Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Проект рішення Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Турка

Дата: 19.10.2017 16:44
Кількість переглядів: 787

Проект рішення для внесення пропозицій та рекомендацій

Фото без описуТурківська міська рада

Львівської області

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

___ сесія 7 скликання

Від __________.2017 №____

м.Турка

 

Про затвердження Програми розвитку

житлово-комунального господарства

м. Турка на 201__- 201__ роки

 

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг та благоустрою з одночасним зниженням нераціональних витрат,  приймаючи до уваги рекомендації засідання постійної комісії з питань економіки, бюджету та регуляторної політики (протокол №____від _____.2017) міської ради, керуючись п.п. 22 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сесія міської ради

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства м. Турка на 201__- 201__ роки (додається).
 2. Організацію виконання даного рішення покласти наКомунальне підприємство «Турківське житлово-комунальне управління» (Драч В.І.).
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по благоустрою, екології та житлово-комунальних питаннях (Бегей М.І.) та постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та регуляторної політики (Шило М.Й.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Г.Когут

 

Додаток

до рішення ____ сесії міської ради 7 скликання

від ________.2017 №_______

 

ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального

господарства м. Турка на 201__- 201__ роки

 

ВСТУП

Цю Програму розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг та благоустрою з одночасним зниженням нераціональних витрат.

У житлово-комунальному господарстві міста є багато проблем, що потребують негайного вирішення. Якщо не вжити своєчасних заходів, можливе погіршення стану житлового фонду та основних фондів підприємств, збільшення витрат енергоресурсів, обсягів капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, спад прибутковості підприємств, зниження якості житлово-комунальних послуг, збільшення видатків з місцевого бюджету.

Виконання Програми передбачає:

 1. створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою;
 2. покращення екологічного та санітарного стану міста;
 3. забезпечення ефективної інвестиційної політики галузі житлово-комунального господарства та благоустрою міста;
 4. забезпечення стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;
 5. підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства міста;
 6. забезпечення беззбиткового функціонування підприємства житлово-комунального господарства.

 

Розділ 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території м.Турка, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців, забезпечення сталого функціонування систем життєзабезпечення міста в цілому.

Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках:

 • покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування квітників тощо);
 • здійснення належного утримання та проведення ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів тощо;
 • утримання зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
 • забезпечення якісного освітлення міста (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста, розширення існуючої мережі вуличного освітлення тощо);
 • забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ, забезпечення поховань невідомих та безпритульних громадян);
 • створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, парків, скверів, місць масового відпочинку населення, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);
 • залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі;
 • організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят;
 • проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.

Розділ 2. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище.

Шляхи реалізації Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Турка на 201__- 201__ роки:

 • вирішення загальних питань з благоустрою;
 • підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою;
 • захист об'єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження їхніх функцій та якості;
 • формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;
 • систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів;
 • покращення рівня ритуального обслуговування населення;
 • належне утримання вулично-дорожньої мережі;
 • ремонт і утримання вулично-дорожньої мережі;
 • влаштування та належна експлуатація штучних споруд на вулицях і дорогах міста;
 • покращення якості роботи мережі зовнішнього освітлення:
 • належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення міста;
 • реконструкція зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;
 • утримання зелених насаджень:
 • належне утримання, відновлення клумб, газонів, квітників міста;
 • санітарне очищення:
 • організація прибирання території міста, вивіз твердих побутових та негабаритних відходів, ліквідація стихійних звалищ відходів;
 • налагодження роботи інженерного захисту територій;
 • організація відведення поверхневих дощових стоків;

Розділ 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення, що затверджується щорічно в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей міського бюджету.

Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збирання та формування електронних баз даних і проведення аналізу реалізації Програми, є статистична звітність, оперативна інформація підприємств, результати досліджень тощо.

Моніторинг виконання Програми здійснюється з метою своєчасного відстежування та коригування відхилень при реалізації Програми. Моніторинг спрямовано на оцінку результатів реалізації Програми щодо ступеня їх відповідності очікуваним наслідкам, державній політиці у сфері житлово-комунального господарства та обраним напрямам реалізації головної мети.

Результати моніторингу оприлюднюються в засобах масової інформації в установленому порядку.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють:

 • на міському рівні – Комунальне підприємство «Турківське житлово-комунальне управління» міської ради;
 • на рівні громадськості – громадськими організаціями.

Комунальне підприємство «Турківське житлово-комунальне управління» міської ради щороку розробляє та надає на затвердження Турківській міській раді план заходів щодо виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства за підсумками попереднього року з урахуванням можливостей їх фінансування з визначенням параметрів черговості, часу реалізації, фінансових витрат та можливих ефектів.

Розділ 5. ОЧИКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 1. підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою, санітарної очистки та озелененню;
 2. зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
 3. створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;
 4. підвищення ефективності функціонування комунальних підприємств;
 5. покращення технічного стану житлового фонду шляхом проведення поточних та капітальних ремонті;

поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури, проведення необхідних ремонтних робіт асфальтобетонного покриття доріг.

 

Розділ 6. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

з/п

Заходи Програми

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Місцевий бюджет

(загальний фонд)

(тис. грн.)

Примітка

 

 

1. Житлово-експлуатаційне господарство

 

 

1.1

Поточний ремонт житлового фонду м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

1.2

Проведення електровимірювань по житловим будинкам м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

1.3

Придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів житлового фонду м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

2. Водопровідно-каналізаційне господарство

 

2.1

Придбання матеріалів для проведення ремонтів водопровідно-каналізаційних мереж м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

3. Благоустрій міст

 

 

Придбання паливно-мастильних матеріалів

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Придбання солі технічної

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Придбання матеріалів для приєднання мереж вуличного освітлення до вузлів обліку та відновлення існуючих ліній вуличного освітлення 

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Робота з безпритульними собаками (утримання, чіпування, кліпсування, стерилізація та інше)

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Придбання люків

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Інше придбання (……..)

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Поховання невідомих та одиноких громадян

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Контроль за дренажними системами (зони зсуву)

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Розробка детального плану території м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Поточний ремонт об’єктів вуличного освітлення м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Послуги з озеленення

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Поточний ремонт малих архітектурних форм (павільйони зупинок громадського транспорту, огорожі, сходи, інші об’єкти благоустрою)

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Поточний ремонт пам’ятників м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Послуги з перевезення вантажів та послуги спецтехніки

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Обстеження акваторії днів місць масового відпочинку

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Приєднання електромереж вуличного освітлення до вузлів обліку

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Інші послуги (лабораторні випробування води, повітря, ґрунту, програмне забезпечення, оцінка об’єктів комунальної власності, переоформлення транспортних засобів, аудит тощо)

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Послуги з водопостачання міського фонтану

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Послуги з електропостачання  об’єктів вуличного освітлення м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Сплата податків, держмито

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Санітарне утримання м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Утримання об`єктів вуличного освітлення м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Громадські роботи

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Утримання кладовищ

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

4.Утримання та ремонт автомобільних доріг

 

 

 

Придбання паливно-мастильних матеріалів

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

 

Утримання автомобільних доріг м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт автомобільних доріг м.Турка

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

 1. Видатки за рахунок бюджету розвитку

 

 

 

Розробка кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Д.Галицького технічний та авторський нагляд, експертиза

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Придбання автомобільної техніки (грузових, вантажних)

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Придбання комп’ютерів та оргтехніки

КП «Турківське ЖКУ»

Турківська міська рада

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                            О.Гвоздінський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень