Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста

Дата: 08.06.2021 15:45
Кількість переглядів: 820

Фото без описуРішенням Турківської міської ради від 03.06.2021р. № 71  «Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста» оголошується конкурс про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка (далі Конкурс):

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка

І. Загальні положення

1. Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка (далі – Положення) розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» (далі – Порядок).

2. Положення визначає порядок створення та організацію діяльності конкурсної комісії для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка (далі – конкурсна комісія).

3. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Турківської міської ради Львівської області.

4. Конкурсна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється виконавчим комітетом Турківської міської ради Львівської області для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про результати проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка та забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості при підготовці та проведенні конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Основними принципами діяльності комісії є: законність; колегіальність; повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу; обґрунтованість прийнятих рішень; недискримінація учасників; відкритість та прозорість; об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій.

 

ІІ. Склад і порядок утворення комісії

1. До складу конкурсної комісії входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, територіального органу Держпродспоживслужби, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок.

2. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу – заступник міського голови.

3. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

4. Склад конкурсної комісії та це Положення затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

 

ІІІ. Повноваження конкурсної комісії

1. Конкурсна комісія в межах наданих повноважень та у відповідності до Порядку:

- проводить реєстрацію конкурсних пропозицій;

- розглядає та оцінює конкурсні пропозиції;

- визначає переможця конкурсу;

- вчиняє інші дії згідно з Порядком.

 

IV. Організація роботи комісії

1. Всі зміни до складу конкурсної комісії вносяться відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради.

2. Голова конкурсної комісії в межах наданих повноважень:

- головує на засіданнях комісії;

- видає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів комісії;

- видає доручення спеціалістам, які залучені до роботи комісії;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

3. У разі відсутності Голови комісії його повноваження виконує заступник голови конкурсної комісії.

4. Секретар комісії:

- несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісії  та правильність ведення протоколів засідань комісії;

- забезпечує виконання доручень Голови комісії.

5. Засідання комісії є правомочними за умовами участі в ньому не менш як половини її складу.

6. Рішення комісії про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами, які брали участь у голосуванні.

 

 

Конкурсна документація для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка Львівської області

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Турківської міської ради.

Місцезнаходження організатора конкурсу: 82500, Львівська обл., Турківський р-н, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62.

 

2. Підстава для проведення конкурсу

Конкурс проводиться на підставі рішення виконавчого комітету  Турківської міської ради «Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка» у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» (зі змінами).

 

3. Місце і час проведення конкурсу.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться               09 липня 2021 року о 12 год. 00 хв. в сесійній залі Турківської міської ради (82500, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Турка, вул.Січових Стрільців,62).

Термін подання конкурсних пропозицій: до 18 год. 00 хв. 06 липня 2021 року.

В разі надсилання Учасником документів за допомогою поштової та/або кур’єрської служби, допускається отримання документів на конкурс після зазначеної дати, проте за умови надходження наступних до моменту розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників, та за умови, що на конверті (чи супровідних документах) буде зазначена дата відправлення документів не пізніше, ніж 18 год. 00 хв. 06 липня 2021 року.

Для отримання детальної інформації щодо подання конкурсних пропозицій та умов надання послуг з вивезення побутових відходів слід звертатися в Турківську міську раду Самбірського району Львівської області, що знаходиться за адресою: 82500, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62; контактна особа: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Залуга Степан Степанович, тел. +38 (068) 305 1732. В разі відсутності останнього, можна звертатися до керуючого справами (секретар) виконавчого Лило Юрій Дмитрович тел. +38 (066) 787 6620. В разі відсутності обох, то до спеціаліста ІІ категорії юридичного відділу Турківської міської ради Стефаника Івана Васильовича тел. +38 (099) 413 8029 або в приймальну міської ради за номером тел. +380 (3269) 3 14 92.

Електронна адреса (для звернень) – turkamrada@ukr.net

Офіційний веб-сайт (для ознайомлення із повною необхідною документацією, характеристикою міста, оголошення, схемою санітарного очищення міста та вимогами до Учасників) – https://turka-mrada.gov.ua/

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

 - наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

 - досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання:

- установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

- які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Кількість учасників конкурсу не обмежується.

 

 

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг з вивезення побутових відходів

Обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються фізичними та юридичними особами на території міста Турка з приватного сектору, багатоквартирних будинків та від суб’єктів господарювання (розрахунковим методом) складає 11,95 тис. куб. м. /рік, з них:

 1. Багатоквартирні будинки – 2,96 тис. куб. м. /рік;
 2. Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою – 10,08 тис. куб. м. /рік;
 3. Підприємства, установи та організації – 0,652 тис. куб. м. /рік .

Розрахункові об’єми утворення:

 1. великогабаритних відходів – 1,044 тис. куб. м. /рік;
 2. ремонтних відходів – 0,392 тис. куб. м. /рік;
 3. рідкі відходи – 65,28 тис. куб. м. /рік (офіційні дані – 724 м.куб./рік).

*** дані про фактичні обсяги відходів відсутні і можуть відрізнятися від розрахункових даних. Розрахункові об’єми брались виходячи із середньої кількості зареєстрованих жителів міста 7,15 тис.чол. та нормі накопичення ТПВ на 1 жителя – 1,6 м.куб. (Рішення 63 сесія 7 скликання Турківської міської ради від 28.03.2019 №1940) https://turka-mrada.gov.ua/rishennya-miskoi-radi-14-11-50-14-12-2018/);

Критерієм якості послуг є дотримання графіка вивезення побутових відходів (погодженого з Турківською міською радою Самбірського району Львівської області), дотримання правил надання послуг з поводження з побутовими відходами (згідно законодавства України та Схеми санітарного очищення міста Турка), дотримання вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів, роздільного (не роздільного) збирання побутових відходів.

 

6. Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

Учасником конкурсу надаються оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

 • 6.1. балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітний
  період;
 • 6.2. довідки відповідних органів державної податкової служби і
  Пенсійного фонду України про відсутність (наявність)
  заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до пенсійного фонду України;
 • 6.3. документа, що містить інформацію про технічний потенціал
  суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних
  транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта
  господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);
 • 6.4. документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із
  збирання та перевезення побутових відходів за останній рік;
 • 6.5. технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні
  засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
 • 6.6. довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних
  засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв
  автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу
  перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
 • 6.7. довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття
  спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та
  технічного обслуговування;
 • 6.8. довідки про проходження водіями медичного огляду;
 • 6.9. документа, що містить відомості про досвід роботи з надання
  послуг з вивезення побутових відходів;
 • 6.10. документа, що містить інформацію про кількість відходів,
  залучених учасником до повторного використання; кількість
  відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість
  відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
 • 6.11. інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу
  і містять відомості про його здатність надавати послуги з
  вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах обєктів утворення побутових відходів, середня відстань до обєктів поводження з відходами та їх місцезнаходження

Послуги з вивезення побутових відходів надаються на всій території міста Турка: населенню, бюджетним установам (згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»), підприємствам та іншим споживачам. Середня відстань від місць збирання побутових відходів до місця видалення відходів – полігон твердих побутових відходів, площею 2,2 га. (урочище Вільховата на території Боринської селищної ради) – становить до 15 км. (учасник може використовувати інший полігон ТПВ, про що вказує в своїх розрахунках та пропозиції).

Площа території міста Турка в адміністративних межах складає 206,000 га., за їх межами містом освоєно понад 400,000 га. (забудовані землі, дороги, землі комерційного призначення, громадського використання, тощо). Фактично територія міста складає понад 606,000 га. Проектом Генерального планом передбачається, що територія міста в проектних межах буде становити 2 316,000 га. Поділу міста на адміністративні райони немає.

Конкурс оголошено для визначення надавача послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка Самбірського району Львівської області.

В разі наявності двох або більше Учасників, пропозиція яких відповідатиме Умовам цього конкурсу, очікуваний період укладення Договору становитиме не менше 5 років.

 

8. Характеристика обєктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

 

Житловий фонд міста Турка складається з будинків комунальної форми власності (тобто дво- та більше квартирні будинки із приватизованими квартирами), будинків, які належать об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та індивідуальних будинків.

На території міста відсутнє централізоване теплопостачання. Усі будівлі, незалежно чи відносяться вони до приватних чи до комунальних будинків, чи житлові чи не житлові – оснащені індивідуальним опаленням. Обігрів приміщень у більшості випадків є комбінованим – із поєднанням різних видів палива. Зазвичай це природний газ та дрова чи інше тверде паливо. В нових будинках або тих, де провели ремонт (осучаснення) часто присутнє електричне опалення – теплі підлоги, електричний котел або електричні конвектори, настінні обігрівачі-картини, інші.

На території міста відсутнє централізоване водопостачання. Проте 2013-2016рр було збудовано новий водопровід, водозабірник та водонапірник із частковим використання старих водопровідних мереж, проте він працює у «тестовому режимі», що пов’язано із відсутністю централізованих каналізаційних мереж і неможливістю наразі ввести його в експлуатацію. Міський водопровід є цілком автономний і працює завдяки використанню рельєфу та без використання електроенергії. Решта жителів міста використовує автономні (власні) джерела води для своїх потреб.

На території міста відсутні централізовані каналізаційні мережі. Жителі масово використовують власні септики та/або вигрібні ями.

Згідно Схеми санітарного очищення міста Турка кількість наявних (та запроектованих) контейнерних майданчиків для збирання твердих побутових відходів на території м. Турки – 34:

Збір ТПВ може проводитися як контейнерним так і без контейнерним методом. Проте враховуючи особливість рельєфу м. Турка Учасник повинен перебачити змішаний тип збирання ТПВ, а саме – по вулицях, де це можливо – збирати ТПВ контейнерним/безконтейнерним методом індивідуально від кожного домогосподарства у визначений день та час. По центральних вулицях і по вулицях, де фізично неможливо організувати індивідуальний збір ТПВ – збір проводити із контейнерних майданчиків.

8.1. Багатоквартирні житлові будинки:

 

- загальна кількість квартирних будинків (від одного до п’яти поверхів) – 100 одиниці, орієнтовна кількість квартир – 770.;

Молодіжна – 19 буд.;

Січових Стрільців – 16 буд.;

Площа Ринок – 16 буд.;

В. Стуса – 12 буд.;

Міцкевича – 10 буд.;

М-д. Шевченка – 8 буд.;

Андрія Шептицького – 7 буд.;

Б. Хмельницького – 5 буд.;

Вул. Шевченка – 2 буд.;

Поляна – 2 буд.;

І. Богуна – 1 буд.;

Пушкіна – 1 буд.;

Сагайдачного – 1 буд..

8.2. Одноквартирні житлові будинки:

- орієнтовна кількість будинків приватного сектора – 3 тис. одиниці;

- характеристика під’їзних шляхів: центральні і магістральні дороги – тверде покриття; бічні та інші дороги – ґрунтові та/або щебеневі дороги загальна протяжність комунальних доріг – 39,9км.

 

Згідно даних, станом на 01.01.2007 року, житловий фонд складав 134,8 тис. м.кв. загальної площі. Частина садибних житлових будинків становила 71,4% та квартирного житла – 28,6%. Орієнтовна структура житлового будівництва у м. Турка на розрахунковий період (2027р.) становитиме: садибне житло – 85%-90%; квартирне житло – 15%-10%.

 

8.3. Підприємства, установи та організації:

 

На території міста відсутні промислові підприємства у звичному розумінні. Проте наявні заклади торгівлі (в т.ч. вулична торгівля), продуктові й промислові магазини, СТО, вокзали, заклади громадського харчування, будівельні підприємства, гуртовні, АЗС, бюджетний сектор, інше.

 

9. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження обєктів поводження з побутовими відходами

Полігон твердих побутових відходів розташований в урочищі «Вільховата» на території Боринської селищної ради, відстань із центру м.Турка до межі полігону становить 11 км. Міський полігон функціонує з січня 2001 року. (учасник може використовувати інший полігон ТПВ, про що вказує в своїх розрахунках та пропозиції)

 

10. Вимоги до конкурсних пропозицій

10.1.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

10.1.2. Однин конкурсант може подати тільки одну конкурсну пропозицію. Конкурсант, що подав більше однієї конкурсної пропозиції – дискваліфікується, а жодна його пропозиції не розглядається.

10.2. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою (крім окремих випадків).

10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

10.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу (крім випадків, передбачених в п. 3. Місце і час проведення конкурсу цієї документації).

10.5. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

10.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

10.7. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

 

11. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

№ з/п

 

Кваліфікаційні вимоги

 

Критерії відповідності

Кіль-кість балів

1.

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

Перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів - твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

 

для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

 

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

до 10

2.

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

Наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

до 10

3.

Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

Наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

до 10

4.

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

Використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі.

до 10

5.

Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

Зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг.

до 10

6.

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

Перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

до 10

7.

Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

Вартість надання послуг з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо

 

Перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

до 10

8.

Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів  відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

Перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог, стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

до 10

9.

Наявність у працівників відповідної кваліфікації

Перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

до 10

10.

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової  енергії; захоронення побутових відходів

Перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який  зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, із більшою кількістю побутових відходів (для підтвердження способу поводження з побутовими відходами  учасником надається відповідний документ: договір технічного обслуговування місця видалення відходів, тощо)

до 10

 

 

*** додатково до 10 балів отримує Учасник(учасники), який (які) надасть (нададуть) інвестиційний план, який включатиме в себе роздільне поводження із ТПВ (їх переробки, сортування, повторне використання) та інше, що дасть змогу зменшити обсяг захоронення ТПВ на полігоні;

*** додатково до 10 балів отримує Учасник(учасники), який (які) зможе (зможуть) забезпечити збирання ТПВ з окремих домогосподарств індивідуальним методом, а також укладення договорі із споживачами послуг (у виключних випадках) за фактичне утворення ТПВ, а не із затверджених об’ємів накопичення ТПВ.

У випадку однакового значення оцінки відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини складу комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

16.3. Під час конкурсу ведеться протокол, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

12. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до структурного підрозділу організатора конкурсу, відповідального за підготовку конкурсної документації – Турківська міська рада Самбірського району Львівської області, що знаходиться за адресою: м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62, тел.: +380 (3269) 3 14 92. Або звертатися за роз’ясненнями до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Залуга Степан Степанови, тел. +38 (068) 305 1732. В разі відсутності останнього, можна звертатися до керуючого справами (секретар) виконавчого Лило Юрій Дмитрович тел. +38 (066) 787 6620. В разі відсутності обох – до спеціаліста ІІ категорії юридичного відділу Турківської міської ради Стефаника Івана Васильовича тел. +38 (099) 413 8029.
Електронна адреса (для звернень) – turkamrada@ukr.net 
Офіційний веб-сайт (для ознайомлення із повною необхідною документацією, характеристикою міста, оголошення, схемою санітарного очищення міста та вимогами до Учасників) – https://turka-mrada.gov.ua/ 

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації виконавчий комітет Турківської міської ради проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів виконавчий комітет Турківської міської ради повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається усім учасникам зборів в день їх проведення. 

 

13. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних
пропозицій.

Конкурсна пропозиція надається особисто або надсилається поштою на адресу виконавчого комітету Турківської міської ради: 82500, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62, у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, ідентифікаційний код учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій встановлюється до 18 год. 00 хв. 29 червня 2021 року.

 

14. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними
пропозиціями

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться              01 липня 2021 року о 12 год. 00 хв. в сесійній залі Турківської міської ради (82500, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Турка, вул. Січових Стрільців,62).

 

15. Проект договору про надання послуги з вивезення побутових відходів на території міста Турки додається до Конкурсної документації. (*** остаточний договір може містити незначні відмінності від запропонованого Замовником)

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка

 

м. Турка                                                                        «___» _______ 20 _ року

 

Виконавчий комітет Турківської міської ради, в особі ____________________

____________________________________________________________________,

                                                            (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

(далі – замовник), з однієї сторони, і _____________________________________

____________________________________________________________________

                           (найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуг)

в особі  _____________________________________________________________,

                                                                (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________,

                                                      (назва документа, дата і номер)

затвердженого _______________________________________________________

                                                          (найменування органу)

(далі – виконавець), з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Турка від «___»____________ № ______ та рішення виконавчого комітету Турківської міської ради від «___»____________ № ______ «Про _____________________________________ _________________________________» уклали цей договір про наведене нижче.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території міста Турка, а замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором (далі – послуги).

2. Характеристика території: площа території міста Турка – 206,000 га – адміністративні межі; 400,000 га. Освоєні землі за межами міста; 2 316,000 га. – проектовані межі міста.

3. Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів:

3.1.         населення – житлові будинки (квартирні та приватні);

3.2.         бюджетні установи (згідно ЗУ «Про публічні закупівлі»);

3.3.         підприємства та інші юридичні особи і фізичні особи-підприємці;

3.4.         інші споживачі.

Права та обов’язки замовника і виконавця

4. Замовник має право:

1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 95, ст. 3138), умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;

2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення побутових відходів, які надаються виконавцем на території, визначеній цим договором;

3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку іншого виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній цим договором.

5. Замовник зобов’язується:

1) погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;

2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;

3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені в установленому порядку;

4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи;

5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;

6) здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних із зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) виконавця.

6. Виконавець має право:

1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів;

2) розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження замовнику;

3) повідомляти замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов’язаний з виконанням договору;

4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах.

7. Виконавець зобов’язується:

1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів із споживачами на території, визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеного у додатку 1 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого замовником графіка надання послуг;

3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із замовником;

4) надавати послуги з вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних відходів у складі побутових відходів згідно з графіком та рідких побутових відходів;

5) перевозити побутові відходи на спеціально відведене місце видалення відходів – полігон твердих побутових відходів (урочище «Вільховата»), що знаходиться на території Боринської селищної ради Туркаського району Львівської області, експлуатацію якого здійснює Комунальне підприємство «Турківське житлово-комунальне управління».

6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;

7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;

8) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;

9) допускати представників виконавця до відповідних об?єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;

10) подавати замовнику до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення побутових відходів;

11) у строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника.

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

8.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

8.3. За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

8.4. У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за Договором за кожен окремий випадок.

Розв’язання спорів

9.1. Спори за договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо Сторони не дійшли згоди за спором, то такий спір вирішується у судовому порядку.

                    Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають ожеледицю, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами, епідемії тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії цього договору

11.1. Виконавець надає послуги Споживачам з ____________2021 року до «___» ____________ 20__ року. Договір набирає чинності з дня його укладення.

11.2. Дія Договору припиняється у разі: закінчення строку, на який його укладено; розірвання Договору; ліквідація (банкрутство) Виконавця; відмова Виконавця від надання послуг; невиконання (протягом 10 робочих днів) Виконавцем умов Договору (в такому випадку Замовник достроково проводить новий Конкурс).

Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору.

12. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

13. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного порушення виконавцем його умов (не менш як три порушення, встановлені за результатами контролю, проведеного замовником чи уповноваженими органами державного нагляду (контролю).

13.1. Одностороння відмова замовника від договору допускається у разі вчинення виконавцем таких порушень:

13.2. недотримання графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

13.3. невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;

13.4. залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

13.5. незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів.

14. Дія договору припиняється у разі, коли:

14.1. закінчився строк, на який його укладено;

14.2. виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

14.3. Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

15. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий - у виконавця.

16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і є його невід’ємною частиною.

17. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на офіційному сайті Турківської міської ради.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень