адреса першозбудованого будинку.

13.3. Адресою земельної ділянки, на якій розміщені тимчасові (пересувні або стаціонарні) споруди для провадження підприємницької діяльності, визначається адреса земельної ділянки із врахуванням сформованої на території міста адресації прилеглих об’єктів нерухомості, відповідно до даного Порядку.

13.4. Адресою земельної ділянки, на якій розміщені тимчасові  споруди для провадження підприємницької діяльності ( літні майданчики для обслуговування відвідувачів та виносної торгівлі, майданчики для післяпродажного обслуговування населення тощо ) і яка відведена суб'єктом підприємницької діяльності, в установленому порядку, біля власного нежитлового приміщення,  визначається адреса земельної ділянки із врахуванням назви вулиці, номера будинку та через дефіс номера даного нежитлового приміщення  із додаванням літери "а" в лапках.

13.5. Адресою земельної ділянки, на якій розміщена прибудова до житлового будинку ( реконструкція квартири зі зміною цільового та функціонального призначення, розширення нежитлового приміщення тощо ), визначається адреса того нежитлового приміщення,  до якого здійснено прибудову, із відповідною арабською цифрою  ( номером нежитлового приміщення ) через дефіс до номера будинку. 

13.6. Адресою земельної ділянки, на якій розміщена прибудова на висоту всього будинку ( реконструкція житлових квартир з метою прибудови літніх приміщень ), визначається адреса квартири першого поверху будинку,  до якого здійснено прибудову із відповідною арабською цифрою   ( номером квартири першого поверху ) через дефіс до номера будинку.

13.7. Адресою земельної ділянки, наданої для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд  ( для ведення особистого селянського господарства, для городництва, для сінокосіння, для гаражного  будівництва ), яка безпосередньо межує із земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок замовника, визначається основна адреса житлового будинку і через дефіс іде нумерація від 1, із зазначенням відповідної цифри в лапках ( згідно черговості визначених кадастрових номерів земельних ділянок ).

13.8. Адресою земельної ділянки, наданої для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд ( для ведення особистого селянського господарства,  для городництва, для сінокосіння, для гаражного будівництва ), яка не межує із земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок замовника, визначається адреса з назвою найближчої вулиці та наступним номером після найближчого будинку, за умови додавання відповідної літери в лапках та через дефіс іде нумерація від 1, із зазначенням відповідної цифри в лапках ( згідно черговості визначених кадастрових номерів земельних ділянок ).

13.9. Проектованій ( новоствореній ) земельній ділянці адреса буде присвоюватися після прийняття Турківською міською радою рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки чи іншої технічної документації із землеустрою, із зазначенням в даному рішенні всіх ідентифікуючих дану земельну ділянку ознак, за зверненнями заявників та за правилами, встановленими цим Порядком.

13.10. Проектованим вільним земельним ділянкам, право власності чи право оренди яких буде набуватися на земельних торгах, адреса буде присвоюватися після прийняття Турківською міською радою рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зазначенням в даному рішенні всіх ідентифікуючих дані земельні ділянки ознак на підставі даного рішення без звернення заявників та за правилами, встановленими цим Положенням .

Розділ IIІ. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна

1. Для присвоєння чи зміни адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають відповідну заяву на ім’я міського голови.  Заявник має право подати заяву особисто, через уповноважену особу або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.

2. До заяви щодо присвоєння (зміни) адреси додаються копії наступних документів: (Зі змінами відповідно до рішення сесії міської ради від 25.04.2019 року №1996)

2.1. Для фізичної особи – паспорта ;

2.2. Для юридичної особи та фізичної особи - підприємця - свідоцтва про державну реєстрацію;

2.3. Нотаріально посвідченої довіреності для уповноважених осіб;

2.4. Документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;

2.5. Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, щодо якого вирішується питання зміни адреси;

2.6. Проекту розподілу земельної ділянки, погодженого в установленому порядку і виготовленого відповідною проектною організацією ( при необхідності );

2.7. Інших документів при необхідності.»

3. У випадку присвоєння адрес проектованим (новоствореним) земельним ділянкам дотримання вимог п. 2 цього Порядку є необов’язковим. 

4. Після розгляду заяви міським головою, згідно з його резолюцією, заяви з наданим до неї пакетом документів передається спеціалісту з будівництва та квартирного обліку міської ради.

5. За результатами розгляду заяви та представлених матеріалів, спеціаліст з будівництва та квартирного обліку міської ради готує та виносить на розгляд виконавчого комітету Турківської міської ради проект рішення з питань щодо присвоєння або зміни адреси об’єкта нерухомого майна.

6. У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у п. 2 цього Пооложення, відсутності підстав та неможливості присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, заявнику надається мотивована відповідь.

Розділ IV. Прикінцеві положення

1. Адреси об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території міста, присвоєні до набрання чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Положення за зверненням власника об'єкта.

2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об'єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.2003 № 7/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2003 р. N 67/7388, власник (користувач) зобов'язаний звернутися з заявою щодо зміни поштової адреси до виконавчого комітету Турківської міської ради.

 

Секретар міської ради                                                                                          Луговий Д.М.

 

 

Додаток  до рішення

 

Міському голові м.Турка________

______________________________

(ПІБ заявника)

______________________________

(адреса постійного місця проживання)

тел.__________________________

 

ЗАЯВА

на присвоєння (зміну) поштової адреси об’єкту нерухомості в місті Турка

 

Прошу присвоїти (змінити) поштову адрес з №_______ на № ________ об’єкту нерухомості в місті Турка по вул._______________ загальною площею ______________м2.

 

До заяви додається (зазначити та підкреслити):

 

  • Копія паспорта України або посвідки на проживання особи, яка мешкає в Україні (для фізичної особи);
  • Копія виписки з Єдиного державного реєстру (Для юридичної особи та фізичної особи – підприємця)
  • Копія нотаріально посвідченої довіреності для уповноважених осіб;
  • Копія документу, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;
  • Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, щодо якого вирішується питання зміни адреси;
  • Копія Проекту розподілу земельної ділянки, погодженого в установленому порядку і виготовленого відповідною проектною організацією (при необхідності);
  • Інших документів при необхідності ________________________________________.
     

 

«_____» ______________ 20___ року                                            ________/_______________

  (підпис/прізвище, ініціали)

 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

Ознайомлений зі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

«_____» ______________ 20___ року                                            ________/_______________

  (підпис/прізвище, ініціали)

 

Секретар міської ради                                                                         О.Гвоздінський

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень