Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Про затвердження тарифів

Дата: 21.01.2020 11:33
Кількість переглядів: 1051

 

ОГОЛОШЕННЯ!

 

Турківська міська рада запрошує жителів міста взяти участь у проведенні громадських слухань, щодо затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів (твердих та рідких) для (комунального та приватного сектору) (бюджетних та небюджетних організацій, приватних підприємств, СПД та інш.) з метою врахування громадської думки під час прийняття відповідного рішення - «Про затвердження тарифів».

Слухання відбудуться 28 лютого 2019 року о 16.00 год. в залі засідань Турківської міської ради за адресою м.Турка, пл.Ринок, 26.

 

Газета «Бойківщина»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Турківської міської ради «Про затвердження тарифів»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV та постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. №1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Турківської міської ради «Про затвердження тарифів», як регуляторного акту.

Крім того, Аналіз розроблено з метою реалізації державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та рідких нечистот, організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами та створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів та викачки рідких нечистот, що утворюються на території міста Турка.

 

Назва регуляторного органу: Турківська міська рада.

 

Назва документа: проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів»

 

Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Турківської міської ради.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

З метою вдосконалення форм і методів роботи з поліпшення стану благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в місті та забезпечення своєчасного вивезення побутових відходів та рідких нечистот згідно договорів та недопущення несанкціонованих смітників на території міста Турка та здійснено розрахунки економічно - обґрунтованих витрат на послуги з вивезення побутових відходів та викачки рідких нечистот, що надаються підприємством споживачам послуг.

В разі якщо тарифи не будуть встановлені, не зможуть надаватися послуги з вивезення побутових відходів та викачки рідких нечистот, що призведе до порушення графіку санітарного очищення міста та появі несанкціонованих сміттєзвалищ, порушення санітарних норм та Правил благоустрою. Послуги з вивезення побутових відходів та викачки рідких нечистот, які на даний момент надає КП «Турківське житлово-комунальне управління», є збитковими (це зумовлює погіршення фінансового стану підприємства, умов господарювання, зростання кредиторської заборгованості).

Збиткова діяльність зумовлена невідповідністю тарифів щодо витрат, які фактично несе підприємство, а саме збільшився рівень мінімальної заробітної плати до 4723,00 грн., зросла вартість енергоносіїв, палива, матеріалів і т.д.

 

Попередній тарифи на вивезення побутових відходів та викачку рідких нечистот було встановлено рішеннями сесії Турківської міської ради №2793 від 28.05.2015 року, №953 від 29.06.2017 року, №1032 від 31.08.2017 року, №1366 від 29.03.2018 року, №1940 від 28.03.2019 року.

 

Існує потреба врегулювання даного питання шляхом затвердження економічно обґрунтованих тарифів на вивезення твердих побутових відходів та викачку рідких нечистот для споживачів послуги.

 

2. Визначення цілей регулювання

 

Проект рішення є нормативно-правовим актом, спрямованим на приведення розмірів тарифів до економічно обґрунтованих витрат на вивезення твердих побутових відходів та викачку рідких нечистот для споживачів послуг.

 

Основними цілями прийняття проекту є:

 • встановлення тарифів на послуги на рівні економічно обґрунтованих витрат;
 • затвердження норм утворення побутових відходів для м.Турка;
 • забезпечення своєчасних закупівель паливно-мастильних матеріалів, запасних частин;
 • дотримання санітарних правил та Правил благоустрою;
 • забезпечення своєчасного та надання в повному обсязі послуг з вивезення побутових відходів;
 • забезпечення своєчасного та надання в повному обсязі послуг з викачки рідких нечистот;
 • підвищення якості послуг з вивезення (перевезення, сортування, захоронення) побутових відходів;
 • врегулювання  правовідносин між суб'єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта;
 • інформаційне забезпечення споживачів послуг.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 

Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акту є реалізація державної політики в сфері поводження з відходами, створення належних правових підстав та умов для затвердження тарифів та норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та викачки рідких нечистот, організації роботи виконавців таких послуг у сфері поводження з відходами; створення відповідних умов для забезпечення споживачів якісними послугами з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів та викачки рідких нечистот, що утворюються на території міста Турка.

 

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:

 • залишення без зміни тарифів на послуги з вивезення побутових відходів;
 • передбачити в місцевому бюджеті видатки на відшкодування різниці між діючими та економічно обґрунтованими розмірами тарифів;
 • затвердити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів на економічно обґрунтованому рівні.

 

4. Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що:

 

Перший спосіб не є прийнятним у зв’язку з тим, що у даному випадку КП «Турківське житлово-комунальне управління» буде не в змозі своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату, сплачувати податки та внески, закуповувати необхідні матеріали та своєчасно розраховуватися по зобов’язанням. Переваги обраного способу - це незмінні витрати споживачів на оплату цих послуг, а недоліки – погіршення якості та зменшення переліку послуг, що надаються.

Другий спосіб не є прийнятним у зв’язку з тим, що він вирішує проблему підприємства - виконавця послуг, проте, оскільки в бюджеті міста відшкодування вказаних витрат на покриття різниці в тарифах не передбачено, а бюджетні кошти, враховуючи їх обмеженість доцільніше використати на впровадження необхідних заходів з вирішення нагальних соціальних питань міста.

Третій спосіб є прийнятним, оскільки він забезпечить вирішення проблеми і є оптимальним виходом із ситуації, що склалася. Його перевагами є забезпечення відповідності тарифів економічно обґрунтованим витратам, підвищення якості надання послуг, а недоліками – збільшення витрат споживачів на оплату цих послуг.

Отже, запровадження даного проекту регуляторного акта є обґрунтованим способом досягнення визначених цілей та таким, що забезпечить виконання органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та повноважень.

 

5. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

 

Вказану вище проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який передбачає виконання заходів:

З метою отримання зауважень та пропозицій винести на громадське обговорення шляхом оприлюднення в засобах масової інформації повідомлення та на офіційному сайті проекту регуляторного акта щодо встановлення тарифів на послуги.

Сесія міської ради, керуючись ст.ст.26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постановами Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами) від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», враховуючи результати обговорення, приймає рішення щодо встановлення тарифів.

Після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

 

6. Можливість досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

 

До позитивних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акту можна віднести встановлення економічно - обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів та викачки рідких нечистот, що надаються та виконання населенням встановлених актом вимог (своєчасні розрахунки за надані послуги).

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог регуляторного акту можна віднести:

 • порушення населенням платіжної дисципліни;
 • зміна вартості паливно-мастильних  матеріалів, основних технологічних  матеріалів, інших статей собівартості надання послуг та зміна законодавства України.

 

7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту

 

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

 • урегулювання відносин у сфері поводження з побутовими відходами та дотримання вимог діючого законодавства при розрахунку вартості послуг із вивезення твердих побутових відходів та викачки рідких нечистот;
 • урегулювання відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання та вивезення твердих побутових відходів, викачки рідких нечистот шляхом укладення договорів та контролю за дотриманням виконавцем послуг графіків вивезення відходів.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні:

 

Сфера інтересів

Очікувані

вигоди

витрати

Територіальна громада

Урегулювання відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних, ремонтних відходів та рідких нечистот; Поліпшення санітарно- епідеміологічного стану міста

Витрати часу на укладення договорів з виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних, ремонтних відходів та рідких нечистот; Грошові, пов’язані з оплатою послуг із вивезення побутових відходів та рідких нечистот

Суб’єкти господарювання

Створення умов для підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання Удосконалення порядку надання послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових відходів та викачки рідких нечистот;

Витрати часу на укладення договорів з виконавцями комунальних послуг з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних, ремонтних відходів та рідких нечистот; Грошові, пов’язані з оплатою послуг із вивезення побутових відходів та рідких нечистот

Органи місцевого самоврядування

Реалізація державної політики у сфері поводження з відходами Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарного стану міста; Збалансування інтересів між суб’єктами господарювання, що надають такі послуги, органом місцевого самоврядування та споживачами послуг; Зменшення навантаження на міський бюджет у частині виділення коштів на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ

Часові, пов’язані зі здійсненням контролю за наданням послуг із вивезення побутових відходів та викачкою рідких нечистот

 

 

 

 

8. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

 

Цей регуляторний акт набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua).

Рішення діє до його наступного перегляду.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

9. Показники результативності регуляторного акта.

 

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

 • рівень оплати послуг споживачами;
 • кількість звернень (скарг) споживачів щодо якості та кількості послуг, що надаються;
 • розмір сплачених коштів у вигляді податків та зборів;
 • розмір дебіторської та кредиторської заборгованості.

 

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу розробника: Турківської міської ради, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                      Беседін В.І.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів»

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Турківської міської ради «Про затвердження тарифів».

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів» розроблено відповідно до норм чинного законодавства з метою визначення порядку ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів міською радою, її посадовими особами.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua) у спеціальному розділі "Прозоре місто" (підрозділ "Регуляторна політика").

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу розробника: Турківської міської ради, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net.

 

Турківська міська рада
Львівської області
ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

84 сесія 7 скликання

Від ________.2020 №

м.Турка

Про затвердження тарифів

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2006р. №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» (зі змінами), від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (зі змінами), розглянувши звернення Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» від 20.01.2020р., юридична адреса: м.Турка, пл.Ринок,26, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики Протокол № ____ від __________2020 року та протокол №___ від ________.2020 року громадських слухань, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити тарифи:
  1. на послуги з вивезення 1 м.куб. твердих побутових відходів від бюджетних та небюджетних організацій, приватних підприємств, СПД та інш. по м.Турка в сумі 239,08 грн.
  2. на послуги вивезення твердих побутових відходів від бюджетних та небюджетних організацій, приватних підприємств, СПД та інш. по м.Турка
 • в сумі 4,35 грн. за 1-не робоче місце.
 • в сумі 4,26 грн. за  1м2 торгової площі.
  1. на послуги з вивезення 1 м.куб. твердих побутових відходів від населення (приватний сектор, комунальні будинки) по м.Турка в сумі 182,36грн.
  2. на послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення (приватний сектор, комунальні будинки) на одного зареєстрованого (фактично проживаючого) жителя міста Турка в місяць відповідно до норми утворення побутових відходів в сумі 24,31грн.
  3. на захоронення 1 м.куб. твердих побутових відходів в сумі 63,22 грн.
  4. на послугу з викачки 1м.куб. рідких нечистот по м.Турка від бюджетних та небюджетних організацій, приватних підприємств, СПД та інш. в сумі 500,00 грн.
  5. на послугу з викачки 1м.куб. рідких нечистот по м.Турка від населення (приватний сектор, комунальні будинки) в сумі 275,96 грн.
 1. Рішення вступає в дію з наступного дня після оприлюднення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Набокова Р.В.

Міський голова       Г.Когут

Розпорядження

 

від  21.01.2020р.                                       №3-ОД                                           м. Турка

 

Про проведення громадських обговорень

проекту рішення «Про затвердження тарифів»

 

 

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Положення «Про громадські слухання в місті Турка», затвердженого рішенням сесії міської ради № 1033 від 31.08.2017 року, розглянувши звернення Комунального підприємства «Турківське житлово-комунальне управління» від 20.01.2020р., з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо затвердження тарифів на вивезення ТПВ та викачку рідких нечистот для споживачів послуг по м.Турка і врахування громадської думки під час прийняття відповідного рішення, -

 

 1. Провести громадське обговорення Проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження тарифів».
 2. Строк громадського обговорення становить 1 місяць з моменту опублікування повідомлення в друкованих засобах інформації.
 3. Секретарю міської ради Гвоздінському О.Я.:
  1. забезпечити організацію громадського обговорення;
  2. розмістити на офіційному сайті Турківської  міської ради (https://turka-mrada.gov.ua/) повідомлення про проведення громадського обговорення та аналіз регуляторного впливу;
  3. забезпечити оприлюднення інформації про проведення громадського слухання в газеті «Бойківщина».
 4. Контроль виконання даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова    Когут Г.Й.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень