Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Правила передачі майна в оренду без проведення аукціону

Дата: 16.11.2021 21:16
Кількість переглядів: 910

Фото без описуПерелік другого типу – це майно, яке буде передаватися в оренду без проведення електронного аукціону і на нього можуть претендувати лише окремі особи, визначені статтею 15 Закону. Наприклад, це органи державної влади, комунальні заклади, музеї, громадські організації спортивного або реабілітаційного спрямування тощо. 

Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення аукціону

1. Право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону мають:

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів;

релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;

Пенсійний фонд України та його органи;

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій.

2. Право на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону також мають:

музеї;

державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні);

заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності;

громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів;

реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;

державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги";

державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження;

вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 17 червня 2009 р. N 597
Київ

Про затвердження Порядку визначення
обсягу книжкової продукції державною мовою,
підготовка, випуск та/або розповсюдження
якої здійснюються вітчизняними видавництвами
і підприємствами розповсюдження книжкової продукції,
для укладення договорів оренди приміщень

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 240 ( 240-2011-п ) від 11.03.2011
N 824 ( 824-2011-п ) від 03.08.2011 }

 

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 824 ( 824-2011-п ) від 03.08.2011 }

Затвердити Порядок визначення обсягу книжкової продукції
державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої
здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами
розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди
приміщень, що додається.
 

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2009 р. N 597

ПОРЯДОК
визначення обсягу книжкової продукції державною мовою,
підготовка, випуск та/або розповсюдження
якої здійснюються вітчизняними видавництвами
і підприємствами розповсюдження книжкової продукції,
для укладення договорів оренди приміщень

 

1. Цей Порядок установлює механізм визначення обсягу
книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або
розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і
підприємствами розповсюдження книжкової продукції (далі -
видавництва і підприємства книгорозповсюдження), з метою
документального підтвердження права видавництв і підприємств
книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та/або
розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції
державною мовою, на укладення договору оренди приміщень державної
та комунальної власності без проведення конкурсу і переважного
права на укладення такого договору, крім випадку, передбаченого
частиною четвертою статті 8 Закону України "Про оренду державного
та комунального майна" ( 2269-12 ).

Передача в оренду державного та комунального майна
здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та
комунального майна, яке передається в оренду, зокрема,
видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження, що забезпечують
підготовку, випуск та/або розповсюдження не менше як 50 відсотків
книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного
та еротичного характеру). Згадані видавництва і підприємства
книгорозповсюдження визначаються відповідно до цього Порядку.
{ Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 240 ( 240-2011-п ) від 11.03.2011 }

2. Держкомтелерадіо видає видавництвам і підприємствам
книгорозповсюдження на безоплатній основі протягом 15 днів з дня
надходження від них заяви довідку про випуск та/або розповсюдження
не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою
( v0244603-09 ). Довідка є дійсною протягом 12 місяців з дня її
видачі. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 240 ( 240-2011-п ) від 11.03.2011 }

До заяви додається копія свідоцтва про внесення суб'єкта
видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції, а підприємством
книгорозповсюдження також завірені підписом керівника відомості
про наявність у продажу на момент подання заяви не менш як 50
відсотків книжкової продукції державною мовою.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей
покладається на керівника підприємства книгорозповсюдження.
{ Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 240
( 240-2011-п ) від 11.03.2011 }

3. Обсяг книжкової продукції визначається виходячи з
кількості назв випущеної та/або розповсюджуваної продукції.

4. Для визначення обсягу випущеної видавництвами книжкової
продукції державною мовою Держкомтелерадіо надсилає звернення до
Книжкової палати, яка протягом п'яти днів з дня його надходження
подає інформацію про обсяг випущеної видавництвом за останні 12
місяців книжкової продукції, виходячи з кількості назв
обов'язкових примірників документів, що надійшли відповідно до
Закону України "Про обов'язковий примірник документів" ( 595-14 ).

5. У видачі довідки, передбаченої пунктом 2 цього Порядку,
може бути відмовлено:

видавництву, яке протягом останніх 12 місяців випустило менш
як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

підприємству книгорозповсюдження, в якого обсяг наявної у
продажу книжкової продукції державною мовою становить менш як 50
відсотків;

видавництву, підприємству книгорозповсюдження, строк
внесення яких до Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції становить менш як
12 місяців. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 240 ( 240-2011-п ) від 11.03.2011 }

народні депутати України і депутати місцевих рад для розміщення громадської приймальні;

потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

потенційні орендарі для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок;

державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг;

потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19);

молодіжні та дитячі громадські об’єднання, які протягом останніх двох років, що передують року звернення, співпрацюють з органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування щодо виконання державних цільових, регіональних, місцевих та інших програм у сфері молодіжної політики;

молодіжні центри, що є неприбутковими установами державної та комунальної форм власності.

{Частина друга статті 15  із змінами, внесеними згідно із Законами № 910-IX від 17.09.2020№ 1081-IX від 15.12.2020; в редакції Закону № 1414-IX від 27.04.2021}

3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна.

Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та дитячим громадським об’єднанням, молодіжним центрам, реабілітаційним установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним депутатам України і депутатам місцевих рад, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, утвореним ними закладам фізичної культури і спорту, визначеним абзацом чотирнадцятим частини другої цієї статті, закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), що отримали в оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, заборонено використовувати його в комерційних цілях.

{Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 910-IX від 17.09.2020№ 1081-IX від 15.12.2020; в редакції Закону № 1414-IX від 27.04.2021}

4. Установи і організації, передбачені частиною першою цієї статті, мають право звернутися із заявою про оренду об’єкта, включеного до Переліку першого типу. У такому разі орендодавець може прийняти рішення не проводити аукціон і виключити об’єкт, щодо якого подана заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об’єкта до Переліку другого типу або, якщо таке рішення приймається відповідно до цього Закону іншою уповноваженою особою, - підготувати проект рішення такої особи і передати його на розгляд цієї особи.

5. Установи і організації, передбачені частиною другою цієї статті, мають право звернутися із заявою про оренду об’єкта, включеного до Переліку першого типу, і взяти участь в аукціоні на загальних підставах.

6. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта державної власності, включеного до Переліку другого типу, від осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір оренди укладається з особою, визначеною орендодавцем на підставі розгляду заяв потенційних орендарів відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

7. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта, включеного до Переліку другого типу, від осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону, договір оренди укладається для комунального майна - з особою, визначеною за рішенням представницького органу місцевого самоврядування відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

8. Передача в оренду майна без проведення аукціону здійснюється виключно в ЕТС.

У разі надходження заяви про оренду від особи, яка має право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, інформація про об’єкт, який передається в оренду, та укладений договір публікуються в ЕТС.

9. Порядок та умови передачі в оренду майна без проведення аукціону та основні вимоги до підприємств, установ і організацій, передбачених частиною другою цієї статті, визначаються Порядком передачі майна в оренду.

Представницькі органи місцевого самоврядування можуть затвердити додаткові вимоги, яким повинні відповідати підприємства, установи і організації, передбачені частиною першою цієї статті.

10. У період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності будь-якої організаційно-правової форми, які не задіяні у наданні стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), та/або балансоутримувачі майна таких закладів, яке не використовується за призначенням, мають право на передачу в оренду державного та комунального майна з метою його використання виключно для цілей боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), без проведення аукціону. Орендодавцями за такими договорами виступатимуть органи управління відповідних балансоутримувачів.

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються потенційними орендарями, які звернулися із заявою про включення об’єкта оренди до Переліку другого типу або заявою про оренду об’єкта з Переліку другого типу

Потенційний орендар

Перелік документів*

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів, у тому числі Пенсійний фонд України та його органи, державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв

копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

інформація про реєстрацію згідно з вимогами законодавства та її внесення органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (крім державних та комунальних підприємств у сфері культури і мистецтв)

2. Релігійна організація

копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

статут (положення) релігійної організації та документи, що підтверджують її реєстрацію в порядку, передбаченому статтею 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”

3. Дипломатичне представництво, консульська установа іноземних держав, представництво міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій

копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

документ, що посвідчує статус відповідного представництва, установи чи організації

4. Музей

установчий документ музею, а також документи, які підтверджують виконання засновниками музею вимог, передбачених частиною третьою статті 7 Закону України “Про музеї та музейну справу”. Документи щодо матеріальної бази та її оснащення подаються в разі їх наявності

5. Заклад освіти будь-якої форми власності, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності

установчий документ юридичної особи, яка отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності, та документ, що підтверджує наявність ліцензії на право провадження відповідного виду освітньої діяльності (копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

6. Громадська організація (об’єднання) ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів

установчий документ

витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій, що підтверджує перебування в ньому організації/установи не менше 12 місяців до дати подання заяви

баланс і звіт про використання доходів (прибутків) за останній повний рік

перелік членів та/або засновників з інформацією про загальну суму сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування її статутної діяльності (за наявності - також і за останні два роки)

інформація про суми благодійних внесків (пожертв), залучених за останній звітний рік (за наявності - також і за останні два роки)

за наявності - інформація про суму міжнародної технічної допомоги, отриманої від іноземної держави, уряду, уповноваженої урядом іноземної держави органу або організації, іноземного муніципального органу або міжнародної організації, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України, за поточний рік (за наявності - також і за останні два роки)

за наявності - інформація про фінансування та/або підтримку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

біографічна довідка про всіх членів керівних органів, що містить прізвище, ім’я і по батькові, дату народження, освіту, інформацію про місце роботи за останні десять років та інформацію про членство в інших громадських, та/або благодійних об’єднаннях станом на дату складення довідки

інформація про поточних членів, керівників та засновників організації, що включає їх прізвище, ім’я і по батькові

інформація про майнову базу організації/установи, зокрема про приміщення, в яких організація/установа провадить діяльність станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна (в межах відповідного населеного пункту/територіальної громади)

звіт за попередній рік про статутну діяльність, який повинен містити:

- інформацію про громадські, благодійні, інші заходи, проведені організацією/установою та/або за її участю, за напрямами статутної діяльності такої організації/установи, що включає тему заходу, мету його проведення, кількість людей, що відвідали заходи, із розміщенням фотозвіту заходів, дати і точні адреси їх проведення

- інформацію про реалізовані проекти

лист за підписом керівника про оприлюднення копій документів, зазначених у абзацах третьому -одинадцятому цього пункту, на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) організації із наведенням адреси веб-сайту або гіперпосилання на сторінку чи профіль у соціальній мережі

обґрунтування потреби в оренді об’єкта, щодо якого подана заява

докази перебування професійних лікарів та/або психологів у трудових відносинах з організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, які свідчать про наявність трудових відносин)

7. Громадська організація (об’єднання) у сфері культури і мистецтв

документи, передбачені абзацами першим - тринадцятим пункту 6 цього додатка

докази перебування представників творчих професій у трудових відносинах з організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, що підтверджують наявність трудових відносин)

8. Національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні

статут (положення) творчої спілки, зареєстрований в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України “Про професійних творчих працівників і творчі спілки”

витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій

баланс і звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за останній повний рік

перелік членів творчої спілки (у кількості не менше 100 для національних творчих спілок), складений на дату звернення

лист за підписом керівника організації про оприлюднення копій документів, зазначених у абзацах першому - четвертому цього пункту, на веб-сайті спілки із наведенням гіперпосилання на веб-сайт, де оприлюднені відповідні документи

документ, який підтверджує членство заявника у відповідній національній творчій спілці (подається у разі індивідуального звернення члена такої спілки)

9. Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ

державна або комунальна установа подає установчий документ реабілітаційної установи та документ, що підтверджує наявність ліцензії на право провадження відповідного виду діяльності (копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені абзацами першим - тринадцятим пункту 6 цього додатка

10. Державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”

державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги державної або комунальної форми власності, подає установчий документ юридичної особи та витяг з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені абзацами першим - тринадцятим пункту 6 цього додатка, а якщо підприємство, установа або заклад є господарським товариством - документи, передбачені абзацами першим, третім, четвертим, шостим - тринадцятим пункту 6 цього додатка

11. Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження, вітчизняне видавництво та підприємство книгорозповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та (або) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)

установчий документ юридичної особи

довідка про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, надана у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження)

12. Народний депутат України

посвідчення народного депутата України, заява народного депутата України про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень, у якій зазначається відсутність у депутата інших приймалень

Якщо народний депутат України обраний по одномандатному виборчому округу, то у своїй заяві він зазначає номер відповідного округу

13. Депутат місцевої ради для розміщення громадської приймальні такого депутата

копія посвідчення депутата місцевої ради та заява депутата місцевої ради про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень

інші документи, передбачені рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування

14. Потенційний орендар для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів

установчий документ юридичної особи

документ, що підтверджує проведення відповідного заходу, у якому зазначено дату та строк його проведення

15. Суб’єкт виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

установчий документ юридичної особи

документ, що підтверджує проведення відповідного заходу, в якому зазначено дату та строк його проведення

 

Установчий документ (статут) подається потенційним орендарем лише у разі, коли відповідний установчий документ (статут) не оприлюднено на порталі електронних сервісів, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень