Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Правила утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради

Дата: 23.10.2019 12:17
Кількість переглядів: 933

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

Від  25. 06.2019р.                                             № 87                                              м.Турка

 

Про оголошення громадських слухань

щодо обговорення Проекту рішення «Про
 затвердження Правил утримання домашніх тварин

та птиці на території Турківської міської ради»

 

 

Заслухавши інформацію міського голови Когута Г.Й., керуючись ст.ст.13, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Турківської міської ради, -

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Провести громадське обговорення Проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про  затвердження Правил утримання домашніх тварин та птиці на території Турківської міської ради».
  2. Строк громадського обговорення становить - до 1 місяця з моменту опублікування повідомлення.
  3. Секретарю міської ради Гвоздінському О.Я.:

3.1.забезпечити організацію громадського обговорення;

3.2.розмістити на офіційному сайті Турківської  міської ради (http://turka-

mrada.gov.ua/) повідомлення про проведення громадського обговорення та

аналіз регуляторного впливу;

3.3.забезпечити оприлюднення інформації про проведення громадського слухання в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

 4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

     Міський голова                                                                                      Г.Й.Когут

 

Районний часопис газети «Бойківщина»

 

Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта - проект рішення сесії міської ради «Про затвердження Правила утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради».

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу до проекту рішення розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua) у спеціальному розділі "Прозоре місто" (підрозділ "Регуляторна політика").

Термін приймання пропозицій та зауважень становить один місяць з дня оприлюднення даного повідомлення.

Пропозиції та зауваження просимо надавати в письмовій формі на адресу розробника: Турківської міської ради, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення сесії Турківської міської ради

«Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради»

 І. Визначення проблеми

Необхідність та важливість розгляду питання затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради обумовлена перебуванням великої кількості безпритульних тварин на території міста, що у свою чергу призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Чинним законодавством України передбачене гуманне ставлення до безпритульних і домашніх тварин та запобігання жорстокому поводженню з ними. Крім того, мешканці міста мають беззаперечне право не спостерігати за стражданнями, загибеллю тварин внаслідок жорстокого поводження з ними. Отже, обов’язком міської ради є піклування про безпеку життя і здоров’я мешканців міста з одночасним запобіганням знищенню та іншому жорстокому поводженню з безпритульними та домашніми тваринами.

Оскільки популяція безпритульних тварин поповнюється в тому числі і за рахунок тварин, які мали власника, але були загублені, викинуті на вулицю, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо, а однією з основних причин появи безпритульних тварин на вулицях міста є низький рівень культури населення щодо поводження з домашніми тваринами, особливо це стосується поводження з небажаним потомством домашніх тварин та запобігання появі такого потомства, виховання гуманного і відповідального ставлення до домашніх тварин та визначення відносин органів місцевої влади, юридичних і фізичних осіб в цій сфері, їх прав і обов’язків щодо домашніх тварин, як найважливішого способу регулювання чисельності безпритульних тварин на вулицях міста, є багатопрофільною проблемою, що потребує вирішення шляхом прийняття зазначеного регуляторного акту.

Зазначена проблема стосується громадян, суб’єктів господарювання та державних органів управління – і з точки зору людяного ставлення мешканців міста до тварин, і з точки зору співіснування людей та тварин на одній території, і з точки зору впливу санітарно-епідеміологічного та екологічного стану на умови життя та господарської діяльності фізичних і юридичних осіб, і з точки зору залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, комунальних підприємств та громадських організацій до вирішення даної проблеми. Вирішення зазначеної проблеми можливе шляхом прийняття Правил утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

- регулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами на території міста Турка;

- забезпечення безпеки мешканців міста, в тому числі відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- захист тварин від жорстокого поводження з ними та жорстокого умертвіння.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розробка та затвердження правил у сфері поводження з домашніми тваринами покладається на органи місцевого самоврядування відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Альтернативні способи досягнення цілей відсутні у зв’язку з необхідністю додержання вимог чинного законодавства у сфері поводження з домашніми тваринами та необхідністю регулювання ситуації в місті, що склалася в цій сфері.

IV. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати наступні механізми та заходи:

- визначення прав і обов’язків  фізичних осіб – власників домашніх тварин, виконавчих органів міської ради, служб, установ, комунальних підприємств та громадських організацій у сфері поводження з домашніми тваринами на території міста;

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів серед населення міста щодо виховання гуманного та відповідального ставлення до тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо;

- визначення вимог щодо супроводу собак, їх вигулу та транспортування, визначення місць та зон вигулу собак на території міста;

- здійснення контролю за виконанням вимог у сфері поводження з домашніми тваринами.

V. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджається Турківська міська рада, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Виконання вимог зазначеного регуляторного акту потребує фінансування або інших матеріальних затрат за такими напрямками, як:

- облаштування місць та зон вигулу собак;

- проведення стерилізації домашніх тварин.

Фінансування заходів, передбачених цим регуляторним актом, здійснюється в межах кошторисних призначень, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, за рахунок коштів загального фонду.

До інших ресурсів, які можуть бути задіяні в реалізації заходів, передбачених цим регуляторним актом, відносяться:

- сприяння залученню благодійних коштів та пожертв на виконання заходів у сфері поводження з домашніми тваринами;

- сприяння діяльності громадських організацій захисту тварин в межах виконання заходів, передбачених цим регуляторним актом;

- проведення інформаційних заходів та навчально-просвітницької роботи серед населення у сфері поводження з домашніми тваринами.

VІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту – до внесення змін до діючих або прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері, або отримання пропозицій щодо внесення змін та доповнень з метою забезпечення дотримання державних, громадських та приватних інтересів, що не суперечать чинному законодавству України.

VІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії зазначеного регуляторного акта є:

- поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану в місті, в тому числі – зменшення засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин;

- зменшення чисельності бездоглядних і безпритульних тварин;

- підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини та інших тварин;

- забезпечення суспільного спокою, в тому числі – зменшення скарг від мешканців міста у сфері поводження з тваринами та додержання правил благоустрою території міста;

- виховання гуманного, людяного, відповідального ставлення мешканців міста до домашніх тварин, виховання свідомого ставлення мешканців міста до існуючої проблеми співіснування людини та тварини на території міста, підвищення моральності;

- зниження витрат на епідеміологічні заходи й лікування населення, в тому числі – на щеплення від сказу.

 

VІІІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Методи відстеження результативності дії регуляторного акта – статистичний:

- на підставі даних про кількість скарг від мешканців міста у сфері поводження з тваринами та додержання правил благоустрою території міста, що надійшли до Турківської міської ради;

- на підставі даних про кількість проведених комунальними закладами охорони здоров’я щеплень населення від сказу;

- на підставі даних про кількість проведених установами ветеринарної медицини протиепізоотичних заходів у місті.

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене через рік з дня набрання ним чинності розробником цього проекту.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене через два роки з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                          Беседін В.І.

 

Турківська міська рада
Львівської області
Р І Ш Е Н Н Я

____ сесія 7 скликання

Від _________2019 №____

м.Турка

 

Про затвердження Правила утримання
домашніх тварин на території Турківської міської ради

Керуючись наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах» від 02.06.2009 р. № 264, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» ст. 89, 152, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 15, 19 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 30-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про ветеринарну медицину», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету №87 від 25.06.2019 та рекомендації комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики Протокол №____ від _____________2019 року , сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради згідно з додатком 1.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради ___________________________________.

Міський голова       Г.Когут

Додаток 1 до рішення
____ сесії міської ради 7 скликання
від _________2019 №_______

 

Правила утримання домашніх тварин

на території Турківської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території міста відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інші нормативно-правові акти та нормативні документи.

Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин на території міста Турка.

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

1.3. Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

Для задоволення потреб власного виробництва, сировині тваринницького походження, отримання доходів до сімейних бюджетів від частки їх реалізації в особистих господарствах жителів міста Турка (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці.

З метою забезпечення в місті відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин, птиці, собак і котів зобов’язані дотримуватись правил:

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, парках міста, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою газонів, клумб, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання худоби в недозволених і не відведених для цього місцях;

- буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків, жеребців, інших) утримувати тільки в стійлі.

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними хворобами і найперше хворобами, небезпечними для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностчним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- у разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони обслуговування якої належить, неухильно виконувати усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного збою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі;

- За порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту власники тварин притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154)

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території міської ради.

1.6. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Турківської міської ради у відповідності до чинного законодавства.

 

2. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН

2.1. Особи, які  утримують домашніх   тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

-  забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

утримувати на прив’язі домашніх собак та собак власників, які бродять без прив’язу на територіях і створюють загрозу безпеці людей та знищують фауну;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень