Турківська міська громада
Львівська область, Самбірський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єкта

Дата: 01.03.2019 14:37
Кількість переглядів: 622

Фото без опису

Турківська міська рада
Львівської області

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
сесія 7 скликання

Від __________.2019 №

м.Турка

 

Про внесення змін до рішення сесії
міської ради від 05.08.2016 року №584
«Про затвердження Положення про порядок
присвоєння поштових адрес об’єктам
нерухомості в місті Турка

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи Протокол засідання комісії від 12.02.2019 року, рішення виконавчого комітету Турківської міської ради від 21.02.2019 року №23, з метою впорядкування процедури присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна у місті Турка, спираючись на висновок постійної депутатської комісії по будівництву, архітектурі та житлових питаннях (Протокол №___ від ______.2019р.) та протоколу №___ від ______.2019 року громадських слухань, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 13-ї сесії Турківської міської ради №584 від 05.08.2016 року «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті Турка», а саме:

1.1. вилучити із Положення останній абзац п.2 Розділу ІІ «Види адрес та особливості їх присвоєння» (-об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Положення чи рішень відповідного суду) ;

1.2. доповнити п.2 Розділу ІІІ «Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна» Положення, пунктом 2.10. «Документ, що посвідчує факт сплати коштів пайової участі у повному обсязі»;

1.3. затвердити зразок Заяви щодо присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна (додається).

2. Рішення вступає в дію з наступного дня після оприлюднення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста І категорії по будівництву та квартирному обліку Локотош Ю.І.

Міський голова       Г.Когут

Додаток №1 до рішення

___ сесії міської ради 7 скликання

від _______.2019 №______

 

Міському голові м.Турка__________

________________________________

(ПІБ заявника)

________________________________

(адреса постійного місця проживання)

тел.____________________________

 

ЗАЯВА

на присвоєння (зміну) поштової адреси об’єкту нерухомості в місті Турка

 

Прошу присвоїти (змінити) поштову адрес з №_______ на № ________ об’єкту нерухомості в місті Турка по вул._______________ загальною площею ______________м2.

 

До заяви додається (зазначити та підкреслити):

 • Копія паспорта України або посвідки на проживання особи, яка мешкає в Україні (для фізичної особи);
 • Копія виписки з Єдиного державного реєстру (Для юридичної особи та фізичної особи – підприємця)
 • Копія нотаріально посвідченої довіреності для уповноважених осіб;
 • Копія документу, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою (при наявності);
 • Копія документа, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (у разі новозбудованих ( новостворених )  об'єктів ) ;
 • Копія технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна, щодо якого вирішується питання надання (зміни) адреси (при необхідності );
 • Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно (при необхідності );
 • Копія Проекту розподілу земельної ділянки, погодженого в установленому порядку і виготовленого відповідною проектною організацією (при необхідності);
 • Копія документу, що посвідчує факт сплати коштів пайової участі у повному обсязі (при необхідності);
 • Інших документів при необхідності ________________________________________.

«_____» ______________ 20___ року                                            ________/_______________

                                                                                                           (підпис/прізвище, ініціали)

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з первинних джерел (у тому числі паспортні дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин.

«_____» ______________ 20___ року                                            ________/_______________

                                                                                                           (підпис/прізвище, ініціали)

 

Секретар міської ради       О.Гвоздінський

 

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Турка»»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка».

Назва регуляторного органу:  Турківська міська рада.

Назва документа: проект рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка».

Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Турківської міської ради.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

Внесення змін до Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка зумовлено необхідністю приведення норм даного нормативного документу до вимог чинного законодавства України.

Щорічно у місті Турка вводяться в експлуатацію об’єкти громадського та іншого призначення, збільшується житловий фонд міста. Відповідно до ч.2 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Дана вимога є обов’язковою до виконання всіма забудовниками.

Враховуючи, що надання дозволу на початок будівництва та введення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих будівель та споруд здійснюється виключно органами архітектурно-будівельного контролю, орган місцевого самоврядування фактично позбавлений можливості здійснення контролю за будівництвом у місті.

Затвердження зразка заяви та чіткого переліку документів, які необхідно долучити до заяви спростить процедуру присвоєння та зміни поштових адрес, зменшить кількість відмов у задоволенні заяв даної категорії.

2. Визначення цілей регулювання

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка» спрямований на реалізацію державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності, врегулювання відносин між органами влади, суб’єктами господарювання та громадянами, пов’язаних з присвоєнням та зміною поштових адрес.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перша альтернатива – це залишити проблему без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, як для органів місцевого самоврядування так і для суб’єктів господарювання та мешканців міста, у зв’язку із тим, що проблему, визначену у  розділі 1  аналізу регуляторного впливу, не буде вирішено.

Друга альтернатива - це чекати прийняття центральним органом виконавчої влади порядку присвоєння та зміни  поштових адрес. У цьому разі на невизначений строк питання присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на місцевому рівні не будуть вирішуватися, що приведе до виникнення протиріч між органами місцевого самоврядування та мешканцями міста.

Враховуючи зазначене вище, прийняття рішення  сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка» є єдиним способом вирішення існуючої проблеми. Обраний спосіб забезпечить дотримання правил при присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна, встановить порядок та  врегулює відносини між органами влади та суб’єктами господарювання, пов’язані з присвоєнням та зміною поштових адрес.

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Дія регуляторного акта рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у місті Турка» дасть можливість впровадити та відпрацювати механізм надання та зміни поштових адрес у місті, який відбуватиметься наступним чином:

 • приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних та містобудівних норм, норм логіки та послідовності;
 • встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна;
 • забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Турківської міської ради  та в засобах масової інформації.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання органами місцевого самоврядування, фізичними особами, суб’єктами господарювання його вимог.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного  акту можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акту нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили.

Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення коригувань до нього.

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат міського бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень органу місцевого самоврядування.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

Сфера впливу регуляторного акту

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Чітка координація дій при прийнятті управлінських рішень, підвищення рівня довіри до  місцевої влади, можливість впливати на розвиток міста, забезпечення безперешкодної реєстрації адрес об’єктам нерухомого майна у місті Турка

Часові витрати пов’язані з підготовкою та прийняттям правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна

 

Фізичні та юридичні особи

Забезпечення безперешкодної реєстрації адрес об’єктам нерухомого майна у місті Турка, встановлення чіткого порядку присвоєння та зміни поштових адрес

Витрати робочого часу

 

Територіальна громада міста

Поінформованість населення щодо порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна у місті Турка

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого акту.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Пропонується використати наступні показники результативності:

Статистичні:

 • кількість поданих суб’єктами господарювання та фізичними особами звернень щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території міста;
 • розмір надходжень до міського бюджету, пов’язаних з дією даного акту;
 • кількість об’єктів нерухомого майна, яким на підставі рішень виконавчого комітету присвоєні поштові адреси;
 • кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким відмовлено у присвоєнні чи зміні поштових адрес.

Соціологічні дослідження:

 • розміри коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання на підготовку документів необхідних для розгляду питання щодо присвоєння поштових адрес;
 • час, що витрачається  мешканцями міста на присвоєння чи зміну адреси при оформленні документів;
 • рівень поінформованості населення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене через рік з дня набрання ним чинності розробником цього проекту.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведене через два роки з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                                          Беседін В.І.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті Турка»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті Турка».

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.08.2016 року №584 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в місті Турка» розроблено відповідно до норм чинного законодавства з метою визначення порядку ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів міською радою, її посадовими особами.

Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turka-mrada.gov.ua) у спеціальному розділі "Прозоре місто" (підрозділ "Регуляторна політика").

Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі на адресу розробника: Турківської міської ради, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net.

 

Міський голова                                                                                  Когут Г.Й.

Фото без опису

 

Протокол комісії від 12.02.2019 року

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень