Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

Затверджено правила торгівлі на ринках міста Турка

Дата: 02.04.2018 12:29
Кількість переглядів: 650

Фото без опису

Рішенням 47-ї сесії Турківської міської ради 7-го скликання від 29.03.2018 затверджено правила торгівлі на ринках міста Турка.

 

ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ НА РИНКАХ

міста Турка

 

Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків усіх форм власності, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства.

Ринок, незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, в своїй діяльності керується чинним законодавством України і цими Правилами.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи-громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форми власності (далі – продавці).

 

І. Загальні положення

1. У цих Правилах використані наступні терміни і визначення:

1) бейджик – елемент (знак) у вигляді значка, картки, який призначається для надання інформації про особу, що його носить;

2) дрібнороздрібна торговельна мережа – частина роздрібної торговельної мережі, яка складається з наметів, кіосків, пунктів пересувної торгівлі, автоматів, нестаціонарних торговельних одиниць;

3) кіоск – об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі стаціонарного типу, некапітальної забудови, для організації продажу товарів без доступу в нього покупців, який займає відособлене приміщення загальною площею до 30 кв.м;

4) контейнер – закрита споруда для зберігання, реалізації й перевезення вантажів широкої номенклатури. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск;

5) магазини – це стаціонарні пункти роздрібного й оптового продажу товарів, які займають окремі будівлі або приміщення й мають торговельний зал для покупців;

6) намет – об’єкт дрібнороздрібної торговельної мережі, збірно-розбірної конструкції, встановлюваний як відособлене приміщення і не має торговельного залу для покупців;

7) об’єкти ресторанного господарства – це капітальні будівлі з приміщенням для обслуговування відвідувачів і необхідними приміщеннями для підготовки, виготовлення, фасування, розігрівання й т.п. їжі (ресторани, кафе, столові, закусочні і т.д.);

8) оптова торгівля – сфера підприємницької діяльності що здійснює зв'язок між промисловістю, роздрібною торгівлею і підприємствам ресторанного господарства. Основною її функцією є збут товарів крупними партіями як підприємствами роздрібної торгівлі і підприємствам ресторанного господарства, так і промисловим підприємствам для подальшої переробки (швейні фабрики і т. д.);

9) павільйон торговельний – пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему будівлю полегшеної конструкції з торговельним залом для покупців площею до 300 кв. м.;

10) продавець – суб’єкт господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари або пропонує їх до реалізації;

11) пункт пересувної торгівлі – тимчасові торговельні місця для здійснення роздрібного продажу товарів з використанням спеціально обладнаних транспортних засобів (автомагазини, авторозвозки, мото-вело коляски, ручні візки), торгівля з розносів;

12) ринок – це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням міської ради земельній ділянці, що має певну територію і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг і створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту та пропозиції (далі – ринок);

13) ринок продовольчий – ринок із реалізації продовольчих і харчових продуктів промислового виробництва, а також сільгосппродукції;

14) ринок непродовольчий – ринок, на якому здійснюється реалізація промислових товарів вітчизняного та імпортного виробництва;

15) ринок сільськогосподарський – ринок, на якому здійснюється реалізація                             сільськогосподарської продукції, зокрема виготовленої (вирощеної) в особистому господарстві, товаровиробниками та торгово-закупівельна діяльність;

16) ринок спеціалізований – ринок із реалізації окремих груп товарів;

17) ринок універсальний – ринок, призначений для реалізації продовольчих і непродовольчих товарів різного асортименту;

18) роздрібна торговельна мережа – сукупність стаціонарних, тимчасових і пересувних пунктів роздрібного продажу товарів, торговельних автоматів, торговельних місць на ринку, а також пунктів ремонту предметів особистого вжитку і домашнього користування, не пов’язаних з виробництвом цих товарів. З урахуванням постійного місцезнаходження, розрізняють стаціонарну і пересувну мережу, за характером капітальних споруд – магазини, торговельні павільйони, кіоски;

19) роздрібна торгівля – сфера діяльності по продажу товарів, надання послуг на підставі усного або письмового цивільно-правового договору безпосередньо кінцевому споживачу для їх особистого некомерційного користування;

20) столи відкриті – це столи без покрівлі, розміщені на відкритій території ринку;

21) столи криті – столи з покрівлею, розташовані на відкритій території ринку. До критих столів відносяться також столи, які розміщені в будівлях і мають одну загальну покрівлю над декількома столами;

22) торговельна площа ринку – сума площ ринку (торговельних залів і торговельних місць на відкритій території), де безпосередньо організовується процес купівлі-продажу товарів без урахування площ складів, допоміжних і адміністративних будівель (споруд), евакуаційних проходів і т.п;

23) торговельне місце на ринку – торговельна площа встановлених розмірів для здійснення продажу товарів з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (зокрема ручних), в контейнерах, кіосках, наметах і т.д. та/або надання послуг згідно з планом території ринку окремим суб’єктом господарювання чи фізичною особою;

24) торговельний майданчик –замощена чи заасфальтована ділянка землі, облаштована на територіях ринків або автономно, який зареєстрований в установленому порядку і призначений для індивідуальної торгівлі. Торговельний майданчик використовується для продажу продукції і товарів з автомашин, візків, причепів та організації сезонних ярмарків, базарів. В період переходу ринків до торгово-сервісних комплексів має функцію ринку;

25) торгово-сервісний комплекс – сукупність взаємопов’язаних об’єктів, зосереджених в одному місці, де поряд з об’єктами торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, функціонує ринок, з централізованим управлінням господарською діяльністю, що за своїм типом, розміром і розміщенням функціонально відповідають вимогам торгової зони та зосереджені у єдиному архітектурному комплексі. Функціонування торгово-сервісного комплексу забезпечує суб’єкт підприємницької діяльності.

26) філія ринку – несамостійний підрозділ ринку, який створюється в місцях виникнення стихійної торгівлі й підпорядковується найближчому ринку.

2. Види ринків:

1)- за конструкцією ринки можуть бути: криті, відкриті та комбіновані;

  - за товарною спеціалізацією: з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби та кормів, тварин і птахів, квітів тощо, а також змішані;

  - за ступенем господарської самостійності: самостійні суб’єкти господарської діяльності з правами юридичної особи і філії ринків – територіально відокремлені зони і майданчики для ведення власної діяльності під керівництвом основних ринків;

   - за сезонністю ведення ринкового торгу: постійно діючі, що функціонують безперервно потягом року; сезонні, що діють у сезон виробництва продукції, яка реалізується  або відповідно до певних кліматичних умов; одноразові ярмарки-базари – одномоментні комерційно-торговельні заходи, що носять тематичний характер і поєднуються з виїзною торгівлею товаровиробників і представників різних торговельних систем.

3. Основними завданнями функціонування ринків на території Турківської міської ради є:

1) забезпечення населення широким асортиментом сільськогосподарської продукції, продовольчих і промислових товарів, насіння, саджанців, квітів та ін;

2) організація торгівлі на підставі розвитку матеріально-технічної бази, яка забезпечує впровадження прогресивних технологій товарообігу;

3) дотримання законних прав та інтересів покупців у відповідності до законодавства України.

4. Рішення про організацію ринку, введення в експлуатацію або припинення його діяльності приймається власником і розглядається міською радою в установленому законодавством порядку.

5. Режим роботи ринку:

1) режим роботи ринку встановлюється суб’єктом господарювання та передбачає один санітарний день на місяць згідно санітарних норм для всіх ринків міста за погодженням виконавчого комітету Турківської міської ради;

2) час роботи окремих об’єктів торгівлі регламентується загальним режимом роботи ринку;

3) у разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання), суб’єкт господарювання повинен не пізніше ніж за 14 днів повідомити про це виконавчий комітет Турківської  міської ради та громадян. Інформація про порядок роботи ринку, дату та період закриття оприлюднюється шляхом розміщення оголошення біля входу до ринку, а також через радіовузол ринку та засоби масової інформації;

4) у разі закриття ринку для вжиття екстрених заходів при аварійних і надзвичайних ситуаціях, інформація до відома продавців, покупців і органів місцевого самоврядування доводиться негайно.

6. Вимоги щодо утримання територій і обладнання ринків:

1) територія ринку повинна мати: відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок і під’їздів, телефонний зв’язок, радіовузол або гучномовець на ринках з кількістю торговельних місць більше 200, електро і водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів і сміття, достатню кількість урн для сміття в зоні торгівлі тощо;

2) робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості та негативно впливати на умови проживання населення;

3) улаштування та утримання території ринків (організація продажу товарів) повинно відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених місць (Сан ПіН                    № 4690-88), Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 р. № 23, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.06.96 за № 314/1339 та Правилам благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території Турківської міської ради, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність;

4) вхід на ринок безкоштовний;

5) при вході до ринку розміщується вивіска з зазначенням:

- повної назви ринку та його власника;

- спеціалізації ринку;

- режиму роботи;

- графічно виконаного плану території з позначенням всіх торговельних зон і стаціонарних об’єктів ринку (обов’язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, адміністрації), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів;

6) на видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд з розміщенням на ньому:

- копії документу про державну реєстрацію ринку, як суб’єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження і телефон;

- цих Правил;

- витягів із Закону України: «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 № 1023-Х11 (зі змінами та доповненнями), Ветеринарно-санітарних правил для ринків;

- нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій;

- тарифів за послуги ринку та правила їх надання;

- інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів, засобами вимірювальної техніки;

- інформації про місцезнаходження Книги відгуків і пропозицій та контрольних ваг, тощо;

7) для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку господарюючими суб’єктами можуть відкриватися магазини, заклади ресторанного господарства, об’єкти побутового обслуговування, телефонного зв’язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі та інше в порядку визначеному законодавством;

8) на території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах (продовольчих, непродовольчих, змішаних ринків) повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів товарів. Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно–санітарних правил для ринків. Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) і майданчики обладнуються наочними позначеннями про їх призначення. Всі торговельні місця позначаються номерами. Номер торгового об’єкту ідентифікує його розташування на території ринку відповідно до плану-схеми ринку;

9) продавцям забороняється використовувати торговельні місця не за призначенням;

10) реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птахів, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої і квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів на змішаних ринках проводиться на спеціально виділених рядах (секціях) з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог;

11) місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Використання  стоянок автомобільного транспорту  для продажу товарів не допускається;

12) у відведених місцях торгівлі, пересування транспортних засобів, завозу товару і механізованого прибирання територій дозволяються лише до початку торгівлі та після її завершення;

13) розташування торговельних місць на ринку, торговельно-технологічного обладнання повинне бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил і безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців і належну культуру обслуговування.

7. Послуги, що надаються продавцям, які торгують на ринках:

1) для комунальних ринків: одне торговельне місце на прилавках (відкритих і критих столах) вимірюється в погонних метрах (для сільськогосподарської продукції - 1 погонний метр; для іншої продукції – 1,5 погонних метри), а при продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепа, візка (у тому числі ручного), в контейнерах, кіосках, наметах і т.п. – у квадратних метрах (два квадратних метри);

2) платежі за послуги ринку справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного і рослинного походження до початку торгівлі;

3) документи що дають право на торгівлю, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи повинні зберігатися продавцем на торговельному місці до закінчення торгівлі. Передавати їх іншим особам забороняється;

4) за окрему плату продавцям можуть надаватися наступні додаткові послуги:

- бронювання торговельного місця (додаткова послуга, яка  надається за заявою (письмово або усно) продавця з метою резервування торговельного місця на обумовлений термін, у разі відсутності інших угод (оренди) на дане місце, за яке справляється оплата згідно діючих тарифів;

- прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу;

- зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках;

- зважування на товарних вагах;

- розрубка м’яса рубачами м’яса ринку;

- інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру;

- забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку;

- інші послуги;

5) за виданий у тимчасове користування санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання вноситься заставна плата. Відповідні операції повинні обліковуватись;

6) розмір плати встановлюється адміністрацією ринку і не повинен перевищувати вартості виданих на прокат речей у цінах на момент видачі;

7) заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих на прокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів;

8) у разі втрати взятих у тимчасове користування речей або їх псування продавець відшкодовує суб’єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати;

9) у разі зайняття торговельного місця на умовах оренди, на робочому місці продавця повинна бути копія укладеного з адміністрацією ринку договору про оренду.

7.1.За право займання торговельного місця на ринках справляється плата згідно діючих тарифів. Адміністрація ринку при наданні суб’єктам підприємницької діяльності торговельних місць на визначений термін укладає з ними письмову угоду, в якій зазначається термін дії угоди, розташування торговельного місця, розмір та порядок  оплати  за оренду майна, перелік послуг, які надає ринок та їх вартість. Типовий договір розробляється та затверджується виконавчим комітетом Турківської міської ради за погодженням з профільною депутатською комісією.

7.2. Тарифи на послуги ринку комунальної форми власності затверджує виконавчий комітет Турківської міської ради.

8. Адміністрація ринку зобов’язана:

1) підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані та дотримуватися вимог діючого законодавства;

2) забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку;

3) оснащувати ринок необхідним обладнанням та інвентарем (ножі, лотки, виделки, щипці, колодки для розрубки м’яса, тощо) засобами вимірювальної техніки;

4) дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку;

5) забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі відповідно до технічних норм, спеціальним одягом, залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки та торговельним інвентарем, зберіганням харчової продукції на складах, в холодильниках та інших приміщеннях ринку, згідно санітарних норм і правил;

6) забезпечувати безперешкодний та безпечний рух людей і транспортних засобів територією ринку, здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо паркування транспортних засобів на ринку;

7) узгоджувати свою роботу з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з метою попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил;

8) надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи по обслуговуванню ринків пристосовані службові приміщення;

9) не допускати до продажу товари, які заборонені чинним законодавством;

10) створювати належні умови для дотримання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, для підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці;

11) надавати продавцям і покупцям інформацію про вимоги цих Правил, ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил пожежної безпеки і т.п. (стенди, місцеві газети, радіо, листівки);

12) встановити на доступному місці достатню кількість контрольних ваг з відповідними інформаційними табличками і обов’язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку;

13) здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням. Надавати на вимогу виконавчого комітету Турківської міської ради інформацію про зміну кількості торговельних місць та об’єктів на території ринку. Забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;

14) не допускати реалізацію продукції з обмеженим терміном придатності без використання холодильного обладнання;

15) забезпечувати централізоване прання санітарного і спеціального одягу, миття і дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям;

16) забезпечити наявність: санітарного журналу, журналу реєстрації перевірок встановленого зразка, Книги відгуків та пропозицій, надавати її на першу вимогу споживача, яка повинна знаходитися у приміщенні адміністрації ринку на видному та доступному місці;

17) забезпечувати необхідну кількість урн для відходів та сміття, постійне їх вивезення, а  після закінчення роботи ринку проводити належне очищення (з вологим прибиранням), дезінфекцію всіх приміщень, торговельних об’єктів та торговельних місць на ринку, підтримувати в належному санітарному стані торговельні місця і територію ринку протягом всього робочого дня;

18) забезпечувати регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація), організаційні заходи щодо вилову бродячих тварин на території ринку. Інформація про санітарні дні з прибиранням території, приміщень, устаткування та інвентарю розміщується на видному місці біля входу на ринок та в приміщенні адміністрації;

19) створювати належні умови для здійснення необхідних заходів у межах своїх повноважень правоохоронними та іншими контролюючими органами;

20) забезпечувати робітників ринку одягом, що відповідає санітарним вимогам,                 контролерів – нагрудними табличками (бейджиками) або спеціальними пов’язками на рукав;

21) передбачити спеціальні зони (місця) та обладнати їх необхідним устаткуванням для безкоштовної примірки покупцями одягу та взуття;

22) для продажу товарів, що були в користуванні, відвести спеціальні місця;

23) засоби вимірювальної техніки, прилади (терези, гирі), які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному технічному стані, мати державне повірочне тавро проходити періодичну повірку в установленому порядку;

24) створити для продавців і покупців належні умови в процесі купівлі-продажу;

25) за угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе;

26) проводити контроль за наявністю на торговельних місцях продавця на видному місці таблички, з зазначенням номера, виду торговельного місця (кіоск, відкритий стіл, контейнер, і т.д.);

27) щороку проводити інвентаризацію торговельних місць;

28) на вимогу продавця надавати повну інформацію про тарифи на послуги, що надаються на ринку;

29) встановити дні та часи прийому громадян з особистих питань адміністрацією ринку (не менше одного разу на тиждень), розмістивши при вході до приміщення адміністрації повідомлення із зазначенням днів та годин особистого прийому;

30) визначити вартість основних та додаткових послуг, які надаються продавцям на ринку відповідно до діючого законодавства;

31) при наданні торговельних місць на визначений термін продавцям, укладати з ними письмову угоду (договір);

32) створити реєстр укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць та забезпечити постійне  його ведення;

33) присвоїти кожному торговельному місцю порядковий номер;

34) проводити прийом громадян з питань, щодо роботи ринку, захисту прав покупця протягом всього часу роботи ринку;

35) узгоджує з органом місцевого самоврядування режим роботи ринку.

9. Адміністрація має право:

1) здійснювати контроль протягом дня за наявністю у продавців необхідних документів;

2) відмовляти продавцям у бронюванні торговельного місця у разі систематичного порушення Правил торгівлі на ринках, ветеринарного та санітарного законодавства.

10. Продавці, що здійснюють торгівлю на ринках зобов’язані:

1) використовувати торговельні місця тільки за призначенням;

2) встановити на торговельному місці продавця (суб’єкта підприємницької діяльності-юридичної або фізичної особи) табличку з зазначенням:

- назви юридичної особи або прізвища, імені та по-батькові суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

- місцезнаходження, телефону господарюючого суб’єкта;

- прізвища, ім’я та по-батькові продавця;

- номера документів про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію;

3) на торговельному місці продавця повинні знаходитися наступні документи:

- копія документу про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

- копія документу, що підтверджує сплату податків;

- копія ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню;

- угода про оренду щодо надання торговельного місця, укладена з адміністрацією ринку, у разі займання торговельного місця на умовах оренди, а на умовах суборенди – угода з суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем);

- інші документи, передбачені цими Правилами;

4) продавець повинен мати при собі:

- нагрудну табличку (бейджик);

- належним чином оформлену особисту медичну книжку та санітарний одяг у разі продажу продовольчих товарів (для суб’єктів підприємницької діяльності);

- копії документів, що підтверджують якість та безпеку товарів, у разі реалізації тропічних плодів – документи, які підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю;

- висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку у разі продажу продуктів тваринного і рослинного походження;

5) під час проведення контролюючими органами або адміністрацією ринку перевірок роботи суб’єктів підприємницької діяльності продавці повинні пред’явити зазначені документи;

6) у разі втрати взятих на прокат речей або їх псування, відшкодувати суб’єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати;

7) надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушень прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою та вагою. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку;

8) надавати на вимогу покупця висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам;

9) виставляти зразки товарів, що є у продажу, на видному для покупця місці. Ціни на товари повинні позначатися на ярликах (цінниках), клейких стрічках або іншим способом, оформлених відповідно до вимог чинного законодавства;

10) розрахунки з покупцем за продані товари та надані послуги на ринку, можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачеві в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги в якому зазначено: найменування суб’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару та його ціна, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавець зобов’язаний зробити відмітку про дату продажу;

11) у разі продажу продовольчих товарів, а також при наданні послуг з продажу продовольчих товарів проходити обов’язкове медичне обстеження, результати якого мають бути занесені в особисті медичні книжки. Особи які не пройшли медичне обстеження –  до роботи не допускаються;

12) продавці (суб’єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки;

13) продавцям (фізичним особам, що не є суб’єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар і засоби вимірювальної техніки;

14) дотримуватися вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.98 № 113/98-ВР при використанні засобів вимірювальної техніки;

15) використовувати засоби вимірювальної техніки в справному стані, за наявності державного повірочного тавра, які пройшли періодичну перевірку в установленому порядку. Суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують особистий санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за його відповідність санітарним і технічним нормам;

16) виконувати вимоги законодавства, зокрема цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 11.07.03 № 185, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23.07.03 р. № 628/7949, Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України 19.04.07 № 104, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.11.07 № 1257/14524, правил пожежної безпеки в Україні, безпеки руху і інших нормативних документів, які регламентують порядок реалізації різних груп товарів;

17) утримувати торговельні місця в належному санітарному стані. Не допускати торгівлю з предметів непристосованих для викладки товарів;

18) стежити за якістю харчових продуктів, які реалізуються, у разі сумніву їх доброякісності негайно припинити їх реалізацію, дотримуватись термінів реалізації та зберігання харчових продуктів; при реалізації продукції, яка швидко псується користуватися холодильним обладнанням та дотримуватись температурного режиму передбаченого для даної групи товару;

19) продавці, які здійснюють торговельну діяльність на ринку, зобов’язані мати і на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів пред’являти документи, що засвідчують їх особу та перелік  документів, зазначених у підпунктах 3 і 4 пункту 10;

20) облаштувати необхідну кількість смітників біля торгових місць;

21) забороняється викидати, звалювати у не відведених для цього місцях (включаючи територію біля торгового місця та іншу територію ринку) тару, відходи, різного роду сміття;

22) приймати їжу та палити тільки у  спеціально відведених місцях;

23) надавати для ознайомлення на вимогу покупця документи, що підтверджують якість та безпеку товарів.

11. Права продавців встановлюються відповідними нормативно-правовими актами та угодою з адміністрацією ринку про надання торговельного місця.

12. Права споживачів визначені Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими законодавчими, нормативно-правовими актами.

 

ІІ. Особливості торгівлі продовольчими товарами

1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з дотриманням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, регулюючих торговельну діяльність та захист прав споживачів.

2. До продажу на ринку допускається лише доброякісна продукція тваринного і рослинного походження, яка в установленому порядку пройшла контроль в лабораторії                   ветеринарно-санітарної експертизи згідно з Положенням про державну лабораторію                      ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.

3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:

1) м'ясні, молочні продукти, яйця, мед тільки з господарств, благополучних щодо заразних хвороб тварин та птиці, що повинно бути підтверджено відповідними ветеринарними документами (довідками, ветсвідоцтвами – форми №2);

2) м'ясо і м'ясопродукти, допущені до реалізації лабораторією ветсанекспертизи, повинні бути розміщені в окремих павільйонах або окремих торговельних рядах, на прилавках, столах або підвішені на металевих лужених гачках;

3) жива домашня птиця на спеціально виділеній території, обладнаній клітками з розрахунку 1 м.кв. площі клітки на 10-15 птахів;

4) живі тварини та птиця тільки після огляду і дозволу держветнагляду (при пред'явленні  довідки, ветсвідоцтва) на спеціально відведеній території;

5) м'ясні копчені вироби, ковбаси, копчена птиця та кролі, виготовлені кооперативами,  орендними підприємствами та приватними особами на давальницьких умовах, допускаються     до ветеринарно-санітарної експертизи при наявності ветеринарного свідоцтва (форма № 2) та  посвідчення про якість, виданого підприємством-виготовлювачем продукції;

6) рибу та рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва – за наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів;

7) рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва – за наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

8) молоко і молочні продукти в критих ринках, спеціально обладнаних павільйонах, допускаються до ветсанекспертизи при наявності у власника особистої медичної книжки та  довідки місцевої установи державної ветеринарної медицини про клінічний огляд тварини і епізоотичний стан місцевості та при наявності етикетки встановленої форми про доброякісність даних продуктів на кожний вид, ємкість чи упаковку продукції;

9) мед здається на ветсанекспертизу при наявності у власника ветеринарної довідки або  ветсвідоцтва (форма № 2). Після проведення ветеринарно-санітарної експертизи власнику видається етикетка про доброякісність продукту;

10) овочі, зелень, свіжі гриби, фрукти з столів, машин, ящиків, корзин, мішків, тільки при розміщенні на підставках, настилах або піддонах;

11) квашених, солених, маринованих овочів та фруктів тільки із дерев'яного,                            глиняно-глазурованого, емальованого посуду, який відповідає санітарним вимогам. Покупцям ці продукти відпускаються спеціальними черпаками, лопатками;

12) при реалізації молока та молочної продукції, меду, олії, соленої, квашеної та маринованої продукції відпускати її тільки в тару споживача;

13) борошно, зернові, круп'яні продукти повинні знаходитись в чистих мішках або іншій тарі, при розміщенні на підставках, стелажах або піддонах, що відпускаються в чисту тару покупця.

4. Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертні висновки, етикетка) про якість та безпеку продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату наданих послуг є підставою для заняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.

5. Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердженням відповідності на певну продукцію.

6. На ринках забороняється продаж:

1) фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

2) кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів з м’яса та риби (фарш, котлети, кров’яні і домашні ковбаси, сальтисон, холодець, ікра рибна та т. п.), а також консервованих продуктів (овочі, м’ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених в домашніх умовах;

3) готових продуктів тваринного походження промислового виробництва – масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарно-санітарних документів);

4) тварин, риб і рослин, занесених до Червоної Книги України, дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;

5) тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;

6) торгівля з землі чи підлоги;

7) торгівля м'ясом і м'ясопродуктами з автомашин, причепів;

8) продаж зіпсованих або загниваючих овочів, зелені, фруктів, ягід;

9) спільний продаж на прилавках, столах свіжих овочів, фруктів і ягід з соліннями, квашеною, маринованою плодоовочевою продукцією;

10) зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів, лікарських рослин та інших продуктів, не дозволених до реалізації лабораторією ветсанекспертизи.

7. Продукція тваринного і рослинного походження, яка не реалізована протягом робочого дня, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а при необхідності – додатковим лабораторним дослідженням.

 

ІІІ. Особливості торгівлі непродовольчими товарами

1. На ринках дозволяється продавати як нові непродовольчі товари, так і ті що були в користуванні, крім заборонених для продажу.

2. Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.

3. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:

1) нові товари, які підлягають обов’язковій сертифікації – наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;

2) предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів»;

3) перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;

4) косметично-парфумерні вироби – при додержанні температурних режимів у місцях, не доступних попаданню прямих сонячних променів;

5) побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки і т.д.) – за наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації, які видані відповідними службами газового господарства;

6) транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів та моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи мотоколяски і номерні агрегати до них) – при умові спеціально виділеного для них місця або при створенні спеціального ринку, згідно Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1200;

7) меблі, одяг і головні убори з натурального хутра, електропобутові і телерадіотовари – при умові розміщення в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов’язково робиться відмітка про продаж;

8) шкури цінних порід звірів, одяг і головні убори з них – відповідного їх маркування та наявності документів, підтверджуючих законність їх придбання;

9) примірники аудіовізуальних творів і фонограм – через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів;

10) ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння – при наявності ліцензії;

11) пестициди і агрохімікати – при наявності ліцензії;

12) ліки, лікарські рослини – при наявності ліцензії.

4. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог законодавства та Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

5. На ринку забороняється продавати:

1) вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;

2) готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;

3) білизну зі штампом організацій та підприємств;

4) наркотичні засоби;

5) пальне для транспортних засобів, гас, мазут;

6) балони із скрапленим газом;

7) вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;

8) порнографічні видання;

9) духи, одеколони, туалетної води на розлив;

10) заборонені знаряддя для добування тварин;

11) окуляри (крім сонцезахисних) без наявності обладнання;

12) заборонені знаряддя лову, самолови, отруйні для риби принади, а також усі знаряддя лову із сіткоснастевих матеріалів.

6. Контроль за роботою ринків:

1) контроль за дотриманням цих Правил, вимог та норм, які регламентують торговельну діяльність, здійснюються контролюючими органами, а також посадовими особами органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень;

2) контролюючі органи проводять перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території ринку, відповідно до діючого законодавства;

3) державні інспектори ветеринарної медицини мають право здійснювати державний ветеринарний контроль і нагляд за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію продукції та сировини тваринного і рослинного походження. Вони мають право забороняти реалізацію продукції тваринного, а також рослинного походження, обмежувати, забороняти чи припиняти діяльність суб’єктів господарювання у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог, якщо такі можуть спричинити загрозу життю та здоров’ю людей;

4) на ринку ведеться журнал реєстрації перевірок установленого зразку, в якому всіма контролюючими органами, в обов’язковому порядку, вносяться записи;

5) контроль за дотриманням цих правил може здійснюватися із залученням представників громадських організацій;

7. Відповідальність адміністрації та продавців на ринках:

1) особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно діючого законодавства;

2) адміністрація ринку та продавці несуть відповідальність за організацією своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки;

3) лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи несе відповідальність за проведення експертизи, санітарне благополуччя та якість підконтрольних харчових продуктів, які реалізуються на ринку;

4) продавці повинні дотримуватися вимог чинного законодавства щодо продажу товарів, на які запроваджено державне регулювання цін, і несуть відповідальність за їх порушення;

5) продавці несуть відповідальність за продаж неякісних продовольчих та непродовольчих товарів.

8. У разі суспільної необхідності та зміни чинного законодавства вносити зміни у вищезгадані Правила.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень