Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Правила утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради

Дата: 28.11.2019 15:19
Кількість переглядів: 2313

78 сесії міської ради 7 скликання
від 28.11.2019 №2316

 

Правила утримання домашніх тварин

на території Турківської міської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Турківської міської ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території міста відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інші нормативно-правові акти та нормативні документи.

Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до утримання домашніх тварин на території міста Турка.

1.2. Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

1.3. Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній або фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб.

Для задоволення потреб власного виробництва, сировині тваринницького походження, отримання доходів до сімейних бюджетів від частки їх реалізації в особистих господарствах жителів міста Турка (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці.

З метою забезпечення в місті відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин, птиці, собак і котів зобов’язані дотримуватись правил:

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, парках міста, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою газонів, клумб, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання худоби в недозволених і не відведених для цього місцях;

- буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків, жеребців, інших) утримувати тільки в стійлі.

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними хворобами і найперше хворобами, небезпечними для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностчним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- у разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони обслуговування якої належить, неухильно виконувати усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування, вимушеного збою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі;

- За порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту власники тварин притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154)

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також особи, які супроводжують тварину.

1.5. Правила базуються на наступних принципах:

- гуманного ставлення до тварин;

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, пов'язаних з утриманням тварин;

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами;

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану у місті;

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин на території міської ради.

1.6. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Турківської міської ради у відповідності до чинного законодавства.

 

2. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН

2.1. Особи, які  утримують домашніх   тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також іншим тваринам;

-  забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

утримувати на прив’язі домашніх собак та собак власників, які бродять без прив’язу на територіях і створюють загрозу безпеці людей та знищують фауну;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати  екскременти  за своїми тваринами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

- здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим  забезпеченням безпеки людей;

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу для огляду;

- регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

- в особистих господарствах жителів міста Турка (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці, і для забезпечення в місті відповідної санітарної культури, очищення прибирання вулиць, збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин (корів, коней, жеребців, птиці, а також собак і котів зобов’язані дотримуватись правил:

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та догляду;

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників;

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в парках міста, в місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою вулиць, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання худоби в недозволених і не відведених для цього місцях;

- буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків), жеребців, інших) утримувати тільки на стійлі;

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від захворювання інфекційними хворобами і найперше хворобами, небезпечними для здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам;

- у разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони обслуговування якої належить місто Турка, неухильно виконувати усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо організації проведення лікування , вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, птиці з поверхні землі;

- за порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного пункту власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154)

2.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводженої домашньої тварини, оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди;

- дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати тварину може особа, яка досягла  14-річного віку.

2.3. Власники тварин мають право:

2.3.1. Утримувати:

2.3.1.1 домашніх тварин:

- у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири, при цьому не дозволяється утримання домашніх тварин у місцях загального користування у багатоквартирних будинках.

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження зі службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

- без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

- навчати тварин без повідків і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами та вигулювати їх на пустирях або зонах для вигулу, спеціально відведених для цієї мети.

2.3.2. Власникам домашніх тварин забороняється:

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування;

- продавати домашніх тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

- у стані алкогольного сп'яніння вигулювати домашніх тварин;

- вигулювати собак без повідків і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

- приводити домашніх тварин (окрім тих, які використовуються для здійснення супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

- розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та зі спадково закріпленою агресивністю; 

- жорстоко поводитися з ними, залишати бездоглядними або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно тварини;

- вирощувати тварин (собак, котів) з метою отримання їх м'яса і шкірок;

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття;

- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

 

3. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ

3.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням власника тварини (супроводжувальні особи) зобов’язані супроводжувати домашніх тварин поза межами її постійного утримання.

3.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

3.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- супроводжуваної тварини;

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною твариною;

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

3.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які визнані небезпечними, особам, яким не виповнилося 16 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною.

3.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, організацій, підприємств тощо лише на повідку, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику.

3.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана:

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу тварин, які позначені відповідними знаками або надписами;

- прибирати екскременти за своїми тваринами в під'їздах багатоквартирних будинків, сходах, ліфтах та інших місцях загального користування (ця вимога не поширюється на власників собак-поводирів);

- навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування.

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин.

3.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та спортивних майданчиків.

3.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини підлягають вилову.

 

 

4. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ

4.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

4.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.

4.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.

4.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.

 

5. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ

5.1. Власники домашньої худоби зобов'язані:

- утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

- систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

- негайно повідомляти ветеринарну службу про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

- завозити на територію міської ради сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій худоби на організованих забійних пунктах або власному подвір’ї, яке належать громадянам з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою, при цьому продукти тваринництва використовуються тільки для особистих потреб.

5.2. Власникам домашньої худоби  забороняється випасати худобу, або випускати без догляду на вулицях

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

6.1. За порушення даних Правил, винні юридичні та фізичні особи притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності до ст.ст.152, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

 Секретар  міської ради                                                                           Гвоздінський О.Я.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень