Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Затверджено нові тарифи

Дата: 29.03.2019 10:37
Кількість переглядів: 1291

Рішенням 63-ї сесії Турківської міської ради 7-го скликання від 28.03.2019 року №1940 затверджено нові тарифи на послуги  з вивезення ТПВ та викачки рідких нечистот, одночасно затверджено Норми утворення побутових відходів для м. Турка та Договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

 

Турківська міська рада

Львівської області

Р І Ш Е Н Н Я

63 сесія 7 скликання

Від 28.03.2019 №1940

м.Турка

 

Про затвердження тарифів

 

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (зі змінами), від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами), розглянувши звернення Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» від 14.02.2019р., юридична адреса: м.Турка, пл.Ринок,26, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», спираючись на протокол №6 від 22.03.2019 року громадських слухань, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити тариф на послуги з вивезення 1 м.куб. твердих побутових відходів від населення (приватний сектор, комунальні будинки) по м.Турка в сумі 106,05 грн.
 2. Затвердити тариф на послугу з викачки 1м.куб. рідких нечистот по м.Турка від населення (приватний сектор, комунальні будинки) в сумі 237,00 грн.
 3. Затвердити тариф на послугу з викачки 1м.куб. рідких нечистот по м.Турка від бюджетних та небюджетних організацій, приватних підприємств, СПД та інш. в сумі 463,58грн.
 4. Пункти 3 та 4 рішення 47-ї сесії Турківської міської ради від 29.03.2018 року №1366 «Про затвердження тарифів» визнати такими що втратили чинність.
 5. Затвердити норми утворення побутових відходів для м.Турка, згідно з Додатком №1.
 6. Затвердити Договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів згідно з Додатком №2.
 7. Рішення вступає в дію з наступного дня після оприлюднення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Набокова Р.В.

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

Додаток №1 до рішення
63 сесії міської ради 7 скликання
від 28.03.2019 №1940

 

Норми

утворення побутових відходів для м. Турка

 

п/п

Об'єкт

Розрахункова одиниця

Середньорічні норми нагромадження на одну розрахункову одиницю, м3

1

2

3

5

1

Багатоквартирні будинки

1 мешканець

1,6

2

Будинки приватного сектору з присадибною ділянкою

1 мешканець

1,6

3

Готель

місце

0,5

4

Гуртожиток

 

 

 

 • Сімейний

місце

0,79

 

 • Студентський

місце

0,4

5

Лікувально – профілактичні заклади:

 

 

 

 • Лікарня

місце

0,4

 

 • Поліклініка

відвідування

0,022

6

Дитячі дошкільні установи

місце

0,3

7

Склад, гуртівня

1 м2 площі

0,06

8

Адміністративні та громадські установи та організації

робоче місце

0,38

9

Учбові заклади:

 

 

 

 • школа

учень

0,08

 

 • профтехучилище

учень

0,4

10

Підприємства торгівлі

 

 

 

 • промтоварний магазин

1 м2 торгової площі

0,15

 

 • продовольчий магазин, аптека

1 м2 торгової площі

0,3

 

 • ринок

1 м2 торгової площі

0,4

11

Видовищні установи

місце

0,25

12

Підприємства побутового обслуговування

робоче місце

1,16

13

Вокзал, автовокзал

2

пасажирської площі

0,4

14

Кемпінг, автостоянка

1 м2 площі

0,05

15

Ресторани

 

 

 

 • з відбором харчових відходів

місце

1

 

 • без відбору харчових відходів

місце

1,40

16

Кафе, їдальні

 

 

 

 • з відбором харчових відходів

місце

0,43

 

 • без відбору харчових відходів

місце

0,5

17

Великогабаритні відходи

на одну людину

0,19

18

Ремонтні відходи

на одну людину

0,11

19

Рідкі побутові відходи

на одну людину

9,13

 

 

Примітка:

 1. Норма утворення великогабаритних відходів на одного мешканця складає 8% від норми утворення побутових відходів.
 2. Норма утворення ремонтних відходів на одного мешканця складає 11% від норми утворення побутових відходів.
 3. Опале листя не входить у норми утворення побутових відходів по всіх об'єктах невиробничої сфери і при укладанні договорів до основного утворення додаються відходи з площі зеленого насадження, виходячи з норми 8 л з 1м2 зелених насаджень (1000 л = 1 м3).
 4. Як виняток, при можливості підтвердження замовником фактичних, а не нормованих обсягів ТПВ , для обліку застосовувати фактичні. Норми утворення ТПВ для населення міста Турка розраховувати за пунктом 1-2 Додатку 1.

 

Секретар міської ради                                                                         О.Гвоздінський

 

Додаток №2 до рішення
63 сесії міської ради 7 скликання
від 28.03.2019 №1940

 

Д О Г О В І Р
про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів
м. Турка «___» _____________ 2019 р
.

 

Комунальне підприємство «Турківське житлово-комунальне управління » в особі керівника

________________________________________ що діє на підставі Статуту затвердженого рішенням сесії Турківської міської ради №357 від 12.06.2003 р. (далі - Виконавець), з однієї сторони, та _____________________________________________________________________

__________________________________________________ (далі-Споживач), з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене

Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів, згідно з розробленим графіком, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги).

Перелік послуг

2. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною схемою, шляхом забору сміття.

3. Для вивезення твердих відходів використовуються спеціальні контейнери спеціально відведених, для цього місцях (вул.______________________________________).

4. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з _______ до ________ години. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем.

Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

5. Вартість надання послуг (тариф) розраховується виконавцем на підставі рішення затвердженого органом місцевого самоврядування.

6. Розрахунок обсягу і вартості послуг.

На момент укладення договору тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення (комунальні будинки та приватний сектор) на одного зареєстрованого (фактично проживаючого) жителя міста Турка становить ______ грн. на місяць, а в загальному на момент укладення цього договору за ________ особу (би) сума договору становить ___________ грн. на місяць.

Оплата послуг

7. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

8. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до _____ числа періоду, що настає за розрахунковим.

У разі застосування попередньої оплати послуг платежі вносяться за ______ місяців у розмірі _____ гривень.

9. Послуги оплачуються готівкою в касу виконавця або на розрахунковий рахунок виконавця.

10. Плата вноситься на рахунок: №26009300473628 у відділенні Ощадного банку м. Турка, МФО 325798, код ЄДРПОУ 32477328 або рахунок : № 26005053818119 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 325321, код ЄДРПОУ 32477328.

11. У разі потреби виконавець здійснює у двох денний термін перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє споживачеві про його результати.

12. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

13. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується посвідченнями _________________________________________________________________.

(назва документа, яким підтверджується надання пільг)

Права та обов'язки споживача

14. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

3) усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

6) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

15. Споживач зобов'язується:

1) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

4) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

5) не завантажувати контейнери великогабаритними, рідкими і ремонтними (будівельними ) відходами.

Права та обов'язки виконавця

16. Виконавець має право вимагати від споживача:

1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям, що перебувають у власності споживача;

2) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

17. Виконавець зобов'язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору;

2) погодити із споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових, великогабаритних і ремонтних відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

3) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця;

4) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

9) прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

11) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.

 

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

18. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

1) несвоєчасне внесення плати за послуги;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

19. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

Розв'язання спорів

20. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

21. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник виконавця зобов'язаний прибути протягом двох робочих днів. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття представника виконавця у строк або його відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

22. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

Форс-мажорні обставини

23. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних техногенного, природного або екологічного характеру), що надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

Строк дії цього договору

24. Договір діє з ___________ до __________ і набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

25. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

26. Договір вважається таким, що продовжений на невизначений термін, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

27. Дія договору припиняється у випадках:

 • закінчився строк, на який його укладено;
 • припинено  відповідний  договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту;
 • інші  випадки,  передбачені законом.

Прикінцеві положення

28. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Споживача, другий - у Виконавця.

З Правилами  надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із  законодавства  про  відходи,  санітарними  нормами  і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений

____________________

(підпис споживача)

Реквізити сторін

Виконавець:

 

Споживач:

 М.П.

Секретар міської ради                                                                         О.Гвоздінський

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень